Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wyniki konkursów i archiwum ofert pracy

Starszy wykładowca w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
16.02.2018

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszy wykładowca w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

Nr ref. APF - 2 /2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Asystent w II Klinice Psychiatrycznej
16.02.2018

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w II Klinice Psychiatrycznej

Nr ref. APE/1210/ 3 /18

[oferta pracy w pliku pdf]

 

Adiunkt (etat zastępczy) w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
23.01.2018

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta (etat zastępczy) w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.

Nr ref. APL/1210/1/18

[oferta pracy w pliku pdf]

dr n. med. Maurycy Jonas
Asystent w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii
23.01.2018

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii.

APL/1210/2/18

[oferta w pliku pdf]

 

lek. Renata Podkowińska-Polak
Asystent w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii
23.01.2018

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii.

APL/1210/3/18

[oferta w pliku pdf]

lek. Mariusz Sapuła
Adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii
23.01.2018

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w I Katedrze i Klinice Kardiologii.

APL/1210/4/18

[oferta pracy w pliku pdf]

dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
Starszy wykładowca w Zakładzie Chemii Organicznej
19.01.2018

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszy wykładowca w Zakładzie Chemii Organicznej.

Nr ref. APF - 1 /2018

[ofera pracy w pliku pdf]

Asystent w Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
08.12.2017

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APE/1210/ 17 /17

[oferta pracy w pliku pdf]

Asystent w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej
30.11.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej.

Nr ref. APF - 22 /2017

[oferta w pliku pdf]

Asystent w II Zakładzie Radiologii Klinicznej
27.11.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w II Zakładzie Radiologii Klinicznej.

APL/1210/37/17

[oferta pracy w pliku pdf]

mgr Wojciech Szeszkowski
Asystent (etat zastępczy) w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii
13.11.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent (etat zastępczy) w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii.

APL/1210/33/17

[oferta pracy w pliku pdf]

 

Wykładowca (2 etaty) w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego
13.11.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy (2 etaty) w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego.

APL/1210/34/17

[oferta w pliku pdf]

lek. Anna Komorowska-Piotrowska; lek. Agnieszka Szczukocka-Zych
Asystent w Katedrze i Klinice Otolaryngologii
13.11.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Katedrze i Klinice Otolaryngologii.

APL/1210/35/17

[oferta w pliku pdf]

lek. Małgorzata Czesak
Asystent w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych
13.11.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych.

APL/1210/36/17

[oferta pracy w pliku pdf]

lek. Inga Chomicka
Profesor zwyczajny w Klinice Dermatologii i Immunodermatologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM
07.11.2017

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Klinice Dermatologii i Immunodermatologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM

nr ref. APDL/1210/3/2017

[oferta pracy w pliku pdf]

Asystent w Zakładzie Chemii Organicznej
06.11.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Chemii Organicznej.

[Oferta pracy w pliku pdf]

Nr ref. APF - 21 /2017

 

Asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego
31.10.2017

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego.

[oferta pracy w wersji pdf]

Nr ref. APE/1210/ 14 /17

Asystent (etat zastępczy) w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego
31.10.2017

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (etat zastępczy) w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego.

Nr ref. APE/1210/ 15 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej
31.10.2017

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej.

Nr ref. APE/1210/ 16 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wykładowca w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego
31.10.2017

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 21 / 2017

[oferta pracy w wersji pdf]

mgr Agnieszka Nerek
Asystent w Klinice Neurologii
16.10.2017

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Neurologii.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 19 / 2017

[oferta pracy w pliku pdf ]

lek. Stanisław Szlufik
Starszy wykładowca w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego
16.10.2017

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszy wykładowca w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 20 / 2017

[oferta pracy w pliku pdf]

dr Rafał Maciąg
Asystent (etat zastępczy) w Zakładzie Badania Środowiska
16.10.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (etat zastępczy) w Zakładzie Badania Środowiska.

Nr ref. APF - 20 /2017

 [oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Zakładzie Transplantologii i Centralnym Banku Tkanek
13.10.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Transplantologii i Centralnym Banku Tkanek.

APL/1210/31/17

[oferta w wersji pdf]

mgr inż Joanna Olkowska-Truchanowicz
Asystent w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych
13.10.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APLD/1210/ 32 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. Rafał Machowicz
Asystent (etat zastępczy) w Klinice Pediatrii
13.10.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent (etat zastępczy)

w Klinice Pediatrii

APL/1210/27/17

[oferta pracy]

 

lek. Bartłomiej M. Zalewski
Adiunkt (2 etaty) w Katedrze i Zakładzie Biochemii
13.10.2017

 

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta

(2 etaty) w Katedrze i Zakładzie Biochemii

Nr ref. APL/1210/28/17

oferta pracy w pliku pdf

 

dr Ewa Usarek, dr Alicja Chrzanowska
Asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii
13.10.2017

 

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta

w Katedrze i Zakładzie Biochemii

APL/1210/29/17

oferta pracy w pliku pdf

 

Beata Kaźmierczak
Asystent w Zakładzie Medycyny Sądowej
13.10.2017


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Medycyny Sądowej.

APL/1210/30/17

[oferta pracy w pliku pdf]

lek. Wojciech Sadowski
Wykładowca (2 etaty) (w wymiarze 0,75) w Katedrze Stomatologii Zachowawczej
06.10.2017

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (2 etaty) (w wymiarze 0,75) w Katedrze Stomatologii Zachowawczej.

Nr ref. APLD/1210/ 7 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. dent. IWONA RACZYCKA, lek. dent. ANETA ZDUNIAK
Wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej
18.09.2017

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 16 / 2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

mgr Anna Narewska
Wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej
18.09.2017

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 17 / 2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

mgr Mariola Błachnio
Asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego
18.09.2017

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 18 / 2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

dr Beata Dziedzic
Starszy wykładowca w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii
18.09.2017

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszy wykładowca w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii.

Nr ref. APE/1210/ 13 /17

[oferta w pliku pdf]

 

Asystent w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej
15.09.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej.

Nr ref. APF - 17  /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Zakładzie Chemii Fizycznej
12.09.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej.

Nr ref. APF - 19 /2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
11.09.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

APL/1210/26/17

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Profesor Nadzwyczajny w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych
08.09.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesor Nadzwyczajny w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych.

APL/1210/20/17

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Wykładowca w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
08.09.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych.

APL/1210/21/17

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Asystent w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii
08.09.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii.

APL/1210/19/17

[ ofera pracy w pliku pdf ]

Adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
08.09.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.

Nr ref. APL/1210/22/17

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Adiunkt w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii
08.09.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii.

Nr ref. APL/1210/23/17

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Wykładowca w Zakładzie Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii
08.09.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii.

APL/1210/25/17

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Asystent w Zakładzie Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii.
08.09.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii.

APL/1210/24/17

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Wykładowca w Zakładzie Żywienia Człowieka
08.09.2017

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Żywienia Człowieka.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 14 / 2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

mgr Leszek Wronka
Wykładowca (4 etaty) w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego
08.09.2017

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (4 etaty) w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 15 / 2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

mgr Izabella Machaj, mgr Joanna Bieniek, mgr Aneta Brayer, mgr Aldona Flaga
Asystent w Katedrze Protetyki Stomatologicznej
01.09.2017

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej.

Nr ref. APLD/1210/6/17

[ oferta pracy w wersji pdf ]

lek. dent. Konrad Juszczyszyn
Asystent w Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
31.08.2017

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APE/1210/ 12 /17

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
31.08.2017

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Nr ref. APE/1210/ 11 /17

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Asystent w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej
25.08.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej.

APL/1210/18/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wykładowca (0,6 etatu) w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia
25.08.2017

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (0,6 etatu) w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia.

Nr ref. APLD/1210/ 5 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. dent. Wioleta Majdanik
Instruktor w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
18.08.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko instruktora w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Nr ref. APL/1210/ 16 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Zakładzie Biochemii i Farmakogenomiki Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
18.08.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Biochemii i Farmakogenomiki Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej.

Nr ref. APF - 18  /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent (etat zastępczy) w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
18.08.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent (etat zastępczy) w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

APL/1210/13/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
18.08.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

APL/1210/14/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
18.08.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

APL/1210/17/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Katedrze Protetyki Stomatologicznej
11.08.2017

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej.

Nr ref. APLD/1210/ 3 /17

 [Oferta pracy w pliku pdf]

dr n. med. Kamila Wróbel-Bednarz
Adiunkt w Katedrze Protetyki Stomatologicznej
11.08.2017

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej.

Nr ref. APLD/1210/ 4 /17

[oferta pracy w pliku pdf]

dr n. med. Piotr Jurkowski
Wykładowcy w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej
11.08.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej.

Nr ref. APF - 16  /2017

 [oferta pracy w wersji pdf]

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej
11.08.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej.

Nr ref. APL/1210/11/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Zakładzie Medycyny Nuklearnej
11.08.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Medycyny Nuklearnej.

APL/1210/12/17

[oferta pracy w pliku pdf]

Wykładowca w Zakładzie Farmacji Stosowanej
28.07.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy W Zakładzie Farmacji Stosowanej.

Nr ref. APF - 15 /2017

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Wykładowca w Zakładzie Ratownictwa Medycznego
28.07.2017

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Ratownictwa Medycznego.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 13 / 2017

[ oferta pracy w wersji pdf ]

mgr Łukasz Bondaruk
Asystent w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii
28.07.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii

Nr ref. APL/1210/10/17

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Adiunkt w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
28.07.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci.

Nr ref. APL/1210/15/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Adiunkt w Klinice Neurochirurgii
21.07.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Neurochirurgii

Nr ref. APL/1210/9/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Adiunkt w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii
21.07.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii.

Nr ref. FW/1210/13/17

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Asystent (etat zastępczy) w Zakładzie Psychologii Medycznej
21.07.2017

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (etat zastępczy) w Zakładzie Psychologii Medycznej.

Nr ref. APE/1210/10/17

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii
14.07.2017

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii.

Nr ref. APE/1210/ 9 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wykładowca (0,75 etatu) w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej
14.07.2017

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (0,75 etatu) w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej (3 stanowiska)

Nr ref. APLD/1210/ 1 /17

[oferta pracy w wewrsji pdf]

lek. dent. Małgorzata Dudek, lek. dent. Weronika Jończyk, dr n. med. Anna Wojtowicz-Bujak
Wykładowca (0,625 etatu) w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej
14.07.2017

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (0,625 etatu) w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej.

Nr ref. APLD/1210/ 2 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. dent. Iwona Soika
Profesor Zwyczajny w I Katedrze i Klinice Kardiologii
12.07.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w I Katedrze i Klinice Kardiologii – Nr ref.: APL/1210/153/2017.

[oferta pracy w wersji pdf]

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Medycznej
07.07.2017

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Psychologii Medycznej

Nr ref. APE/1210/ 8 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. med. Marta Kulpa
Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia
30.06.2017

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 12 / 2017

[oferta pracy w wersji pdf]

dr Mariusz Jaworski
Asystent w Zakładzie Diagnostyki Chorób Przenoszonych Drogą Płciową Katedry Dermatologii i Wenerologii
30.06.2017

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Diagnostyki Chorób Przenoszonych Drogą Płciową Katedry Dermatologii i Wenerologii.

Nr ref. APE/1210/7/17

[oferta pracy w wersji pdf]

mgr Ewa Bukowska
Asystent w Zakładzie Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej
30.06.2017

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej.

Nr ref. APE/1210/ 6 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. Marcin Konopka
Profesor Zwyczajny w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
23.06.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w:

Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej -  Nr ref. APL/1210/151/2017
Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej - Nr ref. APL/1210/152/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Adiunkt w Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii
14.06.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.

APL/1210/7/17

[oferta pracy wwersji pdf]

Asystent (3/4 etatu) w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
14.06.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent (3/4 etatu) w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

APL/1210/8/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Zakładzie Farmacji Stosowanej
09.06.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Farmacji Stosowanej .

Nr ref. FW/1210/12/17

 [oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Katedrze i Klinice Dermatologii
09.06.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Dermatologii.

APL/1210/6/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury
02.06.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury.

APL/1210/3/17

[Oferta pracy w wersji pdf]

Lektor specjalistycznego języka angielskiego (3 stanowiska)
02.06.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko lektora specjalistycznego języka angielskiego (3 stanowiska) w Studium Języków Obcych.

nr ref. APL/1210/4/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Lektor specjalistycznego języka łacińskiego
02.06.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko lektora specjalistycznego języka łacińskiego (1 stanowisko) w Studium Języków Obcych.

nr ref. APL/1210/5/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii
19.05.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii.

APL/1210/2/17

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Asystent w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej
14.04.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej.

Nr ref. FW/1210/ 3 /17

[oferta pracy w wersji dpf]

Asystent w Zakładzie Farmakodynamiki (3/4 etatu)
14.04.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Farmakodynamiki (3/4 etatu).

Nr ref. FW/1210/ 4 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

Adiunkt w Klinice Neurotraumatologii i Traumatologii Dzieci z Pododdziałem Okulistyki
13.04.2017

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Neurotraumatologii i Traumatologii Dzieci z Pododdziałem Okulistyki.

Nr ref. APE/1210/ 5 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego
29.03.2017

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego.

Nr ref. APE/1210/ 3 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w II Klinice Psychiatrycznej
29.03.2017

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/ 4 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

Profesor Zwyczajny w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii
24.03.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii.

Nr ref: APL/1210/149/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w II Klinice Psychiatrycznej
08.03.2017

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/ 1 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

Adiunkt w Zakładzie Genetyki Medycznej
03.03.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta
w Zakładzie Genetyki Medycznej.

APL/1210/1/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w II Klinice Psychiatrycznej
01.03.2017

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/ 2 /17

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Adiunkt w Zakładzie Chemii Biomateriałów Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
10.02.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko
Adiunkta w Zakładzie Chemii Biomateriałów Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Nr ref. FW/1210/ 2 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Zakładzie Chemii Organicznej
27.01.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Chemii Organicznej.

Nr ref. FW/1210/ 1 /17

[Oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Katedrze i Zakładzie Biochemii
16.01.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii

APL/1210/46/16

[Oferta pracy w wersji pdf]

 

Asystent w Zakładzie Nanotechnologii Farmaceutycznej
16.12.2016

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (1 etat naukowy) w Zakładzie Nanotechnologii Farmaceutycznej i Nanotoksykologii.

Nr ref. FW/1210/ 10 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Asystent w Klinice Neurologii Dziecięcej (1/2 etatu)
30.11.2016

Kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poszukuje asystenta (1/2 etatu).
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o wysyłanie zgłoszeń na adres e-mail: neurologia@spdsk.edu.pl

Szczegóły oferty w pliku pdf

 

 

Asystent w Klinice Rehabilitacji
28.10.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Rehabilitacji (3/4 etatu).

APL/1210/44/16


[oferta pracy w wersji pdf]

 

lek. Paweł Turczyn
Asystent w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
28.10.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii.

APL/1210/45/16

[oferta pracy w wersji pdf]

dr Jarosław Góra
Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
21.10.2016

 

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby.

APL/1210/43/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Konkurs zamknięty bez wyłonienia zwycięzcy
Wykładowca w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa
21.10.2016

 

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa (1 etat).

Nr ref. ANZ/1210/ 14 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
07.10.2016

 

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.

Nr ref. APE/1210/ 19 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Lek. med. Marcin Wełnicki
Profesor zwyczajny w Katedrze i Klinice Okulistyki
07.10.2016

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Okulistyki.

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Katedrze i Klinice Otolaryngologii (etat zastępczy)
30.09.2016

 

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Otolaryngologii (etat zastępczy).

APL/1210/42/16

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. Magdalena Kuźmińska
Wykładowca w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego
23.09.2016

 

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego (1 etat).

Nr ref. ANZ/1210/ 13 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

mgr Aleksandra Pawlak
Adiunkt w Zakładzie Chemii Fizycznej
23.09.2016

 

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Chemii Fizycznej.

