Program Patronacki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


13 stycznia 2017 roku Warszawski Uniwersytet Medyczny zainaugurował uczelniany Program Patronacki. Pierwsza edycja objęła 3 stołeczne licea. Celem współpracy był rozwój edukacji w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Patronat trwał trzy lata i umożliwił licealistom m.in. udział w wykładach ekspertów cyklicznie organizowanych w patronackich liceach, uczestniczenie w konferencjach organizowanych przez Uniwersytet czy dołączenie do uczelnianych zespołów badawczych.  

Inicjatorem Programu był ówczesny Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak. Nadzór nad Programem sprawowała dr hab. n. med. Ewa Bałkowiec-Iskra - wówczas Pełnomocnik Rektora ds. pilotażowego programu patronackiego liceów.


Licea objęte patronatem:

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego

XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika


Aktualności

Archiwum