Otwarcie pierwszego polsko-tureckiego konkursu

Do 15 czerwca 2015 r. można składać wnioski do otwartego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) konkursu na wspólne projekty w obszarach: ICT, Health and life sciences, Food, Energy.

NCBR przeznacza kwotę 4 000 000 zł na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/tu…