Nr ref. FW/1210/ 9 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

 

dr Jarosław Bukowicki
Asystent w II Klinice Psychiatrycznej
23.09.2016

 Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/ 17 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. med. Marek Balicki
Adiunkt w II Klinice Psychiatrycznej
23.09.2016

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/16/16.

[Oferta pracy w wersji pdf]

dr n. med. Dominika Berent
Asystent w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej
23.09.2016

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej.

Nr ref. APLD/1210/ 8 /16.

[oferta pracy w wersji pdf]

 

lek. weterynarii Tomasz Huć
Asystent w II Klinice Psychiatrycznej
23.09.2016

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/ 18 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Dr n. med. Kajetana Foryciarz
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej
23.09.2016

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej.

Nr ref. APE/1210/15/16

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz
Asystent w Zakładzie Badania Środowiska
06.09.2016

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Badania Środowiska.

Nr ref. FW/1210/ 6 /16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

mgr Karolina Nowakowska
Asystent w Zakładzie Farmakodynamiki
06.09.2016

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Farmakodynamiki.

Nr ref. FW/1210/ 8 /16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

mgr Karolina Pawlik
Adiunkt w Klinice Otorynolaryngologii
02.09.2016

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Klinice Otorynolaryngologii.

Nr ref. APLD/1210/6/16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

dr n. med Mariola Zagor
Wykładowca (0,75 etatu) w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia
02.09.2016

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (0,75 etatu) w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia.

Nr ref. APLD/1210/ 7 /16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

lek. dent. Andrzej Miskiewicz
Asystent (5/8 etatu) w Zakładzie Farmakodynamiki.
02.09.2016

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (5/8 etatu) w Zakładzie Farmakodynamiki.

Nr ref. FW/1210/ 7 /16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

dr Michał Ordak
Asystent (2 etaty) w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
26.08.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (2 etaty) w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

APL/1210/37/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Adiunkt w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
26.08.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

APL/1210/38/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
26.08.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

APL/1210/39/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wykładowca w Klinice Okulistyki
26.08.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Klinice Okulistyki.

Nr ref. APL/1210/ 29 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent (etat zastępczy) w II Klinice Psychiatrycznej
26.08.2016

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (etat zastępczy) w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/ 12 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

mgr Adam Elżanowski
Asystent w Katedrze i Klinice Dermatologicznej
26.08.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Dermatologicznej.

APL/1210/40/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Zakładzie Medycyny Nuklearnej.
26.08.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Medycyny Nuklearnej.

Nr ref.: APL/1210/41/16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Asystent w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego
19.08.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (4 etaty) w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego.

APL/1210/34/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Adiunkt w Katedrze i Klinice Neurologii
12.08.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Neurologii

APL/1210/33/16.

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci
12.08.2016

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci.

Nr ref. ANZ/1210/ 12 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. Piotr Łukiewicz
Wykładowca w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
05.08.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej.

APL/1210/32/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii
05.08.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii.

APL/1210/31/16

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Wykładowca w Klinice Okulistyki
31.07.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Klinice Okulistyki.

Nr ref. APL/1210/ 29 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Zakładzie Farmakodynamiki (3/4 etatu zastępczego)
27.07.2016

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Farmakodynamiki.

Nr ref. FW/1210/ 5 /16

[ oferta pracy w pliku PDF ]

mgr Renata Wolińska
Wykładowca w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej - 2 stanowiska (0,85 etatu)
27.07.2016

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy 2 stanowiska (0,85 etatu) w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej.

Nr ref. APLD/1210/ 4 /16

[ oferta pracy w pliku PDF ]

lek. dent. Milena Marcinkowska-Ziemak, lek. dent. Magdalena Sobecka
Asystent w Klinice Neonatologii
22.07.2016

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta 
w Klinice Neonatologii

Nr ref. ANZ/1210/ 11 /16

[oferta pracy w pliku pdf]

dr Aleksandra Mikołajczak
Adiunkt w Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
22.07.2016

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APE/1210/ 10 /16

[ oferta w pliku PDF ]

Dr n. med. Wojciech Król
Profesor Zwyczajny w Zakładzie Chemii Organicznej
20.07.2016

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w Zakładzie Chemii Organicznej.

Nr ref.: APF- 13 /2016

[ oferta w pliku PDF ]

Profesor Zwyczajny w Zakładzie Chemii Fizycznej
20.07.2016

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w Zakładzie Chemii Fizycznej.

Nr ref.: APF- 15/2016

[ oferta w pliku PDF ]

Asystent w Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci
15.07.2016

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci.

Nr ref. APE/1210/ 7 /16

[ oferta pracy w pliku PDF ]

Lek. Michał Buczyński
Asystent w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych
15.07.2016

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych.

Nr ref. APE/1210/ 8 /16

[ oferta pracy w pliku PDF ]

Dr n. med. Joanna Raczyńska
Asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii
15.07.2016

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii.

Nr ref. APE/1210/ 9 /16

[ oferta pracy w pliku PDF ]

Lek. Agnieszka Maksymiuk – Kłos
Asystent w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
15.07.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Nr ref.: APL/1210/30/16

[ oferta pracy w pliku PDF ]

Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej
05.07.2016

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej.

Nr ref. ANZ/1210/ 10 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

dr Barbara Kozakiewicz
Wykładowca w I Zakładzie Radiologii Klinicznej
28.06.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w I Zakładzie Radiologii Klinicznej.

APL/1210/28/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Adiunkt w II Zakładzie Radiologii Klinicznej
24.06.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w II Zakładzie Radiologii Klinicznej.

APL/1210/23/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Adiunkt w II Zakładzie Radiologii Klinicznej
24.06.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w II Zakładzie Radiologii Klinicznej.

APL/1210/24/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w II Zakładzie Radiologii Klinicznej.
24.06.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta  w II Zakładzie Radiologii Klinicznej.

APL/1210/25/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Adiunkt w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii
24.06.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii.

APL/1210/26/16

[oferta pracy w wersji pdf ]

Asystent w Zakładzie Medycyny Zapobiegawczej i Higieny
24.06.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Medycyny Zapobiegawczej i Higieny.

APL/1210/27/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Adiunkt w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego
24.06.2016

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego.

Nr ref. APE/1210/ 6 /16

[oferta pracy w wersji pdf ]

Dr n. med. Barbara Remberk
Asystent w Zakładzie Badania Środowiska
22.06.2016

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Badania Środowiska

Nr ref. FW/1210/ 4 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent ¾ etatu w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
17.06.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta ¾ etatu w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

APL/1210/22/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii
10.06.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref.: APL/1210/19/16

[ oferta pracy w wersji PDF ]

Wykładowca (język migany) w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego
10.06.2016

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (0,75 etatu) (język migany) w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego.

Nr ref. ANZ/1210/9/16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

mgr Anna Piotrowska
Adiunkt w Zakładzie Farmakodynamiki
10.06.2016

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt (3/4 etatu, etat zastępczy) w Zakładzie Farmakodynamiki.

Nr ref. FW/1210/3/16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Centrum Badań Przedklinicznych CePT
10.06.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Centrum Badań Przedklinicznych CePT.

Nr ref.: APL/1210/18/16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Asystent w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
10.06.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Nr ref.: APL/1210/21/16

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Asystent w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
10.06.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Nr ref.: APL/1210/20/16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Wykładowca w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii
03.06.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii.

APL/1210/16/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
03.06.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

APL/1210/17/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent (2 etaty) w Katedrze Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii
27.05.2016

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (2 etaty) w Katedrze Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii.

Nr ref. FW/1210/ 2 /16

Lektor (język angielski) w Studium Języków Obcych
12.05.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Lektora (język angielski) w Studium Języków Obcych.

APL/1210/14/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wykładowca (język angielski), (2 etaty) w Studium Języków Obcych
12.05.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (język angielski)(2 etaty) w Studium Języków Obcych.

APL/1210/15/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wykładowca w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego (3 etaty)
06.05.2016

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego (3 etaty).

ANZ/1210/7/16

[oferta pracy w wersji pdf]

mgr Małgorzata Kielar, mgr Diana Merta-Krawczyk
Wykładowca w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego
06.05.2016

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego.

ANZ/1210/8/16

[oferta pracy w wersji pdf]

mgr Halina Zmuda - Trzebiatowska
Asystent w Klinice Dermatologii i Wenerologii
06.05.2016

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Dermatologii i Wenerologii.

APE/1210/5/16

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. Joanna Sałkowska - Wanat
Asystent w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej
06.05.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej.

APL/1210/13/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Profesor Zwyczajny
04.05.2016

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w:

1. Katedrze Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii - Nr ref. APF-5/2016

2. Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków - Nr ref. APF-6/2016

3. Zakładzie Chemii Fizycznej - Nr ref. APF-7/2016

[ oferta pracy w pliku PDF ]

Adiunkt w Zakładzie Medycyny Zapobiegawczej i Higieny
22.04.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Medycyny Zapobiegawczej i Higieny.

APL/1210/11/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Adiunkt w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych
22.04.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych.

APL/1210/12/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Pracownik naukowy
15.04.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w ramach programu Strategmed w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii poszukuje pracownika naukowego.

Nr ref. APK/1210- 19/2016 (2 etaty)

[oferta pracy w wersji pdf]

Adiunkt w Klinice Położnictwa i Perinatologii
15.04.2016

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Położnictwa i Perinatologii.

Nr ref. ANZ/1210/ 5 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. med. Piotr Hincz
Adiunkt w w Klinice Położnictwa i Perinatologii
01.04.2016

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Położnictwa i Perinatologii.

Nr ref. ANZ/1210/ 5 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Profesor zwyczajny w Klinice Otorynolaryngologii
18.03.2016

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w  Klinice Otorynolaryngologii.

Nr ref. APLD/1210/2/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Adiunkt w Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci
18.03.2016

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci.

Nr ref. APE/1210/4/16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
11.03.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.

APL/2010/6/16

[oferta pracy w wersji pdf ]

dr n.med. Jacek Pliszczyński
Asystent w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii
11.03.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii.

APL/2010/8/16

[oferta pracy w wersji]

dr n.med. Agnieszka Kisiel
Asystent w Katedrze i Klinice Otolaryngologii
11.03.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Otolaryngologii.

APL/2010/7/16

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. Daniel Majszyk
Wykładowca w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
11.03.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci.

Nr ref.: APL/2010/10/16

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. o zdr. Aleksandra Pituch-Zdanowska
Asystent w Katedrze i Klinice Otolaryngologii
11.03.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Otolaryngologii.

APL/2010/9/16

[Oferta pracy w wersji pdf]

mgr Joanna Chmielewska
Asystent w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii
04.03.2016

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref. ANZ/1210/ 4 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

mgr Aleksandra Tomaszek
Asystent (2 etaty naukowe) w Zakładzie Toksykologii
26.02.2016

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (2 etaty naukowe) w Zakładzie Toksykologii.

Nr ref. FW/1210/ 1 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

mgr Paulina Pilanc, mgr Monika Rużycka
Adiunkt w Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci
26.02.2016

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci.

Nr ref. ANZ/1210/ 2 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystenta w Klinice Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego
26.02.2016

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego.

Nr ref. ANZ/1210/ 3 /16

[Oferta pracy w wersji pdf]

Profesor zwyczajny w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
19.02.2016

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora zwyczajnego w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii. 

Nr ref. ANZ /1220 – 7/ 1 / 2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Wykładowca (3/4 etatu) w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia
19.02.2016

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (3/4 etatu) w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia.

Nr ref. APLD/1210/ 1 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. dent. Małgorzata Wyszyńska
Asystent w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
19.02.2016

Dziekan I Wydziału LekarskiegoWarszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APL/2010/4/16

[Oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej
19.02.2016

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej.

Nr ref. APLD/1210/ 2 /16

[Oferta pracy w wersji pdf]

lek. Janusz Skrzypecki
Asystent naukowy w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii
19.02.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta naukowego w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii.

Nr ref. APL/2010/5/16

[Oferta pracy w wersji pdf]

lek. Wojciech Gierlikowski
Adiunkt w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
16.02.2016

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.

Nr ref. APE/1210/2/16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Dr n. med. Aleksandra Zielińska
Asystent (3/4 etatu) w Katedrze i Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
16.02.2016

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (3/4 etatu) w Katedrze i Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.

Nr ref. APE/1210/ 3 /16

[Oferta pracy w wersji pdf]

Dr n. med. Habib Alkhalayla
Wykładowca w I Klinice Położnictwa i Ginekologii
12.02.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w I Klinice Położnictwa i Ginekologii.

Nr ref. APL/2010/3/16

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. Filip Dąbrowski
Asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii
12.02.2016

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii.

Nr ref. APE/1210/ 1 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Lek. Michał Sadowski
Adiunkt w Zakładzie Żywienia Człowieka
05.02.2016

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Żywienia Człowieka.

Nr ref. ANZ/1210/ 1 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

dr hab. Iwona Traczyk
Profesor zwyczajny w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej, Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych oraz Katedrze i Klinice Otolaryngologii
30.01.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w:

1.      Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej – Nr ref.: APL/1210/127/2016
2.      Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych – Nr ref.: APL/1210/128/2016
3.      Katedrze i Klinice Otolaryngologii – Nr ref.: APL/1210/129/2016

[Szczegóły oferty w pliku pdf]

Adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
29.01.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej.

Nr ref.: APL/2010/1/16

[Oferta pracy w wersji pdf]

dr hab. Janusz Olędzki
Asystent (¾ etatu) w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
29.01.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta ¾ etatu w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

Nr ref.: APL/2010/2/16

[Oferta pracy w wersji pdf]

lek. Olena Wojno
Adiunkt w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej
22.01.2016

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej.

Nr ref. APLD/1210/ 9 /15

[Oferta pracy w wersji pdf]

dr n.med. Krzysztof Kukuła
Asystent w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych
15.01.2016

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych

Nr ref. APE/1210/ 22 /15

[ oferta pracy w wersji PDF ]

Lek. Joanna Puła
Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
04.01.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/ 49 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Wykładowca w Katedrze i Klinice Dermatologicznej
31.12.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze i Klinice Dermatologicznej.

Nr ref. APL/1210/ 48 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Adiunkt w Zakładzie Farmakodynamiki
29.12.2015

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Farmakodynamiki

Nr ref. FW/1210/ 9 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej
29.12.2015

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej.

Nr ref. FW/1210/ 10 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Wykładowca w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej (etat zastępczy)
04.12.2015

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (etat zastępczy) w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej.

Nr ref. APLD/1210/ 8 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. dent. Małgorzata Kalita
Asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej
04.12.2015

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej.

Nr ref. APLD/1210/ 7 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. dent. Alicja Porenczuk
Wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno - Położniczej
20.11.2015


Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcyw Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno - Położniczej

Nr ref. ANZ/1210/12/15

Oferta pracy w pliku PDF 

Asystent w Zakładzie Biologii Medycznej
20.11.2015

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Biologii Medycznej

Nr ref. ANZ/1210/ 13 /15

Oferta pracy w pliku PDF 

Asystent w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii
20.11.2015


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii

Nr ref. APL/1210/ 47 /15

Oferta pracy w pliku PDF 

Adiunkt w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego
13.11.2015


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego.

APL/2010/46/15

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej
30.10.2015

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej.

Nr ref. APE/1210/ 21 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. med. Ewa Wujek – Krajewska
Asystent w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny
30.10.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny.

Nr ref. APL/1210/ 45 /15

[oferta pracy w wersji pfd]

Asystent w Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
23.10.2015

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej.

Nr ref. APLD/1210/ 6 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. dent. Katarzyna Furmaniak
Asystent w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych
23.10.2015

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych.

Nr ref. APE/1210/ 20 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. med. Dawid Porowski
Asystent w Klinice Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym
16.10.2015

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym.

