Kierownik - nauczyciel akademicki

Data dodania: 15.02.2012
Termin składania ofert
09.03.2012 00:00:00

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w jednostkach:

1. Kierownika II Zakładu Radiologii Klinicznej – Nr ref. APL/1210/32/12
2. Kierownika Katedry i Zakładu Patomorfologii Centrum Biostruktury – Nr ref. APL/1210/33/12 3. Kierownika Zakładu Biologii Ogólnej i Parazytologii – Nr ref. APL/1210/34/12
4. Kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej – Nr ref. APL/1210/35/12
5. Kierownika Zakładu Genetyki Medycznej – Nr ref. APL/1210/36/12
6. Kierownika Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych – Nr ref. APL/1210/37/12
7. Kierownika Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej – Nr ref. APL/1210/38/12

[ plik w formacie PDF ]

Printer Friendly, PDF & Email