I etap M-ERA.NET Call 2013

Biuro Projektów informuje, że w dniu 10 lipca 2013 r. został otwarty konkurs w ramach projektu M-ERA.NET. Konkurs obejmuje następujące tematy:

  • Composite Technology
  • Design of New Interfaces, Surfaces and Coatings 
  • Integrated Computational Materials Engineering 
  • Materials for Health 
  • Materials for Sustainable and Affordable Low Carbon Energy Technologies

NCBR, jako członek konsorcjum M-ERA.NET, przeznaczyło na dofinansowanie polskich partnerów realizujących projekty badawcze  budżet w wysokości 1,5 mln euro. Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać przedsiębiorcy oraz jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami. Tylko projekty, które otrzymają środki z co najmniej dwóch krajów, będą wspierane przez M-ERA.NET.
 
Konkurs jest dwuetapowy.
W pierwszym etapie składane są wnioski wstępne przez międzynarodowe konsorcjum poprzez system elektroniczny na stronie

Na tym etapie następuje weryfikacja możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu partnerów przez organizacje właściwe dla ich kraju. Do drugiego etapu dopuszczone zostaną projekty na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania mniejszą od 250% budżetu krajowego.

Termin zakończenia pierwszego etapu mija 30 października 2013 roku.                

Więcej informacji na stronie lub na stronie NCBiR