Nr ref. APE/1210/ 18 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. med. Monika Wanke - Rytt
Asystent (0,75 etatu) w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia
16.10.2015

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (0,75 etatu) w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia.

Nr ref. APLD/1210/ 5 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. dent. Bartłomiej Górski
Starszy wykładowca w Klinice Neurochirurgii
16.10.2015

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Klinice Neurochirurgii.

Nr ref. APE/1210/ 19 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. med. Piotr Bojarski
Asystent (2 etaty) w Klinice Neurologii Dziecięcej
16.10.2015

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (2 etaty) w Klinice Neurologii Dziecięcej.

dr n.med. Małgorzata Bilska, dr n.med. Jolanta Strzelecka
Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
16.10.2015

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii.

Nr ref. ANZ /1220 – 7/ 9 / 2015

[oferta pracy w wersji pdf]

Wykładowca w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa
09.10.2015

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa.

Nr ref. ANZ/1210/11/15

[oferta pracy w wersji pdf]

Adiunkt w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych
02.10.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APL/1210/ 43 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Wykładowca w Katedrze i Klinice Dermatologicznej
02.10.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze i Klinice Dermatologicznej

Nr ref. APL/1210/ 44 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
02.10.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/ 42 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego
02.10.2015

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego.

Nr ref. ANZ/1210/ 10 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. med. Łukasz Czyżewski
Asystent w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej
02.10.2015

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej.

Nr ref. APE/1210/ 17 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. med. Małgorzata Polańska - Płachta
Asystent w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia
02.10.2015

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia.

Nr ref. ANZ/1210/ 9 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. farm. Mariusz Panczyk
Starszy Wykładowca w Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci
02.10.2015

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszego Wykładowcy w Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci

Nr ref. APE/1210/ 16 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. med. Jacek Wieteska
Asystent w Zakładzie Biologii Molekularnej
28.09.2015

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Biologii Molekularnej.

Nr ref. FW/1210/ 8 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
25.09.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/ 41 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka
23.09.2015

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka.

Nr ref. FW/1210/ 7 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Adiunkt w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii.
18.09.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii.

Nr ref. APL/1210/ 39 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
16.09.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/ 41 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Wykładowca w Klinice Okulistyki
14.09.2015
 

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Klinice Okulistyki.

Nr ref. APL/1210/ 33 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii
14.09.2015
Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (3 etaty) w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii.

Nr ref. APL/1210/ 37 /15

[Oferta pracy w wersji pdf]

Wykładowca w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii
14.09.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii.

Nr ref. APL/1210/ 38 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny
14.09.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny.

Nr ref. APL/1210/ 34 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Wykładowca w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny
14.09.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny.

Nr ref. APL/1210/ 40 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Wykładowca w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny
14.09.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny.

Nr ref. APL/1210/ 40 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Wykładowca w I Zakładzie Radiologii
04.09.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w I Zakładzie Radiologii.

Nr ref. APL/1210/ 36 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Zakładzie Chemii Fizycznej
04.09.2015
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej.

Nr ref. FW/1210/ 6 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

mgr farm. Łukasz Szeleszczuk
Asystent w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej
04.09.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej.

Nr ref. APL/1210/ 35 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Adiunkt w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych
28.08.2015

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych.

Nr ref. APE/1210/ 15 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Konkurs zamknięty bez rozstrzygnięcia
Asystent w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych
28.08.2015

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych.

Nr ref. APE/1210/ 14 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

 

lek. Agata Skrzat - Wojdacz
Adiunkt w Klinice Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym
24.08.2015

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym.

Nr ref. APE/1210/ 12 /15

[Oferta pracy w wersji pdf]

Konkurs zamknięty bez rozstrzygnięcia
Adiunkt w w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
21.08.2015

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

Nr ref. FW/1210/ 4 /15

[oferta w wersji pdf]

 

dr n. farm. Łukasz Pajchel
Adiunkt w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii
21.08.2015

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii.

Nr ref. FW/1210/ 5 /15

[wersja pdf]

dr n. farm. Jakub Piwowarski
Asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego
21.08.2015
Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego

Nr ref. APE/1210/ 13 /15

Treść ogłoszenia konkursowego w pliku PDF

lek. Ewa Racicka
Asystent w Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci
14.08.2015

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci.

Nr ref. ANZ/1210/ 8 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. Anna Janus-Młodawska
Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
13.08.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/ 29 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Adiunkt w Klinice Neurochirurgii
07.08.2015

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Neurochirurgii.

Nr ref. APE/1210/ 11 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Konkurs zamknięty bez rozstrzygnięcia
Asystent w Zakładzie Medycyny Sądowej
07.08.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Medycyny Sądowej.

Nr ref. APL/1210/ 31 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
07.08.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

Nr ref. APL/1210/ 28 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii
07.08.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii.

Nr ref. APL/1210/ 30 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Adiunkt w Katedrze i Klinice Neurologii
07.08.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Neurologii.

Nr ref. APL/1210/ 32 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii
31.07.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii.

Nr ref. APL/1210/ 27 /15

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Asystent w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej
24.07.2015

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej.

Nr ref. APLD/1210/ 3 /15

[ oferta pracy w pliku pdf ]

lek. med. Mariusz Sikora
Wykładowca w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstw
24.07.2015

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstw.

Nr ref. ANZ/1210/7/15

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Konkurs zamknięty bez rozstrzygnięcia
Wykładowca w Zakładzie Chemii Organicznej
17.07.2015

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Chemii Organicznej.

Nr ref. FW/1210/ 3 /15

[ oferta pracy w wersji PDF ]

Adiunkt w Klinice Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii
17.07.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii.

Nr ref. APL/1210/ 26 /15

[ oferta pracy w wersji PDF ]

Asystent w I Katedrze i Klinice Kardiologii
10.07.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w I Katedrze i Klinice Kardiologii.

Nr ref. APL/1210/ 25 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Wykładowca w Klinice Okulistyki
10.07.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Klinice Okulistyki.

Nr ref. APL/1210/24/15

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Asystent w Klinice Neurologii
10.07.2015

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Neurologii.

Nr ref. APE/1210/9/15

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Agata Wierzchowska - Ciok
Asystent w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej.
10.07.2015

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej.

Nr ref. APLD/1210/2/15

[ oferta pracy w wersji pdf ]

lek. dent. Łukasz Zadrożny
Adiunkt w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
10.07.2015

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.

Nr ref. APE/1210/10/15

[ oferta pracy w wersji pdf ]

dr hab. med. Daniel Śliż
Asystent w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii
03.07.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii

Nr ref. APL/1210/ 23 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Adiunkt w Klinice Neonatologii
26.06.2015

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Neonatologii.

Nr ref. APL/1210/6/15

[ oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii.
26.06.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii.

Nr ref. APL/1210/22/15

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego
26.06.2015

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w  Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego

Nr ref. APE/1210/ 8 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. Urszula Coupland
Adiunkt w Klince Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego
26.06.2015

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w  Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego

Nr ref. APE/1210/7/15

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. med. Maria Pokorska - Śpiewak
Adiunkt w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
10.06.2015

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.

Nr ref. APE/1210/ 10 /15

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Adiunkt w Katedrze i Klinice Neurologii
08.06.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Neurologii.

Nr ref. APL/1210/ 19 /15

[wersja pdf]

Adiunkt w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii
08.06.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii.

Nr ref. APL/1210/ 21 /15

[ wersja pdf ] (wielkość pliku: 253,38 KB)

Asystent w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii (2 etaty)
08.06.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii (2 etaty).

Nr ref. APL/1210/ 20 /15

[ wersja pdf ] (wielkość pliku: 251 KB)

Asystent w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
05.06.2015

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej.

Nr ref. FW/1210/ 2 /15

[wersja pdf]

dr Wioletta Olejarz
Asystent w Klinice Intensywnej Terapii w Chorobach Zakaźnych.
05.06.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Intensywnej Terapii w Chorobach Zakaźnych.

Nr ref. APL/1210/ 18 /15

[wersja pdf]

Asystent w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
05.06.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/ 15 /15

[wersja pdf]

Adiunkt w Zakładzie Medycyny Ratunkowej
05.06.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Medycyny Ratunkowej.

Nr ref. APL/1210/ 16 /15

[wersja pdf]

Adiunkt w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
05.06.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego.

Nr ref. APL/1210/ 17 /15

[wersja pdf]

Asystent w Katedrze i Zakładzie Hisologii i Embriologii
29.05.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (etat zastępczy) w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii.

Nr ref. APL/1210/ 14 /15

[wersja pdf]

Adiunkt w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych
22.05.2015


Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (2 etaty) w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych.

Nr ref. APE/1210/ 6 /15

[wersja pdf]

dr n. med. Marcin Paciorek
Wykładowca w Katedrze Protetyki Stomatologicznej
15.05.2015


Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Protetyki Stomatologicznej

Nr ref. APLD/1210/ 1 /15

[wersja pdf]

Adiunkt w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka
15.05.2015


Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka

Nr ref. ANZ/1210/ 4 /15

[wersja pdf]

Adiunkt w Zakładzie Żywienia Człowieka
15.05.2015


Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta
w Zakładzie Żywienia Człowieka

Nr ref. ANZ/1210/ 5 /15

[wersja pdf]

Asystent w I Klinice Anstezjologii i Intensywnej Terapii
15.05.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref. APL/1210/ 13 /15

[wersja pdf]

Starszy wykładowca w Zakładzie Zdrowia Publicznego
15.05.2015

Dziekan  Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Zdrowia Publicznego.

Nr ref. ANZ/1210/3/15

[wersja pdf]

Adiunkt w Katedrze i Klinice Otolaryngologii
08.05.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Otolaryngologii.

Nr ref. APL/1210/ 12 /15

[wersja pdf]

Lektor języka angielskiego (język specjalistyczny medyczny i nauk pokrewnych) w Studium Języków Obcych
05.05.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Lektora języka angielskiego (język specjalistyczny medyczny i nauk pokrewnych) w Studium Języków Obcych.

Nr ref. APL/1210/10/15

[ wersja pdf ]

Wykładowca języka angielskiego w Studium Języków Obcych
05.05.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy języka angielskiego w Studium Języków Obcych.

Nr ref. APL/1210/11/15

[ wersja PDF ]

Asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego
15.04.2015

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego.

Nr ref. ANZ/1210/1/15

[wersja pdf]

mgr Katarzyna Wesołowska
Adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego
15.04.2015

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego.

Nr ref. ANZ/1210/2/15

[wersja pdf]

dr n. med. Ewa Hryniewiecka
Wykładowca w Studium Medycyny Katastrof
27.03.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcyw Studium Medycyny Katastrof.

Nr ref. APL/1210/8/15

[wersja pdf]

Wykładowca w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych
22.03.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APL/1210/ 9 /15

[wersja pdf]

Asystent w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych
16.03.2015

 
Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych

Nr ref. APL/1210/ 7 /15

[wersja pdf]

Asystent w Klinice Neurologii
06.03.2015

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w  Klinice Neurologii

Nr ref. APE/1210/ 2 /15

[wersja PDF]

lek. Katarzyna Stopińska
Adiunkt w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych
06.03.2015

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunktaw  Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych

Nr ref. APE/1210/ 3 /15

[wersja pdf]

dr hab. med. Justyna Kowalska
Asystent w Zakładzie Biochemii
06.03.2015

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w  Zakładzie Biochemii

Nr ref. APE/1210/ 4 /15

[wersja pdf]

dr n. chem. Jolanta Szymańska
Asystent w Katedrze i Klinice Gastroenterologii
06.03.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii

Nr ref. APL/1210/ 6 /15

[wersja pdf]

Asystent naukowy w Klinice Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii
28.02.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego w Klinice Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii.

Nr ref. APL/1210/5/15

[ wersja PDF ]

Wykładowca w Klinice Okulistyki
20.02.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Klinice Okulistyki.

Nr ref. APL/1210/4/15

[ wersja PDF ]

Profesor zwyczajny w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
20.02.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/96/15

[ wersja PDF ]

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii
13.02.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii.

Nr ref. APL/1210/ 3 /15

[ wersja PDF ]

Adiunkt w Zakładzie Farmakodynamiki
11.02.2015

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Farmakodynamiki

Nr ref. FW/1210/1/4/15

[wersja pdf]

dr inż. Patrycja Kleczkowska
Asystent w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji
30.01.2015

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji

Nr ref. APE/1210/1/2/15

lek. Tomasz Mitek
Asystent w Katedrze i Zakładzie Biochemii
30.01.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii
(2etaty)

Nr ref. APL/1210/ 1 /15

[wersja pdf]

Asystent w Katedrze i Zakładzie Biochemii
30.01.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii (etat zastępczy)

Nr ref. APL/1210/ 2 /15

[wersja pdf]

Asystent w Zakładzie Genetyki Medycznej
15.01.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Genetyki Medycznej

Nr ref. APL/1210/ 58 / 2014

[wersja pdf]

Asystent w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
15.01.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu  

Nr ref. APL/1210/ 59 /14

[wersja pdf]

Adiunkt w Zakłdzie Biochemii
13.01.2015

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w  Zakładzie Biochemii

Nr ref. APE/1210/ 24 /14

[wersja pdf]

konkurs zamknięty bez rozstrzygnięcia
Asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii
13.01.2015

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w  Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii.

Nr ref. APE/1210/ 25 / 2 /14

[wersja pdf]

lek. Anna Jackun-Podleśna
Profesor Zwyczajny w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej
09.01.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej.

Nr ref. APL/1210/95/14

[wersja pdf]

 

Asystent w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
23.12.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii.

Nr ref. APE/1210/21/2/14

[ wersja PDF ]

dr n. biol. Zbigniew Wroński
Asystent w Katedrze i Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego
23.12.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210/22/2/14

[ wersja PDF ]

lek. Anna Kurowska
Adiunkt w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej
23.12.2014

 
Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w  Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej

Nr ref. APE/1210/  23  / 2 /14

[wersja pdf]

dr hab. med. Magdalena Kucia
Adiunkt w Katedrze i Klinice Dermatologicznej
22.12.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w Katedrze i Klinice Dermatologicznej

Nr ref. APL/1210/ 55 / 14

[wersja pdf]

dr n. med. Joanna Czuwara
Asystent w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych
22.12.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APL/1210/ 56 / 2014

[wersja pdf]

Asystent w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
22.12.2014

 
Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu  

Nr ref. APL/1210/ 57 /14

[wersja pdf]

konkurs nierozstrzygnięty
Asystent w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
12.12.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

Nr ref. APL/1210/52/1/14

[ wersja PDF ]

lek.dent. Agata Karpińska
Asystent w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej
12.12.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej

Nr ref. APL/1210/53/1/14

[ wersja PDF ]

dr. n. med. Anna Wnorowska
Asystent w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej
12.12.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej

Nr ref. APL/1210/54/1/14

[ wersja PDF ]

dr. n. med. Anna Mach
Adiunkt w Klinice Neurologii WNoZ
05.12.2014

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Neurologii WNoZ

Nr ref. ANZ/ 1210 /18/3/14

[ wersja PDF ]

Maciej Geremek
Wykładowca w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej
04.12.2014

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

Nr ref. ANZ/1210/17/3/14

[wersja pdf]

mgr Agnieszka Wiśniewska
Asystent w Katedrze i Zakładzie Biochemii
28.11.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii.

Nr ref. APL/1210/ 51 /14

[wersja pdf]

mgr anal. med. Beata Chełstowska
Adiunkt w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii
21.11.2014

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii.

Nr ref. FW/1210/ 9 /14

[wersja pdf]

Asystent w I Zakładzie Radiologii Klinicznej
14.11.2014


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w I Zakładzie Radiologii Klinicznej (etat zastępczy).

