Konkursy w Programie Horyzont 2020: Innovative Training Networks

Biuro Projektów informuje, że 11 grudnia 2013 zostały ogłoszone konkursy na następujące działania w Programie Horyzont 2020: Innovative Training Networks:

  • ITN (Innowacyjne Sieci Szkoleniowe) jest to konkurs adresowany do instytucji zainteresowanych szkoleniem początkujących naukowców (w tym doktorantów). Projekty badawczo – szkoleniowe są realizowane przez konsorcja składające się z minimum trzech lub dwóch instytucji (w zależności od rodzaju sieci) znajdujących się w trzech różnych krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z Programem. W ramach czteroletnich projektów można zatrudniać początkujących naukowców, prowadzić szkolenia, organizować konferencje i warsztaty. Informacje dotyczące konkursu znajdują się na Participant Portal
  • RISE (Wymiana Personelu Naukowego i Innowacyjnego) jest to konkurs adresowany do instytucji zainteresowanych prowadzeniem wspólnego projektu badawczego opartego na wymianie pracowników naukowych, innowacyjnych (w tym personelu technicznego i kadry zarządzającej) pomiędzy sektorem akademickim a szeroko pojętym sektorem pozaakademickim i/lub pomiędzy instytucjami znajdującymi się w UE i krajach stowarzyszonych z Programem, a znajdującymi się w tzw. krajach trzecich.

15 stycznia 2014 w godzinach 14.00-18.00 Komisja Europejska wraz z Research Executive Agency przeprowadzi w Brukseli szkolenie dotyczące w/w konkursów, które będzie dostępne na żywo on-line.
Transmisja rozpocznie się na 15 minut przed godziną 14.00.

Przed szkoleniem oraz w trakcie będzie można przesyłać pytania pod następujące adresy e-mailowe: REA-MSCA-H2020-ITN@ec.europa.eu (dotyczące ITN) i REA-MSCA-H2020-RISE@ec.europa.eu (dotyczące RISE).