Kierownik – nauczyciel akademicki w jednostkach: Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej...

Data dodania: 11.04.2013
Termin składania ofert
26.04.2013 00:00:00
Wynik konkursu
ad. 1. Prof. Bogdan Ciszek, ad. 2. Dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel; ad.3. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski; ad. 4. Prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek; ad.5. Prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki; ad.6. Prof. dr hab. n. med. Jacek Malejczyk

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego w jednostkach.

1. Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej – Nr ref. APL/1210/57/2013
2. Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej – Nr ref. APL/1210/58/2013
3. Zakładzie Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii – Nr ref. APL/1210/59/2013
4. Zakładzie Medycyny Zapobiegawczej i Higieny Instytutu Medycyny Społecznej – Nr ref. APL/1210/60/2013
5. Zakładzie Medycyny Nuklearnej – Nr ref. APL/1210/61/2013
6. Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury – Nr ref. APL/1210/62/2013

[wersja pliku w PDF]

Printer Friendly, PDF & Email