Nr ref. APL/1210/49/1/14

[wersja pdf]

lek. Katarzyna Sułkowska
Asystent w I Katedrze i klinice Kardiologii
14.11.2014


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w I Katedrze i Klinice Kardiologii

Nr ref. APL/1210/ 50 / 14

[wersja pdf]

Profesor Zwyczajny w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej
14.11.2014


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej

Nr ref. APL/1210/94/14

[wersja pdf]

Asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii.
06.11.2014


Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii

Nr ref. APE/1210/20 /2/14

[wersja pdf]

lek. Joanna Litwińczuk - Hajduk
Wykładowca w Zakładzie Ortodoncji
05.11.2014


Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Ortodoncji  ¾ etatu

Nr ref. APLD /1210/ 7 /2014

[pobierz pdf]

Profesor Zwyczajny w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych
31.10.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych,

Nr ref. APL/1210/88/1/14

[pobierz pdf]

Asystent w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej
24.10.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej

Nr ref. APL/1210/45/1/14

[ wersja w pdf ]

Asystent w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej
24.10.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej

Nr ref. APL/1210/46/1/14

[ wersja w pdf ]

Asystent w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii
24.10.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii (etat zastępczy).

Nr ref. APL/1210/ 47 /14

[wersja pdf]

Starszy Wykładowca w Klinice Rehabilitacji
24.10.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Klinice Rehabilitacji.

Nr ref. APL/1210/48/2014

[pobierz pdf]

Wykładowca w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej
16.10.2014

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej

Nr ref. FW/1210/5/8/2014

[wersja w pdf]

Anna Pietruczuk-Padzik
Asystent w II Klinice Psychiatrycznej
10.10.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w II Klinice Psychiatrycznej

Nr ref. APE/1210/ 19 /14

[wersja w pdf]

lek. Małgorzata Maj
Wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej
02.10.2014

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej

Nr ref. ANZ/1210/ 14 /14

[wersja w pdf]

Asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego
02.10.2014

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego

Nr ref. ANZ/1210/15/3/14

[wersja w pdf]

lek. med. Dorota Zygier
Adiunkt naukowy w Zakładzie Immunologii, Biochemii i Żywienia
02.10.2014

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkt naukowy

w Zakładzie Immunologii, Biochemii i Żywienia

Nr ref. ANZ/1210/16/3/14

[wersja w pdf]

dr hab. n. med. Magdalena Kowalewska
Asystent w Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków
30.09.2014

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków

Nr ref. FW/1210/ 7/14

[wersja w pdf]

mgr Sylwia Sołobodowska
Adiunkt w Zakładzie Immunologii Centrum Biostruktury
26.09.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Immunologii Centrum Biostruktury

Nr ref. APL/1210/41/1/14

[wersja w pdf]

dr n. med. Magdalena Winiarska
Starszy wykładowca w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
26.09.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, ¾ etatu

Nr ref. APL/1210/ 42 / 2014

[wersja w pdf]

dr n. med. Krzysztof Łukawski
Asystent w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
26.09.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii (etat zastępczy).

Nr ref. APL/1210/ 43 / 2014

[wersja w pdf]

lek. Tomasz Urbankowski
Starszy wykładowca w Zakładzie Medycyny Ratunkowej
26.09.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

w Zakładzie Medycyny Ratunkowej

Nr ref. APL/1210/ 44 / 2014

[wersja w pdf]

dr n. med. Zenon Truszewski
Pracownik po uzyskaniu stopnia naukowego doktora typu post-doc (asystent naukowy) w obszarze badawczym: doświadczalna onkologia
26.09.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny Zakład Immunologii Centrum Biostruktury ogłasza konkurs na pracownika po uzyskaniu stopnia naukowego doktora typu post-doc (asystent naukowy) w obszarze badawczym: doświadczalna onkologia

Poszukujemy osoby, zainteresowanej udziałem w projekcie badawczym w ramach programu OPUS 6 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. Zbadanie roli arginaz pochodzenia nowotworowego i egzosomalnego w unikaniu przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej w raku jajnika, kierownik projektu: dr. Małgorzata Czystowska-Kuźmicz

[wersja w pdf]

Student/stypendysta w obszarze badawczym: doświadczalna onkologia
26.09.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny Zakład Immunologii Centrum Biostruktury ogłasza konkurs na stanowisko student/stypendysta w obszarze badawczym: doświadczalna onkologia

Poszukujemy osoby zainteresowanej udziałem w projekcie badawczym w ramach programu OPUS 6 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Zbadanie roli arginaz pochodzenia nowotworowego i egzosomalnego w unikaniu przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej w raku jajnika”, kierownik projektu: dr. Małgorzata Czystowska-Kuźmicz

[wersja w pdf]

Asystent w Zakładzie Farmakodynamiki (¾ etatu)
22.09.2014

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Farmakodynamiki ¾ etatu

Nr ref. FW/1210/ 6 / 4 /12

[wersja w pdf]

mgr Kamila Duda
Asystent w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
12.09.2014

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii

Nr ref. ANZ/1210/12/3/14

[wersja w pdf]

mgr. Piotr Samel-Kowalik
Asystent w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
12.09.2014

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii

Nr ref. ANZ/1210/13/3/14

[plik w pdf]

mgr Artur Walkiewicz
Asystent w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii (etat zastępczy)
05.09.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii (etat zastępczy)

Nr ref. APL/1210/ 39 /14

[wersja w pdf]

Asystent w Klinice Chirurgii Dziecięcej (2 etaty)
05.09.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Chirurgii Dziecięcej (2 etaty)

Nr ref. APL/1210/40/1/14

[wersja w pdf]

lek. Anna Piotrowska, lek. Aleksandra Jasińska
Starszy wykładowcy w Zakładzie Badania Środowiska (¾ etatu)
31.08.2014


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Badania Środowiska (¾ etatu)

Nr ref. FW/1210/ 4 /4/13

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: dr Krzysztof Demkowicz-Dobrzański

Asystent w Zakładzie Chemii Fizycznej
31.08.2014

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej

Nr ref. FW/1210/ 5 / 4 / 14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: mgr Krystian Gulik

Asystent w Zakładzie Biologii Medycznej
29.08.2014

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Biologii Medycznej.

Nr ref.: ANZ/1210/8/3/14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: mgr Anna Maria Minkiewicz

Wykładowca w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa
29.08.2014

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa.

Nr ref. ANZ/1210/9/3/14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: mgr Ewelina Chmielewska

Starszy wykładowca w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka
29.08.2014

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka.

Nr ref. ANZ/1210/10/3/14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: dr n. o zdr. Beata Żuk

Asystent w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
29.08.2014


Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii.

Nr ref. ANZ/1210/11/3/14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: mgr Artur Białoszewski

Asystent w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II Wydziału Lekarskiego
25.08.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II Wydziału Lekarskiego  

Nr ref. APE/1210/  18  / 2 /14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: dr med. Tomasz Chomiuk

Adiunkt w Katedrze i Klinice Otolaryngologii
22.08.2014


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Otolaryngologii.

Nr ref.: APL/1210/36/1/14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: dr n. med. Ewelina Sielska-Badurek

Asystent w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii
22.08.2014


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii.

Nr ref. APL/1210/ 35 /14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: lek. Justyna Tarwacka

Adiunkt w Klinice Pediatrii
22.08.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Pediatrii.

Nr ref. APL/1210/ 37 / 14

[wersja w pdf]

Wyniki konkursu: dr n. med. Anna Ramotowska

Asystent w Klinice Pediatrii i Endokrynologii
22.08.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Pediatrii i Endokrynologii.

Nr ref.: APL/1210/ 38 / 14

[wersja w pdf]

Wyniki konkursu: lek. Joanna Bielecka-Jasiocha 

Adiunkt w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
14.08.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. 

Nr ref. APL/1210/ 31 /14

[wersja w pdf

Wynik konkursu: dr hab. n. med. Ireneusz Babiak

Asystent w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (2 etaty)
14.08.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (2 etaty).

Nr ref.: APL/1210/ 33 /14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: dr n. med. Filip Dąbrowski, dr n. med. Piotr Pędzisz

Adiunkt w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
14.08.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. 

Nr ref.: APL/1210/ 32 /14

[wersja w pdf]

Wynik konkuirsu: dr n. med. Radosław Górecki

Wykładowca w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
14.08.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 

Nr ref.: APL/1210/30/14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: mgr Tomasz Koziński

Asystent w Klinice Neurologii
14.08.2014


Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Neurologii. 

Nr ref.: APE/1210/ 17 /14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: lek. Anna Puczyńska

Adiunkt w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
14.08.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w  Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. 

Nr ref.: APE/1210/  15  / 2 / 14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: dr med. Paweł Wareluk

Adiunkt w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej
14.08.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w  Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej.

Nr ref.: APE/1210/16/2/14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: dr med. Maria Miszczak-Knecht

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej (etat zastępczy)
14.08.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej (etat zastępczy).

Nr ref. : APL/1210/ 34 /14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski

Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury
01.08.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury.

Nr ref. APL/1210/ 29 / 2014

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: lek. Mateusz Maślanka

Asystent w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej (etat zastępczy)
31.07.2014

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i  Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej (etat zastępczy)

Nr ref. FW/1210/3/4/13

[wersja w pliku pdf]

Wynik konkursu: mgr Martyna Wróbel

Wykładowca w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej (0,625 etatu)
29.07.2014

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcyw Zakładzie Stomatologii Dziecięcej (0,625 etatu)

Nr ref. APLD/1210/ 5 /14  

[wersja w pdf]

Wykładowca w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej (etat zastępczy)
29.07.2014

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej (etat zastępczy)

Nr ref. APLD/1210/ 6 /14  

[wersja w pdf]

Adiunkt w Katedrze i Klinice Otolaryngologii
28.07.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice  Otolaryngologii

Nr ref. APL/1210/28/1/14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: dr n. med. Barbara Joanna Jamróz

Adiunkt w Klinice Otolaryngologii
24.07.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

w Klinice Otolaryngologii

Nr ref. APL/1210/26/1/14

[wersja pliku w pdf]

Asystent w Katedrze i Klinice Dermatologicznej
24.07.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

w Katedrze i Klinice Dermatologicznej

Nr ref. APL/1210/ 27/14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: lek. Olga Warszawik-Hendzel

Asystent w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego
18.07.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego - 2 etaty.

Nr ref. APE/1210/11/2/14

[wersja pliku w pdf]

Wynik konkursu: lek. Magdalena Urbańska i dr med. Konrad Zawadka

Adiunkt w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji
18.07.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji.

Nr ref. APE/1210/12/2/14

[wersja pliku w pdf]

Wynik konkursu: dr med, Paweł Kołodziejski

Asystent w Zakładzie Rehabilitacji OF II WL
18.07.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Rehabilitacji OF  II WL

Nr ref. APE/1210/13/2/14

[wersja pliku w pdf]

Wynik konkursu: dr med. Sebastian Wójtowicz

Asystent w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej
18.07.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

Nr ref. APE/1210/14/2/14

[wersja pliku w pdf]

Wynik konkursu: dr med. Katarzyna Romanowska-Próchnicka

Starszy wykładowca w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
11.07.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

 Nr ref. APL/1210/ 24 / 2014

[wersja w pliku pdf]

Wyniki konkursu: dr n. med. Helena Deszczyńska

Asystent w Katedrze i Klinice Dermatologicznej
11.07.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Dermatologicznej

Nr ref. APL/1210/ 25 /14

[wersja pliku w pdf] 

Wynik konkursu: lek. Anna Skrok

Wykładowca w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny
18.06.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny

Nr ref. APL/1210/ 22 /2014

[wersja w pliku pdf]

Wynik konkursu: mgr inż. Emanuel Tataj

Asystent w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
18.06.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

Nr ref. APL/1210/ 23 / 2014

[Wersja w pliku pdf]

Wynik konkursu : lek. Maryla Śmietanowska

Starszy wykładowca w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej
13.06.2014

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko starszy wykładowca w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej (2 stanowiska)      

Nr ref. APLD/1210/ 4/14

[wersja w pliku PDF]

Asystent w Klinice Dermatologii i Wenerologii (umowa o zastępstwo)
06.06.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Dermatologii i Wenerologii (umowa o zastępstwo).

Nr ref. APE/1210/9/14

[Wersja w pliku pdf]

Wynik konkursu: lek. Katarzyna Smolarczyk

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej
06.06.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w  Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej.

Nr ref. APE/1210/  10  / 2 /14

[Wersja w pliku pdf]

Wynik konkursu: dr med. Aleksandra Stangret

Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
05.06.2014

Dziekan I Wydziału LekarskiegoWarszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej 

Nr ref. APL/1210/ 20 / 2014

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: dr n. med. Tomasz Ciąćka

Starszy wykładowca w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii
05.06.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w  Katedrze i Zakładzie Patomorfologii

Nr ref. APL/1210/ 21 /2014

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: dr n. med. Anna Sulikowska-Rowińska

Asystent w Katedrze i Zakładzie Biochemii
04.06.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii

Nr ref. APL/1210/ 17 /14

[Wersja w pliku pdf]

Wynik konkursu: mgr Dagmara Otto-Ślusarczyk

Adiunkt w Katedrze i Klinice Dermatologicznej
04.06.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Dermatologicznej

Nr ref. APL/1210/ 18/14

[Wersja w pliku pdf]

Wynik konkursy: dr n.med. Adriana Rakowska

Asystent w Katedrze i Klinice Dermatologicznej
04.06.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Dermatologicznej

Nr ref. APL/1210/ 19/14

[Wersja w pliku pdf]

Wynik konkurs: lek. Marta Sar-Pomian

Adiunkt w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
03.06.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego

Nr ref. APL/1210/15/14

[Wersja w pliku pdf]

Wynik konkursu: dr n. med. Olga Ciepiela

Adiunkt w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych
30.05.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych

Nr ref. APL/1210/ 16/14

[Wersja w pliku pdf]

Wynik konkursu: dr n. med. Krzysztof Mądry

Asystent w Zakładzie Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej
30.05.2014

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej

Nr ref. FW/1210/ 2 /14

[wersja w pliku PDF]

Asystent w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej (etat zastępczy)
23.05.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w  Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej (etat zastępczy)

Nr ref. APL/1210/ 14 / 14

[wersja w pliku pdf]

Wyniki konkursu: dr n. roln. Agata Gondek

Asystent w Zakładzie Psychologii Medycznej
23.05.2014


Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii Medycznej

Nr ref. APE/1210/ 7 / 2 /14

[Wersja pliku w pdf]

Wynik konkursu: dr med. Jolanta Banasiewicz

Asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii
23.05.2014
Dziekan II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta
w  Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii 
i Endokrynologii
Dziekan II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta
w  Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii 

i Endokrynologii

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w  Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii  i Endokrynologii

II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta
w  Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii 
i Endokrynologii

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii  i Endokrynologii

Nr ref. APE/1210/ 8 / 2 /14

Dziekan II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta
w  Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii 
i Endokrynologii

[Wersja w pliku pdf]

Wynik konkursu: lek. Michał Frybes

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
07.05.2014


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

Nr ref. APL/1210/13/14

[wersja w pliku pdf]

Wyniki konkursu: dr n. med. Justyna Dorota Pyrzanowska

Adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
22.04.2014


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii (2 stanowiska).

Nr ref. APL/1210/11/14

[wersja w pliku pdf]

Wyniki konkursu: dr n. med. Joanna Klimiuk oraz dr n. med. Elżbieta Magdalena Grabczak

Asystent w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
22.04.2014


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii.

Nr ref. APL/1210/12/2014

[wersja w pliku pdf]

Wyniki konkursu: dr n. med. Malgorzata Ewa Barnaś

Asystent w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii
18.04.2014


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii.

Nr ref. FW/1210/1/14

[wersja w pliku pdf]

Wynik konkursu: mgr Sebastian Granica

Lektor specjalistyczny języka angielskiego (3 stanowiska)
10.04.2014


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko lektora specjalistycznego języka angielskiego (3 stanowiska).

