Ordynator – Kierownik nauczyciel akademicki w jednostkach: II Klinika Położnictwa i Ginekologii II Katedry Położnictwa i Ginekologii, Katedra i Klinice Dermatologicznej, Katedra i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Data dodania: 11.04.2013
Termin składania ofert
26.04.2013 00:00:00
Wynik konkursu
ad.1. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski; ad. 4. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kamiński Ordynator-Kierownik; ad. 5. Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Krasnodębski Ordynator-Kierownik; ad.6. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marchel Ordynator-Kierownik; ad. 7. Prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek Ordynator-Kierownik; ad. 8. Dr hab. n. med. Piotr Albrecht

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – Kierownika nauczyciela akademickiego w jednostkach.

1. II Klinice Położnictwa i Ginekologii II Katedry Położnictwa i Ginekologii – Nr ref. APL/1210/63/2013
2. Katedrze i Klinice Dermatologicznej – Nr ref. APL/1210/64/2013
3. Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – Nr ref. APL/1210/65/2013
4. Klinice Chirurgii Dziecięcej – Nr ref. APL/1210/66/2013
5. Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej – Nr ref. APL/1210/67/2013
6. Klinice Neurochirurgii – Nr ref. 1210/68/2013
7. Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii – Nr ref. APL/1210/69/2013
8. Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci – Nr ref. APL/1210/70/2013

[wersja pliku w PDF]

Printer Friendly, PDF & Email