Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Data dodania: 27.03.2013
Termin składania ofert
07.05.2013 00:00:00
Wynik konkursu
p.o. kierownika - dr Dariusz Kosson

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – Nauczyciela Akademickiego w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref. ANZ /1220-7/1/2013

[wersja pliku w PDF]

Printer Friendly, PDF & Email