Nr ref. SJO/1210-10/2014

[wersja pliku w PDF]

Wyniki konkursu: mgr Anna Maczkowska-Czado oraz dr n. hum. Grzegorz Buczyński

Profesor Zwyczajny w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego
05.04.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego.

Nr ref. APL/1210/87/3/14

[wersja pliku w PDF]

Profesor Zwyczajny w Katedrze i Klinice Neurologii
05.04.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w Katedrze i Klinice Neurologii.

Nr ref. APL/1210/88/3/14

[wersja pliku w PDF]

Wykładowca w Zakładzie Ratownictwa Medycznego
28.03.2014

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Ratownictwa Medycznego.

Nr ref. ANZ/1210/3/14

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii
28.03.2014

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref. ANZ/1210/6/14

[wersja pliku w PDF]

Wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej
28.03.2014

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej.

Nr ref. ANZ/1210/4/14

[wersja pliku w PDF]

mgr Joanna Strzerzyńska
Asystent w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii
28.03.2014

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref. ANZ/1210/ 7 /14

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt Naukowy w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii (2 stanowiska)
21.03.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta Naukowego w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii (2 stanowiska).

Nr ref. APL/1210/9/14

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Anna Chróścicka, dr n. biol. Ilona Kalaszczyńska
Adiunkt w Zakładzie Epidemiologii
14.03.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Epidemiologii.

Nr ref. APE/1210/5/14

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: dr med. Joanna Peradzyńska

Asystent w Klinice Neurologii
14.03.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Neurologii.

Nr ref. APE/1210/6/14

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: dr med. Anna Zduńska

Asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego
09.03.2014

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego.

Nr ref. ANZ/1210/5/14

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej
07.03.2014

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej.

Nr ref. APLD /1210/3/14

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Genetyki Medycznej
05.03.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Genetyki Medycznej.

Nr ref. APL/1210/8/2014

[wersja pliku w PDF]

mgr Agnieszka Prochenka
Starszy wykładowca w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej.
26.02.2014


Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszego wykładowcy w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego.
 
Nr ref. APE/1210/4/2/14

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: dr med. Marek Szkiłłądż

Adiunkt w Katedrze i Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego
24.02.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego.
 
Nr ref. APE/1210/3/2/14

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: dr med. Anna Zaleska-Żmijewska

Asystent w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii
24.02.2014

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref. ANZ/1210/1/14

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Grzegorz Górniewski
Asystent w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
24.02.2014

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii.

Nr ref. ANZ/1210/2/14

[wersja pliku w PDF]

mgr Jacek Borowski
Adiunkt w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby (2 stanowiska)
23.02.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby (2 stanowiska).

Nr ref. APL/1210/6/14

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu : dr n. med. Joanna Barbara Raszeja-Wyszomirska
                            dr n. med. Michał Piotr Wasilewicz

Asystent w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii
19.02.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii.

Nr ref. APL/1210/5/2014

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: lek. Xymena Żórawska-Wasilewska

Asystent w Zakładzie Psychologii Medycznej
14.02.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Psychologii Medycznej.

Nr ref. APE/1210/2/2/14

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: mgr Tomasz Krasuski

Asystent w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych
14.02.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych.
 
Nr ref. APL/1210/4/2014

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: lek. Małgorzata Kościelska

lek. Tomasz Głogowski
Wykładowca w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej (0,625 etatu)
12.02.2014

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej (0,625 etatu).
    
Nr ref. APLD/1210/2/14

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
05.02.2014

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej.

Nr ref. APLD/1210/1/14

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej
05.02.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej.

Nr ref. APL/1210/3/14

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: dr hab. Piotr Dobroński

Adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii
31.01.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii.

Nr ref. APE/1210/1/2/14

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: dr med. Roman Kuczerowski

Asystent w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
24.01.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka.

Nr ref. APL/1210/1/2014

[wersja pliku w PDF]

mgr Joanna Puskarz-Gąsowska
Asystent w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii
24.01.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii.

Nr ref. APL/1210/2/2014

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej (2 etaty)
03.01.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej (2 etaty).

Nr ref. APE/1210/15/2/13

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: konkurs zamknięty bez rozstrzygnięcia

Profesor zwyczajny w Katedrze Protetyki Stomatologicznej
31.12.2013

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora zwyczajnego w Katedrze Protetyki Stomatologicznej.

nr ref. APLD/1210/1/13

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Zakładzie Toksykologii
27.12.2013

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Toksykologii.

Nr ref. FW/1210/18/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Klinice Neurologii WNoZ
23.12.2013

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Neurologii WNoZ.

Nr ref. ANZ/1210/11/3/13

[wersja pliku w PDF]

dr hab. n med. Krzysztof Sadowski
Asystent w II Klinice Psychiatrycznej
19.12.2013

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/13/13

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: lek. Anna Papasz-Siemieniuk

Asystent w II Klinice Psychiatrycznej
19.12.2013

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/14/13

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: lek.Bogumiła Kobylińska

Asystent w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
13.12.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego.

Nr ref. APL/1210/46/1/13

[wersja pliku w PDF]

dr n. chem. Damian Gorczyca
Adiunkt w Klinice Pediatrii i Endokrynologii
13.12.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Pediatrii i Endokrynologii.
 
Nr ref. APL/1210/48/13

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Ewelina Witkowska-Sędek
Wykładowca w Klinice Pediatrii i Endokrynologii (¾ etatu)
13.12.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Klinice Pediatrii i Endokrynologii (3/4 etatu).

Nr ref. APL/1210/47/2013

[wersja pliku w PDF]

lek. Małgorzata Rumińska
Asystent w Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii 3/4 etatu (etat zastępczy)
13.12.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii 3/4 etatu (etat zastępczy).

Nr ref. APL/1210/49/2013

[wersja pliku w PDF]

mgr Joanna Twarowska-Małczyńska
Asystent w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii
13.12.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii.

Nr ref. APL/1210/51/2013

[wersja pliku w PDF]

mgr Tomasz Ilczuk
Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
13.12.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby.

Nr ref. APL/1210/50/13

[wersja pliku w PDF]

lek. Michał Skalski
Asystent w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii (etat zastępczy)
08.11.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii (etat zastępczy).

Nr ref. APL/1210/43/13

[wersja w pliku PDF]

mgr Małgorzata Proboszcz
Asystent w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
08.11.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/44/13

[wersja w pliku PDF]

Asystent w Katedrze i Zakładzie Biochemii (2 stanowiska)
08.11.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii (2 stanowiska).

Nr ref. APL/1210/45/13

[wersja w pliku PDF]

mgr Michał Soin; mgr inż. Tomasz Dółka
Wykładowca w Zakładzie Farmacji Stosowanej
25.10.2013

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Farmacji Stosowanej.

Nr ref. FW/1210/17/4/13

[wersja w pliku PDF]

Asystent w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
15.10.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci.

Nr ref. APL/1210/41/1/13

[wersja w pliku PDF]

Asystent w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych
15.10.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APL/1210/42/1/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka
11.10.2013

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka.

Nr ref. FW/1210/14/13

[wersja w pliku PDF]

Wykładowca w Zakładzie Farmakodynamiki
11.10.2013

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Farmakodynamiki.

Nr ref. FW/1210/15/4/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Farmakodynamiki
11.10.2013

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Farmakodynamiki.

Nr ref. FW/1210/16/4/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Klinice Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii
04.10.2013

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii.

Nr ref. APE/1210/11/2/13

[wersja w pliku PDF]

lek. Maja Pawlikowska
Asystent w Klinice Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii
04.10.2013

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii.

Nr ref. APE/1210/12/2/13

[wersja w pliku PDF]

lek. Rafał Wójcik
Wykładowca w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej
30.09.2013

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej.

Nr ref. APLD/1210/20/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Medycyny Ratunkowej
20.09.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Medycyny Ratunkowej.

Nr ref. APL/1210/32/1/13

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Zakładzie Genetyki Medycznej
20.09.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Genetyki Medycznej.

Nr ref. APL/1210/33/1/13

[wersja pliku w PDF]

Wykładowca w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii
20.09.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref. APL/1210/34/2013

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Chorób Wewnętrznych i Anabolicznych (2 stanowiska)
20.09.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Chorób Wewnętrznych i Anabolicznych (2 stanowiska).

Nr ref. APL/1210/35/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury
20.09.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury.

Nr ref. APL/1210/36/1/13

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej
20.09.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej.
 
Nr ref. APL/1210/37/1/13

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego
20.09.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego.

Nr ref. APL/1210/38/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego
20.09.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego.

Nr ref. APL/1210/39/13

[wersja pliku w PDF]

Instruktor w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
20.09.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Instruktora w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Nr ref. APL/1210/40/13

[wersja w pliku PDF]

Asystent w II Klinice Psychiatrycznej
18.09.2013

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/9/2/13

[wersja pliku w PDF]

dr med. Krzysztof Staniszewski
Starszy Wykładowca w Zakładzie Epidemiologii (3/4 etatu)
18.09.2013

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszego Wykładowcy w Zakładzie Epidemiologii (3/4 etatu).

Nr ref. APE/1210/10/2/13

[wersja pliku w PDF]

konkurs zamknięty
Asystent w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej
13.09.2013

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej.

Nr ref. APLD/1210/19/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii (2 etaty)
11.09.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii (2 etaty).

Nr ref. APL/1210/29/2013

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny.
11.09.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny.

Nr ref. APL/1210/30/1/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej
11.09.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej.

Nr ref. APL/1210/31/1/13

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Zakładzie Bromatologii.
11.09.2013

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Bromatologii.

Nr ref. FW/1210/10/13

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka
11.09.2013

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka.

Nr ref. FW/1210/11/13

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka
11.09.2013

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka.

Nr ref. FW/1210/12/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Katedrze i Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej (2 etaty)
11.09.2013

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej (2 etaty).

Nr ref. FW/1210/13/2013

[wersja pliku w PDF]

Wykładowca w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego
11.09.2013

Biuro Informacji i Promocji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego.

Nr ref. ANZ/1210/6/3/13

[wersja pliku w PDF]

mgr Maria Nowak
Asystent w Klinice Psychiatrycznej WNoZ
11.09.2013

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Psychiatrycznej WNoZ.

Nr ref. ANZ/1210/7/3/13

[wersja pliku w PDF]

lek. med. Marcin Kamiński
Wykładowca w Klinice Psychiatrycznej WNoZ
11.09.2013

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Klinice Psychiatrycznej WNoZ.

Nr ref. ANZ/1210/8/3/13

[wersja pliku w PDF]

mgr Grażyna Kacprzak
Asystent w Zakładzie Profilaktyki Onkologicznej
11.09.2013

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisk Asystenta w Zakładzie Profilaktyki Onkologicznej.

Nr ref. ANZ/121/10/3/13

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Zakładzie Profilaktyki Onkologicznej
11.09.2013

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Profilaktyki Onkologicznej.

Nr ref. ANZ/1210/9/3/13

[wersja w pliku PDF]

dr n med. Paweł Nurzyński
Asystent w Zakładzie Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii
29.08.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii.

Nr ref. APL/1210/26/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej
29.08.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej.

Nr ref. APL/1210/28/13

[wersja pliku w PDF]

Dziekan I Wydziału Lekarskiego

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w  Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej

Nr ref. APL/1210/ 28 /13

Asystent w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej
14.08.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APL/1210/23/1/13

[wersja w pliku PDF]

Asystent w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej
14.08.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APL/1210/24/1/13

[wersja w pliku PDF]

Asystent w Katedrze i Zakładzie Biochemii (2 stanowiska)
14.08.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii (2 stanowiska).

Nr ref. APL/1210/25/1/13

[wersja pliku w PDF]

Wykładowca w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej (etat zastępczy)
14.08.2013

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej (etat zastępczy).

Nr ref. APLD/1210/17/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej
14.08.2013

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej.

Nr ref. APLD/1210/18/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Ortodoncji Instytutu Stomatologii
14.08.2013

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Ortodoncji Instytutu Stomatologii (4 stanowiska).

Nr ref. APLD/1210/16/13

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury
14.08.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury.

Nr ref. APL/1210/27/1/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego
26.07.2013

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego.

Nr ref. APE/1210/7/2/13

[wersja pliku w PDF]

mgr Anna Kaźmierczak-Mytkowska
Adiunkt w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
26.07.2013

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii.

Nr ref. APE/1210/8/2/13

[wersja pliku w PDF]

dr hab. med. Witold Rongies
Asystent w Katedrze Protetyki Stomatologicznej
24.07.2013

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej.
    
Nr ref. APL-S/1210/15/S/13  

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Katedrze Protetyki Stomatologicznej
17.07.2013

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej.    

Nr ref. APL-S/1210/9/S/13  

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Katedry Stomatologii Zachowawczej
17.07.2013

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Katedry Stomatologii Zachowawczej.
    
Nr ref. APL-S/1210/10/S/13  

[wersja pliku w PDF]

Wykładowca w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej 3/4 etatu
17.07.2013

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej 3/4 etatu.

Nr ref. APL-S/1210/11/S/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej
17.07.2013

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej.

Nr ref. APL-S /1210/12/S/13

[wersja pliku w PDF]

Wykładowca w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii (0,625 etatu)
17.07.2013

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii (0,625 etatu).

Nr ref. APL-S/1210/13/S/13

[wersja pliku w PDF]

Wykładowca w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej
17.07.2013

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej.

Nr ref. APL-S /1210/14/S/13

[wersja pliku w PDF]

Lektor specjalistycznego języka angielskiego w wymiarze ½ etatu
12.07.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje lektora specjalistycznego języka angielskiego w wymiarze ½ etatu (5 stanowisk).

Nr ref. SJO/1210-1/2013

 [wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Opieki Zdrowotnej
07.07.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

Nr ref. APL/1210/20/1/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Diagnostyki i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
07.07.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Diagnostyki i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego.

Nr ref. APL/1210/21/1/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny
07.07.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny.

Nr ref. APL/1210/22/1/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej
05.07.2013

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i  Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej.

 Nr ref. FW/1210/7/4/13

 [wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej
05.07.2013

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej.

Nr ref. FW/1210/8/4/13

 [wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Opieki Farmaceutycznej
05.07.2013

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Opieki Farmaceutycznej.

Nr ref. FW/1210/9/4/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Katedrze i Klinice Otolaryngologii
25.06.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Otolaryngologii.

Nr ref. APL/1210/19/2013

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Epidemiologii Instytutu Medycyny Społecznej
14.06.2013

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Epidemiologii Instytutu Medycyny Społecznej.

Nr ref. APE/1210/6/2/13

[wersja pliku w PDF]

mgr Zbigniew Lewandowski
Adiunkt w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Instytutu Medycyny Społecznej
14.06.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Instytutu Medycyny Społecznej.

Nr ref. APL/1210/18/1/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Biologii Medycznej
14.06.2013

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Biologii Medycznej.

Nr ref. ANZ/1210/3/3/13

[wersja pliku w PDF]

lek. dent. Rafał Żak
Asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego
14.06.2013

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego.

Nr ref. ANZ/1210/4/3/13

[wersja pliku w PDF]

dr med. Joanna Kaczanowska
Wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej
14.06.2013

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej.

Nr ref. ANZ/1210/5/3/13

[wersja pliku w PDF]

mgr Magdalena Grażyna Krauze
Asystent w Zakładzie Medycyny Zapobiegawczej i Higieny
11.06.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Medycyny Zapobiegawczej i Higieny.

Nr ref. APL/1210/17/1/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Klinice Dermatologicznej (2 etaty)
04.06.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Dermatologicznej (2 etaty).

Nr ref. APL/1210/16/1/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Chemii Leków (etat zastępczy)
04.06.2013

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Chemii Leków (etat zastępczy).

Nr ref. FW/1210/5/4/13

[wersja pliku w PDF]

mgr Aleksander Somogi
Adiunkt w Zakładzie Badania Środowiska
04.06.2013

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Badania Środowiska.

