Nabór wniosków w pierwszej edycji konkursu IMPULS organizowanego w ramach projektu SKILLS

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków w pierwszej edycji konkursu IMPULS organizowanego w ramach projektu SKILLS. Celem konkursu IMPULS jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. W ramach konkursu rozpatrywane będą innowacyjne pomysły i koncepcje badawcze o potencjale komercjalizacyjnym.

W konkursie mogą wziąć udział uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki: pracownicy naukowi, zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce oraz absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora, chcący realizować projekt w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terytorium RP.

Dodatkowym warunkiem udziału w konkursie jest odbycie szkolenia z zakresu: przedsiębiorczości, transferu technologii lub negocjacji, organizowanego przez FNP w ramach projektu SKILLS.

W pierwszym etapie naukowcy zainteresowani udziałem w konkursie IMPULS muszą wypełnić formularz on-line i załączyć wymagane dokumenty (w tym opis projektu konkursowego oraz plan jego realizacji) na stronie.

W kolejnym etapie wnioski są oceniane przez ekspertów powołanych przez FNP, zaś w ostatnim etapie finaliści konkursu (nie więcej niż 15 osób) zaprezentują swoje projekty podczas rozmowy z komisją składającą się ze specjalistów ze środowiska nauki i biznesu.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody w wysokości: 120 tys. złotych (I nagroda), 100 tys. złotych (II nagroda) i 80 tys. złotych (III nagroda). Każda nagroda składa się z dwóch części – 80% nagrody stanowi część subwencyjna na realizację zaprezentowanego projektu badawczego, a 20% nagrody to indywidualne wsparcie dla laureata.

Rekrutacja do pierwszej edycji konkursu IMPULS będzie trwała od 3 lutego do 7 kwietnia 2014 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej FNP oraz u koordynatora: Dariusz Łukaszewski, e-mail: dariusz.lukaszewski@fnp.org.pl.