Konkurs ERA-NET EuroNanoMed II: „European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”

Biuro Projektów informuje, iż 26 listopada 2013 r. został otwarty nabór wniosków w 5 międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET EuroNanoMed II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.

Tematyka zgłaszanych projektów w ramach konkursu ERA-NET EuroNanoMed II: „European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine” powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:

Regenerative medicine,
Diagnostics,
Targeted delivery systems.
 
Termin nadsyłania wniosków: 4 marca 2014 r., godz. 17:00 (CET)

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie – system rejestracji wniosków zostanie otwarty w dniu 14 stycznia 2014 r.

Więcej informacji