Nr ref. FW/1210/6/4/13

[wersja pliku w PDF]

dr Agata Skrzypczak
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej
31.05.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej.

Nr ref. APL/1210/6/1/13

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych
31.05.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APL/1210/14/1/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Klinice Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii
31.05.2013

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii.

Nr ref. APE/1210/3/2/13

[wersja pliku w PDF]

brak zgłoszenia
Asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego
31.05.2013

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego.

Nr ref. APE/1210/4/2/13

[wersja pliku w PDF]

dr med. Tomasz Srebnicki
Asystent w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego (2 etaty)
31.05.2013

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego (2 etaty).

Nr ref. APE/1210/5/2/13

[wersja pliku w PDF]

lek. Urszula Coupland; dr med. Maria Pokorska-Śpiewak
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii
27.05.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii.

Nr ref. APL/1210/13/1/13

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Michał Mazurkiewicz
Adiunkt w Zakładzie Farmakoekonomiki
10.05.2013

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Farmakoekonomiki.

Nr ref. FW/1210/4/4/13

[wersja pliku w PDF]

dr hab Tomasz Hermanowski
Adiunkt w Zakładzie Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych
03.05.2013

Dziekan I Wydziału LekarskiegoWarszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych.

Nr ref. APL/1210/10/1/13

[wersja pliku w PDF]

dr n med. Kamila Caraballo Cortes
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
03.05.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/11/1/13

[wersja pliku w PDF]

dr n med. Marek Postuła
Asystent w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
03.05.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/12/1/13

[wersja pliku w PDF]

mgr Joanna Kołodziejczyk
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej
26.04.2013

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej.

Nr ref. FW/1210/3/4/13

[wersja pliku w PDF]

dr Eliza Malinowska
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Biochemii
05.04.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Biochemii.

Nr ref. APL/1210/8/1/13

[wersja pliku w PDF]

dr n med. Dagmara Kurpios-Piec
Asystent w Katedrze i Zakładzie Biochemii (2 stanowiska)
05.04.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii (2 stanowiska).

Nr ref. APL/1210/9/1/13

[wersja pliku w PDF]

mgr Kamila Karpińska
Wykładowca w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa 2 etaty
05.04.2013

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa 2 etaty.

Nr ref. ANZ/1210/2/3/13

[wersja pliku w PDF]

mgr Marzena Jaciubek; mgr Iwona Kluczek
Adiunkt w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych
18.03.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APL/1210/7/1/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
08.03.2013

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii.

Nr ref. ANZ/1210/1/3/13

[wersja pliku w PDF]

mgr Aneta Tomaszewska
Asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
25.02.2013

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.

Nr ref. APE/1210/2/2/13

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Małgorzata Bernat-Karpińska
Adiunkt w Zakładzie Chemii Fizycznej
25.02.2013

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Fizycznej.

Nr ref. FW/1210/2/4/13

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Zakładzie Chemii Fizycznej
18.02.2013

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Fizycznej.

Nr ref. FW/1210/1/4/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej
08.02.2013

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej.

Nr ref. APL-S /1210/7/S/13

[wersja pliku w PDF]

Wykładowca w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej
08.02.2013

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej.

Nr ref. APL-S/1210/8/S/13

[wersja pliku w PDF]

mgr Bartosz Łojszczyk
Asystent w Katedrze i Klinice Otolaryngologii
04.02.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Otolaryngologii.

Nr ref. APL/1210/2/2013

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej
04.02.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej.

Nr ref. APL/1210/3/1/13

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii
04.02.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii.

Nr ref. APL/1210/5/1/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej
04.02.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej.

Nr ref. APL/1210/4/1/13

[wersja pliku w PDF]

Wykładowca w Katedrze Protetyki Stomatologicznej (0,625 etatu)
04.02.2013

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze Protetyki Stomatologicznej (0,625 etatu).
   
Nr ref. APL-S/1210/2/S/13

[wersja pliku w PDF]

lek. stom. Artur Anulewicz
Wykładowca w Katedrze Protetyki Stomatologicznej (0,625 etatu)
04.02.2013

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze Protetyki Stomatologicznej (0,625 etatu).
   
Nr ref. APL-S/1210/3/S/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Katedrze Protetyki Stomatologicznej (3/4 etatu)
04.02.2013

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej (3/4 etatu).
   
Nr ref. APL-S/1210/4/S/13

[wersja pliku w PDF]

lek. dent. Bartosz Bujak
Asystent w Katedrze Protetyki Stomatologicznej (0,625 etatu)
04.02.2013

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej (0,625 etatu).
   
Nr ref. APL-S/1210/5/S/13 

[wersja pliku w PDF]

lek. Anna Kochanek-Leśniewska
Asystent w Katedrze Protetyki Stomatologicznej (0,625 etatu)
04.02.2013

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej (0,625 etatu).
   
Nr ref. APL-S/1210/6/S/13

[wersja pliku w PDF]

lek. stom. Wiktor Lisiakiewicz
Wykładowca w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej (5/8 etatu)
31.01.2013

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej (5/8 etatu).

Nr ref. APL-S /1210/1/S/13

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Klinice Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii
25.01.2013

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii.

Nr ref. APE/1210/1/2/12

[wersja pliku w PDF]

lek. Joanna Grzesiewska
Profesor zwyczajny w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego
25.01.2013

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora zwyczajnego w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego.

nr ref. APE/1210/1/13

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych
21.01.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APL/1210/1/1/12

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
11.01.2013

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.

Nr ref. APE/1210/30/2/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Michał Rabijewski
Asystent w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii
21.12.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref. APL/1210/128/1/12

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej (3/4 etatu)
21.12.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej (3/4 etatu).

Nr ref. APL/1210/127/1/12

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej
21.12.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej.

Nr ref. APL/1210/126/1/12

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
21.12.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/125/1/12

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych
21.12.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APL/1210/119/1/12

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii
21.12.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii.

Nr ref. APL-S/1210/120/1/12

[wersja pliku w PDF]

Konkurs anulowany na wniosek Kierownika Zakładu
Adiunkt w Klinice Dermatologicznej
21.12.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Dermatologicznej.

Nr ref. APL/1210/129/1/12

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Katedrze i Klinice Kardiologii
21.12.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Kardiologii.

Nr ref. APL/1210/130/1/12

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Katedrze i Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
14.12.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APE/1210/29/2/12

[wersja pliku w PDF]

lek. Monika Tomaszewska-Kiecana
Asystent w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii
07.12.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii.

Nr ref. FW/1210/27/4/12

[wersja pliku w PDF]

mgr farm. Monika Czerwińska
Asystent w Zakładzie Chemii Organicznej (etat zastępczy)
07.12.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Chemii Organicznej (etat zastępczy).

Nr ref. FW/1210/28/4/12

[wersja pliku w PDF]

mgr farm. Mariusz Dana
Asystent w Zakładzie Psychologii Medycznej
30.11.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Psychologii Medycznej.

Nr ref. APE/1210/24/2/12

[wersja pliku w PDF]

mgr Magdalena Łazarewicz
Adiunkt w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego
30.11.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego.

Nr ref. APE/1210/25/2/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Ewa Talarek
Adiunkt w Klinice Neurologii II Wydziału Lekarskiego
30.11.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Neurologii II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210/26/2/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Jakub Stolarski
Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej
30.11.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej.

Nr ref. ANZ/1210/31/3/12

[wersja pliku w PDF]

dr n med. Agnieszka Nowacka
Asystent w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej
30.11.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej.

Nr ref. ANZ/1210/32/3/12

[wersja pliku w PDF]

dr n med. Beata Sztyber
Adiunkt w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
30.11.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii.

Nr ref. ANZ/1210/33/3/12

[wersja pliku w PDF]

dr n hum Filip Raciborski
Asystent w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych
30.11.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych.

Nr ref. APE/1210/27/2/12

[wersja pliku w PDF]

lek. Agnieszka Jarząbek
Adiunkt w Zakładzie Psychologii Medycznej
30.11.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Psychologii Medycznej.

Nr ref. APE/1210/28/2/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka
Kierownik – nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii
16.11.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – Kierownika Nauczyciela Akademickiego w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii.

Nr. Ref. APL/1210/54/12

[wersja pliku w PDF]

prof. Andrzej Chmura
Dyrektor Nauczyciela Akademickiego w Centrum Biostruktury
11.11.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Nauczyciela Akademickiego w Centrum Biostruktury.

Nr. Ref. APL/1210/55/12

[wersja pliku w PDF]

prof. Bogdan Ciszek
Adiunkt w Katedrze i Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
19.10.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.
 
Nr ref. APE/1210/20/2/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Piotr Żołnierczyk
Asystent w Katedrze i Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
19.10.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APE/1210/21/2/12

[wersja pliku w PDF]

Brak chętnych
Asystent w II Klinice Psychiatrycznej
19.10.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/23/2/12

[wersja pliku w PDF]

lek. Katarzyna Stankiewicz
Wykładowca w I Zakładzie Radiologii Klinicznej (2/3 etatu)
21.09.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w I Zakładzie Radiologii Klinicznej w wymiarze 2/3 etatu.

Nr ref. APL/1210/118/1/12

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Farmakodynamiki
19.09.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Farmakodynamiki.

Nr ref. FW/1210/26/4/12

[wersja pliku w PDF]

mgr Agnieszka Kowalczyk
Asystent w I Katedrze i Klinice Kardiologii
18.09.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w I Katedrze i Klinice Kardiologii.

Nr ref. APL/1210/114/1/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Paweł Balsam
Adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego
14.09.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego.

Nr ref. ANZ/1210/24/3/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Joanna Sańko-Resmer
Adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego
14.09.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego.

Nr ref. ANZ/1210/25/3/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. o zdr. Ewa Kobos
Adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego
14.09.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego.

Nr ref. ANZ/1210/26/3/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. o zdr. Anna Leńczuk-Gruba
Adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego
14.09.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego.

Nr ref. ANZ/1210/27/3/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. o zdr. Anna Idzik
Adiunkt w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
14.09.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii.

Nr ref. ANZ/1210/29/3/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta
Adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego
14.09.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zdrowia Publicznego.

Nr ref. ANZ/1210/28/3/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. o zdr. Aneta Duda-Zalewska
Adiunkt w Zakładzie Bromatologii
14.09.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Bromatologii.

Nr ref. FW/1210/25/4/12

[wersja pliku w PDF]

dr Agnieszka Białek
Asystent w Klinice Rehabilitacji
12.09.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Rehabilitacji.

Nr ref. APL/1210/111/1/12

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii
12.09.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref. APL/1210/112/1/12

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
12.09.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/113/1/12

[wersja pliku w PDF]

mgr Kaja Kasarełło
Adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
31.08.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.

Nr ref. APE/1210/19/2/12

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
31.08.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.

Nr ref. APE/1210/19/2/12

[wersja pliku w PDF]

Poszukiwani laboranci oraz pracownicy naukowi
28.08.2012

W związku z realizacją projektów naukowych finansowanych z funduszy strukturalnych pt.: „Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych” oraz „Nowe wielofunkcyjne substytuty kostne, o wysokiej poręczności chirurgicznej”

Laboratorium Inżynierii Tkankowej Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, poszukuje wykonawców prac związanych z badaniem nowych implantów - zawierających żywe komórki – z przeznaczeniem do rekonstrukcji tkanek szkieletowych. Przewidujemy zatrudnienie na czas określony. Poszukujemy laboranta oraz pracownika naukowego.

więcej szczegółów

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
24.08.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/109/1/12

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Diagnostyki i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego (etat zastępczy)
24.08.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Diagnostyki i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego (etat zastępczy).

Nr ref. APL/1210/110/1/12

[wersja pliku w PDF]

Wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej
17.08.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej

Nr ref. ANZ/1210/23/3/12

[wersja pliku w pdf]

mgr Urszula Tataj-Puzyna
Adiunkt w Zakładzie Opieki Farmaceutycznej
17.08.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Opieki Farmaceutycznej.

Nr ref. FW/1210/24/4/12

[wersja pliku w PDF]

dr Edyta Dorota Jaszewska
Asystent w Klinice Pediatrii
17.08.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Pediatrii.

Nr ref. APL/1210/108/1/12

[wersja pliku w pdf]

Wykładowca w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego
15.08.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego.

Nr ref. APL/1210/95/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. Wioletta Zagórska
Wykładowca w Zakładzie Medycyny Ratunkowej
15.08.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Medycyny Ratunkowej.

Nr ref. APL/1210/101/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. Jacek Wesołowski
Asystent w Zakładzie Medycyny Ratunkowej
15.08.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Medycyny Ratunkowej.

Nr ref. APL/1210/102/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. Małgorzata Gościniak
Asystent w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii
15.08.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii.

Nr ref. APL-S/1210/103/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. dent. Angelika Kamińska
Wykładowca w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii
15.08.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii.

Nr ref. APL-S/1210/104/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. dent. Piotr Rożniatowski
Adiunkt w Katedrze i Klinice Okulistyki
15.08.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Okulistyki.

Nr ref. APL/1210/100/1/12

[wersja pliku w pdf]

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej
15.08.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej.

Nr ref. APL/1210/105/1/12

[wersja pliku w pdf]

Asystent w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii
15.08.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w  Katedrze i Zakładzie Patomorfologii.

Nr ref. APL/1210/106/1/12

[wersja pliku w pdf]

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej
15.08.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej.

Nr ref. APL/1210/107/1/12

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Opieki Farmaceutycznej
22.07.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Opieki Farmaceutycznej.

Nr ref. FW/1210/22/4/12

[wersja pliku w PDF]

mgr Anna Piecuch
Asystent w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii
22.07.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii.

Nr ref. FW/1210/23/4/12

[wersja pliku w PDF]

mgr Magdalena Maja Stolarczyk
Asystent w Zakładzie Ortodoncji Instytutu Stomatologii
20.07.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Ortodoncji Instytutu Stomatologii.

Nr ref. APL-S/1210/88/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. dent. Anna Wasiewicz
Adiunkt w Katedrze Protetyki Stomatologicznej
20.07.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej.

Nr ref. APL-S/1210/93/1/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Dariusz Rolski
Asystent w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii
20.07.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref. APL/1210/94/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. Paulina Pladzyk
Asystent w Zakładzie Diagnostyki i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
20.07.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Diagnostyki i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego.

Nr ref. APL/1210/97/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. Eliza Gładkowska-Mrówka
Wykładowca w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
20.07.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Nr ref. APL/1210/96/1/12

[wersja pliku w PDF

mgr Jerzy Skolimowski
Adiunkt naukowy w Zakładzie Biochemii Ogólnej i Żywności
20.07.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta naukowego w Zakładzie Biochemii Ogólnej i Żywności.

Nr ref. ANZ/1210/21/3/12

[wersja pliku w PDF

dr n chem. Oliwia Zegrocka-Stendel
Wykładowca w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa
20.07.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa.

Nr ref. ANZ/1210/22/3/12

[wersja pliku w PDF]

mgr Anna Zera
Starszy Wykładowca w Zakładzie Ortodoncji Instytutu Stomatologii
20.07.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszego Wykładowcę w Zakładzie Ortodoncji Instytutu Stomatologii. 

Nr ref. APL - S/1210/98/1/12

[wersja pliku w PDF]

Wykładowca w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej
20.07.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej.

Nr ref. APL - S/1210/99/1/12

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego w Katedrze Zdrowia Publicznego
13.07.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Zdrowia Publicznego w Katedrze Zdrowia Publicznego.

Nr ref. ANZ/1210/20/3/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. o zdr. Grażyna Dykowska
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
06.07.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/87/1/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Agnieszka Wsół
Adiunkt w Katedrze Biologii Ogólnej i Parazytologii
06.07.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze Biologii Ogólnej i Parazytologii.

Nr ref. APL/1210/89/1/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Monika Pliszka
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych
06.07.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej  z Oddziałem Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych.

