Nabór do kolejnej edycji programu „Top 500 Innovators”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór do kolejnej edycji programu stażowo-szkoleniowego „Top 500 Innovators”. Do tej pory wzięło w nim udział 320 osób. Edycja programu w 2015 roku przewiduje udział 180 osób.  

Program jest skierowany do pracowników naukowych i badawczych z polskich jednostek naukowych, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra i prowadzą badania w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej, a także do pracowników centrów transferu technologii, zajmujących się komercjalizacją wyników badań w ramach wymienionych dziedzin nauki.

Celem programu jest podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników.

Laureaci konkursu przez dziewięć tygodni będą uczestniczyć w serii szkoleń i staży w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Szkolenia te odbywać się będą od lipca do listopada na najlepszych światowych uczelniach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.2.

Zgłoszenia w postaci wypełnionych formularzy będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną od 10 do 30 kwietnia 2015 r.

Więcej informacji na stronie: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/rusza-kolejna-edycja-programu-top-500-innovators.html