II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego

 

    II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  
   im. Stefana Batorego

 

 

Szkoła Batorego powstała w 1918 roku, z myślą o Niepodległej Rzeczypospolitej. Miała być wzorcowa i taką się szybko stała dzięki wybitnym nauczycielom i absolwentom. Batory już przed wojną zasłynął wysokim poziomem nauczania, eksperymentami pedagogicznymi, nowoczesnymi metodami kształcenia. Prężnie rozwijała się drużyna harcerska, słynna „Pomarańczarnia”. Podziw budził duży i piękny gmach, dziś wpisany do rejestru zabytków.

Podczas wojny Batoracy walczyli o wolność w Polsce i poza jej granicami. Ginęli w obozach, łagrach, akcjach dywersyjnych, na froncie zachodnim i przede wszystkim w Powstaniu Warszawskim. Postawa wielu z nich do dziś wzbudza podziw i szacunek, a bohaterowie „Kamieni na szaniec” Rudy, Alek, Zośka a także inni - Jan Rodowicz Anoda, Krzysztof Kamil Baczyński są znani każdemu.

Pomimo prześladowań komunistycznych, Batory kontynuował swoją misję kształcenia i wychowania. Nasi absolwenci jako inżynierowie, architekci, artyści, naukowcy zmieniali Polskę i świat. Warto wspomnieć szczególnie wybitnych lekarzy: Juliusza Wocjana, Jana Nielubowicza, Andrzeja Kułakowskiego, Jana Zielińskiego, Zbigniewa Paplińskiego, Jerzego Świderskiego, czy Wacława Sitkowskiego. Z młodszego pokolenia Krzysztofa J. Filipiaka, kardiologa, w momencie uzyskiwania tytułu najmłodszego profesora nauk medycznych.

Dziś szkoła nadal daje młodzieży możliwość zdobywania gruntownej wiedzy, realizowania zainteresowań naukowych, czy sportowych. Prężnie działa największa biblioteka szkolna w Warszawie, odbywa się wiele spotkań, wykładów, Batoracy sami organizują wielkie imprezy artystyczne – np. MUN, UFO. Uczniowie biorą udział i zdobywają nagrody oraz wyróżnienia w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych organizowanych w Polsce i za granicą. Ostatnim sukcesem jest tytuł laureata II miejsca w Międzynarodowych Zawodach w Modelowaniu Matematycznym w Singapurze (maj 2016) dla drużyny z Batorego jako jedynej szkoły z Europy. Otrzymują stypendia naukowe: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta m.st. Warszawy, natomiast maturzyści stypendia-nagrody ufundowane przez absolwentów: Juliusza Łukasiewicza (matura 1937 r.), Ewy i Waldemara Dębińskich (matura 1975 r.), od 2011 r. stypendium naukowe profesora Krzysztofa J. Filipiaka (matura 1991r.) oraz prestiżową nagrodę R. Pomirowskiego ufundowaną przez Stowarzyszenie Wychowanków działające przy Szkole.

Absolwenci Liceum w 100% zdają egzamin maturalny, zarówno w programie polskim, jaki i w programie matury międzynarodowej (IB). Dostają się na prestiżowe uczelnie w kraju i za granicą, np.: UW, WUM, SGH, PW, UJ, Yale, Harvard, Columbia, Oxford, Cambridge, St. Andrews, UCL, King’s College London, LSE, Imperial College London i wiele innych.

Printer Friendly, PDF & Email