XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

   XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
  Dwujęzycznymi  im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego


 

Rys historyczny

Szkoła powstała 1960 roku. Wczesne lata sześćdziesiąte to okres pionierski: uroczyste otwarcie szkoły i nadanie jej imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ufundowanie sztandaru, pierwsza matura. Okres Stanu Wojennego doświadczył społeczność liceum tragiczną śmiercią Grzegorza Przemyka – maturzysty śmiertelnie pobitego przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w maju 1983 roku. W dwudziestą rocznicę śmierci Grzegorza Przemyka na frontowej ścianie budynku szkoły została uroczyście odsłonięta tablica upamiętniająca jego tragiczną śmierć. W 1994 roku po raz pierwszy przyjęto uczniów do klasy dwujęzycznej polsko - niemieckiej. Od samego początku projekt powstania klas dwujęzycznych w XVII LO był wspierany przez Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec.

Ogólna charakterystyka

XVII Liceum Ogólnokształcące cechuje się wysokim poziomem nauczania, posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i zdolną młodzież. Od ponad dwudziestu lat wizytówką szkoły są oddziały dwujęzyczne polsko–niemieckie. Uczniowie tych klas osiągają poziom kompetencji językowych C1 i przystępują do międzynarodowego egzaminu języka niemieckiego DSD II. W klasach dwujęzycznych biologia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka i przyroda nauczane są w języku polskim i w języku niemieckim. Oprócz klas dwujęzycznych szkoła prowadzi oddziały ogólnodostępne z językiem angielskim będącym pierwszym językiem obcym. Kandydaci do szkoły wybierają klasę, w której realizują kształcenie w zakresie rozszerzonym z dwóch przedmiotów w następujących kombinacjach: matematyka - geografia; matematyka - historia; biologia - chemia; historia - WOS; język polski - historia. Od klasy drugiej uczniowie realizują trzeci wybrany przedmiot rozszerzony w grupach międzyklasowych. Szkoła organizuje wycieczki krajowe i zagraniczne w tym - coroczne wymiany młodzieży z trzema partnerskimi szkołami w Niemczech (Aachen, Denzlingen i Bretten). Samorząd Uczniowski organizuje liczne imprezy w szkole, takie jak: „Frycz Cafe”, „Maraton Filmowy”, szkolny festiwal artystyczny „FART – Frycz makes ART”.

Osiągnięcia Liceum i jego uczniów

Największym osiągnięciem XVII LO jest wypracowanie przez lata takiego systemu pracy, który umożliwia powtarzalne osiąganie przez uczniów bardzo wysokich wyników nauczania z języka polskiego, matematyki, języków obcych, przedmiotów przyrodniczych i przedmiotów humanistycznych przy jednoczesnym utrzymaniu przyjaznej, życzliwej uczniom atmosfery. Dzięki bardzo dobrym wynikom egzaminu maturalnego osiąganym przez uczniów szkoła utrzymuje się w czołówce warszawskich i ogólnopolskich rankingów, a uczniowie dostają się na renomowane uczelnie polskie i zagraniczne. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszą się zajęcia sportowe, co owocuje sukcesami reprezentacji szkolnych w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży. Do największych sukcesów sportowych szkoły należy mistrzostwo Warszawy w piłce ręcznej dziewcząt (2015) oraz w koszykówce (2016).

https://www.youtube.com/watch?v=2k1y6BKCht4

 

Printer Friendly, PDF & Email