Konkurs konsorcjum JPI HDHL: Intestinal Microbiomics

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum JPI A Healthy Diet for a Healthy Life zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze Intestinal Microbiomics.

Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

1. The short-term and long-term functional effects of diet, dietary patterns and dietary constituents on human intestinal microbiota.
2. The functional impact of diet-related variations in the intestinal microbiota on human health and/or the development of non-communicable chronic diseases.

Termin składania pełnych wniosków upływa 1 września 2015 r. o godz. 16:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Polscy wnioskodawcy zobowiązani są również do wysłania wyłącznie drogą elektroniczną wniosku wstępnego wraz z załącznikami za pośrednictwem systemu OSF www.osf.opi.org.pl (Wniosek UNISONO). Obowiązku tego należy dopełnić w ciągu 7 dni od upływu podanego wyżej terminu składania wniosków wstępnych w konkursie.

Więcej informacji znajduje się ma stronie NCN https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-03-23-konkurs-jpi-hdhl