Nabór wniosków w ramach konkursu ERC Starting Grants

Do 3 lutego 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ERC Starting Grants, którego organizatorem jest European Research Council.

Konkurs adresowany jest do wybitnych młodych naukowców, którzy znajdują się na początkowym etapie kariery naukowej i pracują nad stworzeniem własnego zespołu badawczego. Budżet konkursu wynosi 430 000 000 euro.

Poniżej zamieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące wniosków składanych w ramach ERC Starting Grants.

Czas trwania: Zgłaszany projekt może trwać do pięciu lat.

Budżet: Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 1 500 000 euro (w niektórych przypadkach projekt może uzyskać do 2 000 000 euro).

Wnioskodawca: Wnioski mogą składać osoby, które od 2 do 7 lat temu uzyskały swój pierwszy stopień doktora. Kierownik zgłaszanego projektu musi być autorem przynajmniej jednej istotnej publikacji naukowej w międzynarodowym czasopiśmie naukowym bez udziału swojego promotora. Wskazane jest by kierownik posiadał także inne publikacje, wystąpienia na konferencjach, patenty i nagrody naukowe.

Strona internetowa konkursu ERC Starting Grants:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-stg.html

Biuro Projektów zachęca do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem naboru wniosków 2014/2015 w konkursach organizowanych przez European Research Council.

Harmonogram naboru wniosków w European Research Council 2014/2015 - źródło http://erc.europa.eu