Nowa strona internetowa kwartalnika "Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia"

Redakcja kwartalnika "Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia", organu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny oraz Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, informuje, że pod adresem www.medmikro.org.pl uruchomiona została oficjalna, nowa strona internetowa kwartalnika.

Od pierwszego numeru 2015 roku wszystkie prace przyjęte do publikacji będę bezpłatnie udostępniane w formacie PDF w pełnej wersji na stronie internetowej kwartalnika. Sukcesywnie, zamieszczane będą także pełne wersje numerów archiwalnych.

Tematyka publikacji zawartych w kwartalniku obejmuje zagadnienia z dziedziny mikrobiologii medycznej w zakresie zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i zarażeń pasożytniczych oraz ich oddziaływania na zdrowie publiczne. W kwartalniku zamieszczane są recenzowane prace doświadczalne, metodyczne oraz artykuły przeglądowe z wyżej wymienionych dziedzin.