Nr ref. APL/1210/90/1/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Tomasz Rusinowicz
Adiunkt w Katedrze Protetyki Stomatologicznej
06.07.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej.
   
Nr ref. APL-S/1210/91/1/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Łukasz Łomżyński
Asystent w Katedrze i Zakładzie Biochemii
06.07.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii.

Nr ref. APL/1210/92/1/12

[wersja pliku w PDF]

mgr biol. Agnieszka Chudy
Adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego
29.06.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Zdrowia Publicznego.

Nr ref. ANZ/1210/19/3/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. prawnych Anna Augustynowicz
Asystent w Klinice Neurologii
29.06.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Neurologii.

Nr ref. ANZ/1210/18/3/12

[wersja pliku w PDF]

lek. Jacek Mądry
Asystent w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji
29.06.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji.

Nr ref. APE/1210/17/2/12

[wersja pliku w PDF]

mgr Adam Bronikowski
Asystent w Katedrze i Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
29.06.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.

Nr ref. APE/1210/18/2/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Seweryn Trojanowski
Asystent w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych
15.06.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APL/1210/81/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. Maciej Graczyk
Profesor Nadzwyczajny w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków
15.06.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Nadzwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków.

Nr ref. APF -10/2012

[wersja pliku w PDF]

Profesor Nadzwyczajny w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków
15.06.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Nadzwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków.

Nr ref. APF -9/2012

[wersja pliku w PDF]

Profesor Nadzwyczajny w Zakładzie Analizy i Bioanalizy Leków
15.06.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Nadzwyczajnego w Zakładzie Analizy i Bioanalizy Leków.

Nr ref. FW/1210/20/4/12

[wersja pliku w PDF]

Profesor Nadzwyczajny w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków
15.06.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Nadzwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków.

Nr ref. FW/1210/21/4/2012

[wersja pliku w PDF]

Profesor zwyczajny w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii
12.06.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora zwyczajnego w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii.

Nr ref. APL/1210/86/1/12

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Instytutu Stomatologii
12.06.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Instytutu Stomatologii.
 
Nr ref. APL-S/1210/82/1/12

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Instytutu Stomatologii
12.06.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Instytutu Stomatologii.
 
Nr ref. APL-S/1210/83/1/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Piotr Bienias
Asystent w Zakładzie Biologii Molekularnej (2 stanowiska)
09.06.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Biologii Molekularnej (2 stanowiska).

Nr ref. FW/1210/19/4/12

[wersja pliku w PDF]

dr Joanna Skubis - Zegadło, mgr Ilona Szabłowska - Gadomska
Asystent w Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
08.06.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej.

Nr ref. APL-S/1210/84/1/12

[więcej w pliku PDF]

lek. Anna Zuchowska
Asystent w Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
08.06.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej.

Nr ref. APL-S/1210/85/1/12

[więcej w pliku PDF]

lek. dent. Piotr Regulski
Profesor Nadzwyczajny w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka
01.06.2012

Dziekan  Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Nadzwyczajnego w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka.

Nr ref.  ANZ/1210/16/3/12

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego
01.06.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego.

Nr ref. ANZ/1210/15/3/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Dawid Porowski
Asystent w Zakładzie Ratownictwa Medycznego
01.06.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Ratownictwa Medycznego.

Nr ref. ANZ/1210/17/3/12

[wersja pliku w PDF]

lek. Józef Grzegorz Chłopicki
Asystent w Klinice Neurologii
01.06.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Neurologii.

Nr ref. ANZ/1210/18/3/12

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Klinice Pediatrii
11.05.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Pediatrii.

Nr ref. APL/1210/60/1/12

[wersja w pliku PDF]

dr n. med. Anna Chmielewska
Adiunkt naukowy w Zakładzie Immunologii Centrum Biostruktury
11.05.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta naukowego w Zakładzie Immunologii Centrum Biostruktury.

Nr ref. APL/1210/61/1/12

[wersja w pliku PDF]

Adiunkt naukowy w Zakładzie Immunologii Centrum Biostruktury
11.05.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta naukowego w Zakładzie Immunologii Centrum Biostruktury.

Nr ref. APL/1210/62/1/12

[wersja w pliku PDF]

Asystent w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej
11.05.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej.

Nr ref. APL/1210/63/1/12

[wersja w pliku PDF]

lek. Piotr Dzigowski
Adiunkt w Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii
11.05.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.

Nr ref. APL/1210/64/1/12

[wersja w pliku PDF]

dr n. med. Sydonia Gołębiowska-Staroszczyk
Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
11.05.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej.

Nr ref. APL/1210/65/1/12

[wersja w pliku PDF]

lek. Marek Olewiński
Wykładowca w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
11.05.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej.

Nr ref. APL/1210/66/1/12

[wersja w pliku PDF]

lek. Andrzej Krajewski
Asystent w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
11.05.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/67/1/12

[wersja w pliku PDF]

lek. Stanisław Kowalewski
Wykładowca w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
11.05.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/68/1/12

[wersja w pliku PDF]

Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej (2 stanowiska)
11.05.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej (2 stanowiska).

Nr ref. APL/1210/69/1/12

[wersja w pliku PDF]

dr n med. Mariusz Gregorczyk, lek. stom. Julian Komarnitki
Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
11.05.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/70/1/12

[wersja w pliku PDF]

mgr Krzysztof Krasucki
Adiunkt w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
11.05.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/71/1/12

[wersja w pliku PDF]

dr n. med. Mansoor Sharifi
Profesor Nadzwyczajny w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej (9/10 etatu)
11.05.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Nadzwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej (9/10 etatu).

Nr ref.  APL/1210/72/1/12

[wersja pliku w PDF]

prof. dr hab. Adam Płaźnik
Asystent w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych
11.05.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APL/1210/73/1/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Magdalena Dylewska
Asystent w Katedrze i Klinice Dermatologicznej (3 stanowiska)
11.05.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Dermatologicznej (3 stanowiska).

Nr ref. APL/1210/74/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. Agnieszka Kalińska-Bienias, lek. Renata Jeziorkowska
Asystent w Klinice Otolaryngologii Oddziału Stomatologii
11.05.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Otolaryngologii Oddziału Stomatologii.

Nr ref. APL/1210/75/1/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Mirosław Szczepański
Asystent w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii
11.05.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref. APL/1210/76/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. Wojciech Romanik
Asystent w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii
11.05.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisk Asystenta w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii.

Nr ref. APL-S/1210/77/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. dent. Anna Piróg
Asystent w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii (3/4 etatu)
11.05.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii (3/4 etatu).

Nr ref. APL/1210/78/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. Anna Kępczyńska-Nyk
Wykładowca w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii
11.05.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii.

Nr ref. APL/1210/79/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. Marek Rosłon
Adiunkt w Katedrze i Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
11.05.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii. Onkologicznej.

Nr ref. APE/1210/15/2/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Małgorzata Reinholz-Jaskólska
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Chorób Wewnętrznych i Anabolicznych
11.05.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Chorób Wewnętrznych i Anabolicznych.

Nr ref. APL/1210/80/1/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Tadeusz Zielonka
Wykładowca w Zakładzie Psychologii Medycznej
11.05.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Psychologii Medycznej.

Nr ref. APE/1210/16/2/12

[wersja pliku w PDF]

mgr Hanna Rozenek
Adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego
30.04.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego.

Nr ref. ANZ/1210/9/3/12

[wersja pliku w PDF]

dr hab. n. med. Marek Pastuszko
Wykładowca w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego (2 stanowiska)
30.04.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego (2 stanowiska).

Nr ref. ANZ/1210/10/3/12

[wersja pliku w PDF]

mgr piel. Karolina Pietruk oraz dr n. med. Monika Szewczyk
Asystent w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
30.04.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii.

Nr ref. ANZ/1210/11/3/12

[wersja pliku w PDF]

lek. Grażyna Dulny
Asystent w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego
30.04.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego.

Nr ref. ANZ/1210/12/3/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. o zdr. Tomasz Tatara
Asystent w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego
30.04.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego.

Nr ref. ANZ/1210/13/3/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. o zdr. Marta Dąbrowska-Bender
Wykładowca w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej
30.04.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej.

Nr ref. FW/1210/5/12/2012

[wersja w pliku PDF]

mgr Iwona Makuch
Adiunkt w Zakładzie Farmakodynamiki
30.04.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Farmakodynamiki.

Nr ref. FW/1210/13/4/12

[wersja w pliku PDF]

dr Eliza Koroś
Asystent w Zakładzie Farmakodynamiki (2 stanowiska)
30.04.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Farmakodynamiki (2 stanowiska).

Nr ref. FW/1210/14/4/12

[wersja w pliku PDF]

mgr Emilia Trzaska, mgr Krystyna Cegielska – Perun
Adiunkt w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka
30.04.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka.

Nr ref. FW/1210/15/4/12

[wersja w pliku PDF]

nierozstrzygnięty
Adiunkt w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka (2 stanowiska)
30.04.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka (2 stanowiska).

Nr ref. FW/1210/16/4/12

[wersja w pliku PDF]

dr Joanna Bierła
Wykładowca w Katedrze i Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
30.04.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej.

Nr ref. FW/1210/17/4/2012

[wersja w pliku PDF]

mgr Anita Śliwińska
Adiunkt w Zakładzie Badania Środowiska
30.04.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Badania Środowiska.

Nr ref. FW/1210/18/4/12

[wersja w pliku PDF]

dr Agata Drobniewska
Adiunkt w Zakładzie Żywienia Człowieka
30.04.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Żywienia Człowieka.

Nr ref. ANZ/1210/14/3/12

[wersja pliku w PDF]

dr hab. n. med. Halina Weker
Adiunkt w Zakładzie Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny
27.04.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny.

Nr ref. APE/1210/2/2/12

[wersja w pliku PDF]

dr hab. n. hum. Paweł Łuków
Asystent w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej (2 stanowiska)
27.04.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej (2 stanowiska).

Nr ref. APE/1210/3/2/12

[wersja w pliku PDF]

lek. Karolina Ostrysz i lek. Przemysław Bombiński
Asystent w Zakładzie Rehabilitacji Klinicznej
27.04.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Rehabilitacji Klinicznej.

Nr ref. APE/1210/4/2/12

[wersja w pliku PDF]

lek. Jarosław Michał Deszczyński
Asystent w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji
27.04.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji.

Nr ref. APE/1210/5/2/12

[wersja w pliku PDF]

Adiunkt w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
27.04.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii.

Nr ref. APE/1210/6/2/12

[wersja w pliku PDF]

dr n. o k.f. Edyta Smolis-Bąk
Adiunkt w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapi
27.04.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii.

Nr ref. APE/1210/7/2/12

[wersja w pliku PDF]

dr n. o k.f. Jakub Adamczyk
Adiunkt w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
27.04.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii.

Nr ref. APE/1210/8/2/12

[wersja w pliku PDF]

dr hab. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska
Starszy Wykładowca w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
27.04.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszego Wykładowcy w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii.

Nr ref. APE/1210/9/2/12

[wersja w pliku PDF]

dr n. med. Jerzy Smirnow
Wykładowca w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
27.04.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii.

Nr ref. APE/1210/10/2/12

[wersja w pliku PDF]

mgr Anna Słupik
Asystent w II Klinice Psychiatrycznej
27.04.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/11/2/12

[wersja w pliku PDF]

lek. Izabela Stefaniak
Adiunkt w II Klinice Psychiatrycznej
27.04.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/12/2/12

[wersja w pliku PDF]

dr n. med. Łukasz Gawęda
Asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego
27.04.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego.

Nr ref. APE/1210/14/2/12

[wersja pliku w PDF]

mgr Witold Pawliczuk
Adiunkt w Klinice Neurologii
15.04.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Neurologii.

Nr ref. APE/1210/13/2/12

[wersja pliku w PDF]

dr hab. med. Jan Kochanowski
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej
30.03.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej.

Nr ref. FW/1210/1/4/12

[wersja pliku w PDF]

dr Kinga Ostrowska
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakoekonomikii
30.03.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Farmakoekonomikii.

Nr ref. FW/1210/2/4/12

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej
30.03.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej.

Nr ref. FW/1210/4/4/12

[wersja pliku w PDF]

dr Błażej Grodnem
Wykładowca w Zakładzie Biochemii i Chemii Klinicznej
30.03.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Biochemii i Chemii Klinicznej.

Nr ref. FW/1210/5/4/2012

[wersja pliku w PDF]

mgr Elżbieta Interewicz
Adiunkt w Zakładzie Chemii Fizycznej
30.03.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Chemii Fizycznej.

Nr ref. FW/1210/6/4/12

[wersja pliku w PDF]

dr Tomasz Gubica
Asystent w Zakładzie Chemii Fizycznej
30.03.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej.

Nr ref. FW/1210/7/4/12

[wersja pliku w PDF]

dr Marta Jamróz
Asystent w Zakładzie Chemii Fizycznej
30.03.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej.

Nr ref. FW/1210/8/4/12

[wersja pliku w PDF]

mgr Katarzyna Łastawska
Asystent w Zakładzie Biologii Molekularnej Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
30.03.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Biologii Molekularnej Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej.

Nr ref. FW/1210/9/4/12

[wersja pliku w PDF]

mgr Agnieszka Zajkowska
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
30.03.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

Nr ref. FW/1210/10/4/12

[wersja pliku w PDF]

dr inż. Piotr Goś
Asystent w Zakładzie Chemii Fizycznej
30.03.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej.

Nr ref. FW/1210/11/4/12

[wersja pliku w PDF]

dr Katerina Makarowa
Starszy Wykładowca w Zakładzie Farmacji Stosowanej (2 stanowiska)
30.03.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszy Wykładowca w Zakładzie Farmacji Stosowanej (2 stanowiska).

Nr ref. FW/1210/3/4/12

[wersja pliku w PDF]

dr Ewa Siedlecka, dr Barbara Chałasińska
Asystent w Katedrze i Klinice Psychiatrii
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Psychiatrii.

Nr ref. APL/1210/33/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. Bartłomiej Gmaj
Asystent w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury.

Nr ref. APL/1210/35/1/12

[wersja pliku w PDF]

mgr biologii Agata Białoszewska
Wykładowca w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej.

Nr ref. APL/1210/36/1/12

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Transplantologii i Centralnym Banku Tkanek Centrum Biostruktury
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Transplantologii i Centralnym Banku Tkanek Centrum Biostruktury.

Nr ref. APL/1210/40/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. Grzegorz Gut
Asystent w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii.

Nr ref. APL/1210/42/1/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Dominika Adamczuk
Asystent w I Zakładzie Radiologii Klinicznej
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w I Zakładzie Radiologii Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/43/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. Dorota Piotrowska-Kownacka
Adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii.

Nr ref. APL/1210/44/1/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Jerzy Tyszkiewicz
Asystent w Klinice Chirurgii Dziecięcej
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Chirurgii Dziecięcej.

Nr ref. APL/1210/45/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. Michał Gogolewski
Asystent w Zakładzie Medycyny Ratunkowej
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Medycyny Ratunkowej.

Nr ref. APL/1210/46/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. Dawid Zira
Wykładowca w Zakładzie Medycyny Ratunkowej
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Medycyny Ratunkowej.

Nr ref. APL/1210/47/1/12

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej.

Nr ref. APL/1210/50/1/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Mieszko Olczak
Asystent w Katedrze i Klinice Otolaryngologii (2 stanowiska)
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Otolaryngologii (2 stanowiska).

Nr ref. APL/1210/55/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. Jacek Sokołowski
Profesor nadzwyczajny (pracownik naukowy) w Zakładzie Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora nadzwyczajnego (pracownik naukowy) w Zakładzie Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych.

Nr ref.  APL/1210/31/1/12

[wersja pliku w PDF]

prof. dr hab. Tomasz Laskus
Asystent w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka.

