Kierownik –Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w Klinice Neurotraumatologii i Traumatologii Dzieci z Pododdziałem Okulistyki

Termin składania ofert
10.11.2017 00:00:00

Dziekan II Wydziału Lekarskiego ogłosił konkurs na kierownika –Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Neurotraumatologii i Traumatologii Dzieci z Pododdziałem Okulistyki.

Nr ref APE/1210/7/17

[Oferta pracy w pliku pdf]