Kierownik Nauczyciel Akademicki w Zakładzie Historii Medycyny, Klinice Rehabilitacji, Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny

Data dodania: 18.03.2015
Termin składania ofert
10.04.2015 00:00:00

 

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego w jednostkach:

Zakładzie Historii Medycyny – Nr ref. APL/1210/102/2015
Klinice Rehabilitacji - Nr ref. APL/1210/104/2015
Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny – Nr ref. APL/1210/105/2015

[wersja pdf]

Printer Friendly, PDF & Email