Nr ref. APL/1210/32/1/12

[wersja pliku w PDF]

dr n med. Joanna Seliga Siwecka
Starszy wykładowca w Studium Języków Obcych
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Studium Języków Obcych.
 
Nr ref. APL/1210/34/1/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. hum. Halina Wiśniewska
Adiunkt w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej.

Nr ref. APL/1210/37/1/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Agnieszka Gawecka
Adiunkt w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej.

Nr ref. APL/1210/37/1/12

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Katedrze i Klinice Neurologii
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Neurologii.

Nr ref. APL/1210/38/1/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Anna Macias
Asystent w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii.
 
Nr ref. APL-S/1210/39/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. stom. Piotr Piekarczyk
Adiunkt w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej (2 stanowiska)
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej (2 stanowiska).

Nr ref. APL/1210/41/1/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Ewa Rudnicka
Asystent w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej.

Nr ref. APL/1210/48/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. Sylwia Tarka
Wykładowca w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej.

Nr ref. APL/1210/49/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. Agnieszka Dąbrowska
Wykładowca w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej (3/4 etatu)
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej (3/4 etatu).

Nr ref. APL-S/1210/51/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. dent. Wojciech Roszkowski
Wykładowca w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej (3/4 etatu)
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej (3/4 etatu).

Nr ref. APL-S/1210/52/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. stom. Dariusz Krzywicki
Adiunkt w Katedrze i Klinice Otolaryngologii
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Otolaryngologii.

Nr ref. APL/1210/54/1/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. hum. Katarzyna Bieńkowska
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Biochemii
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Biochemii.

Nr ref. APL/1210/56/1/12

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (2 stanowiska)
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (2 stanowiska).

Nr ref. APL/1210/57/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. Maciej Luterek; lek. Paweł Łegosz
Wykładowca w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia (5/8 etatu)
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia (5/8 etatu).
 
Nr ref. APL-S/1210/58/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. stom. Marcin Kacprzak
Wykładowca w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia (5/8 etatu)
30.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia (5/8 etatu).
 
Nr ref. APL-S/1210/59/1/12

[wersja pliku w PDF]

lek. stom. Marcin Siemiątkowski
Adiunkt w Katedrze i Klinice Dermatologicznej
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznegoogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w  Katedrze i Klinice Dermatologicznej.

Nr ref. APL/1210/4/1/12

[wersja w pliku PDF]

Adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w I Katedrze i Klinice Kardiologii.

Nr ref. APL/1210/5/1/12

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Katedrze Protetyki Stomatologicznej
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej.

Nr ref. APL-S/1210/7/1/12

[wersja pliku w PDF]

Wykładowca w Katedrze Protetyki Stomatologicznej
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze Protetyki Stomatologicznej.

Nr ref. APL/1210/8/1/12

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii.

Nr ref. APL/1210/9/1/12

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii.

Nr ref. APL/1210/10/1/12

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii.

Nr ref. APL-S/1210/12/1/12

[wersja pliku w PDF]

Starszy Wykładowca w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszego Wykładowcy w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej.

Nr ref. APL-S/1210/13/1/12

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii.

Nr ref. APL/1210/14/1/12

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Katedrze i Klinice Kardiologii
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Kardiologii.

Nr ref. APL/1210/6/1/12

[wersja w pliku PDF]

Adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii (2 stanowiska).

Nr ref. APL/1210/11/1/12

[wersja w pliku PDF]

Wykładowca w Zakładzie Ortodoncji Instytutu Stomatologii
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Ortodoncji Instytutu Stomatologii.

Nr ref. APL-S/1210/15/1/12

[wersja w pliku PDF]

Asystent w Zakładzie Ortodoncji Instytutu Stomatologii
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ortodoncji Instytutu Stomatologii.

Nr ref. APL-S/1210/16/1/12

[wersja w pliku PDF]

Asystent w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej.

Nr ref. APL-S/1210/17/1/12

[wersja w pliku PDF]

Asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej.

Nr ref. APL/1210/18/1/12

[wersja w pliku PDF]

Asystent w Katedrze Biologii Ogólnej i Parazytologii
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Biologii Ogólnej i Parazytologii.

Nr ref. APL/1210/23/1/12

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Katedrze Biologii Ogólnej i Parazytologii
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze Biologii Ogólnej i Parazytologii.

Nr ref. APL/1210/22/1/12

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby.

Nr ref. APL/1210/20/1/12

[wersja w pliku PDF]

Profesor Nadzwyczajnego w Zakładzie Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii.

Nr ref.  APL/1210/21/1/12

[wersja w pliku PDF]

Adiunkt w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej.

Nr ref. APL/1210/24/1/12

[wersja w pliku PDF]

Asystent w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref. APL/1210/25/1/12

[wersja w pliku PDF]

 

Asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej (2 stanowiska)
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej (2 stanowiska).

Nr ref. APL-S/1210/26/1/12

[wersja w pliku PDF]

Wykładowca w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej.

Nr ref. APL-S/1210/27/1/12

[wersja w pliku PDF]

Asystent w Katedrze i Klinice Psychiatrii
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Psychiatrii.

Nr ref. APL/1210/28/1/12

[wersja w pliku PDF]

Wykładowca w Katedrze i Klinice Psychiatrii
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze i Klinice Psychiatrii.

Nr ref. APL/1210/29/1/12

[wersja w pliku PDF]

Asystent w Katedrze i Klinice Psychiatrii
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Psychiatrii.

Nr ref. APL/1210/30/1/12

[wersja w pliku PDF]

Asystent w Zakładzie Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii (2 stanowiska)
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii
(2 stanowiska).

Nr ref. APL/1210/19/1/12

[wersja pliku w PDF]

Starszy Wykładowca w Zakładzie Farmacji Stosowanej (2 stanowiska)
07.03.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszy Wykładowca w Zakładzie Farmacji Stosowanej (2 stanowiska).

Nr ref. FW/1210/3/4/12

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Zakładzie Nauczania Anestezjologii I Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii
02.03.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Nauczania Anestezjologii I Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref. ANZ/1210/2/3/12

[wersja w pliku PDF]

lekarz Wiesław Schubert
Asystent w Zakładzie Profilaktyki Onkologicznej Katedry Zdrowia Publicznego
02.03.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Profilaktyki Onkologicznej Katedry Zdrowia Publicznego.

Nr ref. ANZ/1210/3/3/12

[wersja pliku w PDF]

mgr Paulina Hakim
Asystent w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej
02.03.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.

Nr ref. ANZ/1210/4/3/12

[wersja pliku w PDF]

mgr Emilia Ciach
Wykładowcy w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa (3 stanowiska)
02.03.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa (3 stanowiska).

Nr ref. ANZ/1210/5/3/12

[wersja pliku w PDF]

Adiunkt w Zakładzie Ratownictwa Medycznego
02.03.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Ratownictwa Medycznego.

Nr ref. ANZ/1210/6/3/12

[wersja pliku w PDF]

Wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej
02.03.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej.

Nr ref. ANZ/1210/7/3/12

[plik w wersji PDF]

mgr Magdalena Więś
Wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej
02.03.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej.

Nr ref. ANZ/1210/8/3/12

[plik w wersji PDF]

mgr Zdzisława Witkowska
Asystent w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej (2 stanowiska)
17.02.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej (2 stanowiska)

Nr ref. APL/1210/1/1/12

[plik w wersji PDF]

Adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii
17.02.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w I Katedrze i Klinice Kardiologii

Nr ref. APL/1210/3/1/12

[wersja w pliku PDF]

Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii
17.02.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii

Nr ref. APL/1210/2/1/12

[wersja w pliku PDF]

Adiunkt w Zakładzie Żywienia Człowieka
27.01.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Żywienia Człowieka

Nr ref. ANZ/1210/1/3/12

[plik w wersji PDF]

Adiunkt w Katedrze i Klinice Okulistyki
27.01.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Okulistyki.

Nr ref. APE/1210/1/2/12

[ wersja w pliku PDF ]

dr n. med. Justyna Izdebska
Starszy wykładowca w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii
13.01.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii.

Nr ref. APL-S/1210/34/1/11

[ wersja w pliku PDF ]

Adiunkt w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
13.01.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii

Nr ref. ANZ/1210/1-1/3/11

[ wersja w pliku PDF ]

Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
13.01.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby.

Nr ref. APL/1210/36/1/11

[wersja w pliku PDF]

Adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii
13.01.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii.

Nr ref. APL-S/1210/35/1/11

[wersja w pliku PDF]

Asystent w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
13.01.2012

Dziekan  Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.
 
Nr ref. FW/1210/1/4/11

[wersja pliku w PDF]

Asystent w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej (etat zastępczy)
13.01.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej (etat zastępczy)

Nr ref. FW/1210/2/4/11

[wersja pliku PDF]

Wykładowca w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej
13.01.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej.

Nr ref. APE/1210/1/2/11

[wersja w pliku PDF]

dr n. med. Jacek Skiendzielewski
Wykładowca w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej
13.01.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej.

Nr ref. APE/1210/2/2/11

[wersja w pliku PDF]

lek. Małgorzata Ostrowska
Adiunkt w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
13.01.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.

Nr ref. APE/1210/4/2/11

[wersja w pliku PDF]

dr n. med. Michał Bachanek
Asystent w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych (3 stanowiska)
13.01.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych (3 stanowiska).

Nr ref. APE/1210/6/2/11

[wersja w pliku PDF]

lek. Dominik Bursa; lek. Marek Chojnowski
Adiunkt w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
13.01.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.

Nr ref. APE/1210/3/2/11

[wersja w pliku PDF ]

dr n. med. Anna Wnuk
Adiunkt w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
13.01.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej

Nr ref. APE/1210/5/2/11

[wersja w pliku PDF ]

dr n. med. Adrianna Skrajna
Adiunkt w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
13.01.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.

Nr ref. APE/1210/7/2/11

[wersja w pliku PDF]

dr n. med. Paweł Wypych
Adiunkt w Klinice Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytutu Transplantologii
29.12.2011

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytutu Transplantologii (etat zastępczy).

Nr ref. APL/1210/26/1/11

[ wersja w pliku PDF ]

Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii
29.12.2011

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii

Nr ref. APL/1210/27/1/11

[ wersja w pliku PDF ]

Asystent w Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
29.12.2011

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej.

Nr ref. APL-S/1210/28/1/11

[ wersja w pliku PDF ]

Asystent w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pulmonologii i Alergologii
29.12.2011

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pulmonologii i Alergologii (etat zastępczy).

Nr ref. APL/1210/29/1/11

[ wersja w pliku PDF ]

Asystent w Klinice Pediatrii
29.12.2011

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Pediatrii

Nr ref. APL/1210/30/1/11

[ wersja w pliku PDF ]

Asystent w Klinice Pediatrii
29.12.2011

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Pediatrii

Nr ref. APL/1210/31/1/11

[ wersja w pliku PDF ]

Asystent w Klinice Otolaryngologii Oddziału Stomatologii
29.12.2011

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Otolaryngologii Oddziału Stomatologii.

Nr ref. APL/1210/32/1/11

[ wersja w pliku PDF ]

Młodszy asystent w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii
29.12.2011

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Młodszego asystenta w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii.

Nr ref. APL-S/1210/33/1/11

[ wersja w pliku PDF ]

Adiunkt w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
26.12.2011

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.

Nr ref. APE/1210/3/2/11

[wersja w pliku PDF]

Adiunkt w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
26.12.2011

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.

Nr ref. APE/1210/5/2/11

[wersja w pliku PDF]

Profesor Zwyczajny w Zakładzie Immunologii Centrum Biostruktury
16.12.2011

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w Zakładzie Immunologii Centrum Biostruktury

Nr ref. APL/1210/25/1/11

[ wersja w pliku PDF ]

prof. Jakub Gołąb
Ph.D. Studentship in Molecular Genetics, Transcriptomics and Bioinformatics in Cancer
20.11.2011

Head of the Postgraduate School of Molecular Medicine announces a competition for the position of the Ph.D. Studentship in Molecular Genetics, Transcriptomics and Bioinformatics in Cancer

[ Job offer ]

Lekarz w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii SP CSK WUM
30.09.2011

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii SP CSK WUM zatrudni lekarza posiadającego specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych, endokrynologii lub diabetologii bądź lekarza chcącego specjalizować się w dziedzinie chorób wewnętrznych lub endokrynologii. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny – 22 599 2975 lub e-mail – endosek@wum.edu.pl.

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Klinice Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych
30.09.2011

Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zatrudni specjalistę chorób zakaźnych lub lekarza na stanowisko asystenta (pracownik naukowo-dydaktyczny), który chciałby rozpocząć specjalizację z chorób zakaźnych.

Informacje: Dział Personalny WUM tel. 57 20 404 lub

Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych WUM
Tel.: (+48 22) 335 52 22
Faks: (+48 22) 631 05 35
SPZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny
Ul. Wolska 37 01-201 Warszawa

Adiunkt w Zakładzie Żywienia Człowieka
02.09.2011
Adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego
02.09.2011

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego (1 stanowisko).

[Pobierz wersję pliku w PDF]

Adiunkt - Zakład Biologii Medycznej, Wydział Nauki o Zdrowiu
29.08.2011

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Biologii Medycznej.

[Pobierz wersję pliku w PDF]

Adiunkt - Zakład Biologii Medycznej, Wydział Nauki o Zdrowiu
29.08.2011

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Biologii Medycznej.

[Pobierz wersję pliku w PDF]

Technik w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej
31.07.2011

Nr ref. APK-2/1210-30/2011
[pobierz wersję pliku w PDF]

Doktorant w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka
10.07.2011

Zakład Fizjologii i Patofizjologii Człowieka ( http://zfc.wum.edu.pl) przyjmie na studia doktoranckie osobę zainteresowaną badaniem wpływu neuroprzekaźników na neurony korowe w kontekście badań molekularnego podłoża chorób neuropsychiatrycznych. Egzamin kwalifikacyjny odbędzie się w semestrze letnim 2011 roku (http://www.wum.edu.pl/wydzialy/wf/doktoranckie.html). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z kierownikiem Zakładu.

Adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego
27.06.2011

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zdrowia Publicznego
[pobierz wersję w pliku PDF]

Stanowiska adiunkta w jednostkach I Wydziału Lekarskiego
17.06.2011

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowiska adiunkta:

- w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii - 1 stanowisko,
- w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej - 1 stanowisko,
- w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej IS - 1 stanowisko,
- w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej - 1 stanowisko,
- w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii - 1 stanowisko,
- w Klinice Pediatrii - 1 stanowisko,
- w Klinice Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo- Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii IS - 2 stanowiska,
- w Katedrze i Klinice Neurologii - 1 stanowisko,
- w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej - 1 stanowisko,
- w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych -1 stanowisko,
- w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - 1 stanowisko.

Termin składania ofert: do 17 czerwca 2011 r.
[ pobierz wersję w pliku PDF ]

Pracownik naukowy, realizacja projektów finansowanych z funduszy strukturalnych
20.05.2011

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektów naukowych „Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych” oraz „Nowe wielofunkcyjne substytuty kostne o wysokiej poręczności chirurgicznej” finansowanych z funduszy strukturalnych poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pracownik naukowy
(umowa o pracę na czas określony)
[ pobierz wersję w pliku PDF ]

Stanowiska w jednostkach Wydziału Farmaceutycznego
01.03.2011

Zakład Fizjologii Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
( http://zfc.wum.edu.pl/ ) jest zainteresowany zatrudnieniem absolwenta wydziału lekarskiego uczelni medycznej (po doktoracie) na stanowisku adiunkta. Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało:

  1. Prowadzenie pracy badawczej
  2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu fizjologia i/lub patofizjologia człowieka

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i informacji o dotychczasowej aktywności naukowej do profesora Pawła Szulczyka (pawel.szulczyk@wum.edu.pl).

Starszy wykładowca w Zakładzie Zdrowia Publicznego
08.02.2011
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback