Kierownika kursu projektu

Data dodania: 07.05.2013
Termin składania ofert
15.05.2013 00:00:00

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje w ramach rekrutacji wewnętrznej kierownika kursu projektu pn. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez realizację dydaktyki w zakresie pielęgniarstwa transplantacyjnego osób starszych” w okresie maj 2013 r. - marzec 2015 r.

Nr ref. APK2/1210-25/2013

[wersja pliku w PDF]

Printer Friendly, PDF & Email