V edycja konkursu w ramach programu ERA-NET E-Rare

Biuro Projektów przypomina, że 7 grudnia 2012 rozpoczęła się V edycja międzynarodowego konkursu na projekty naukowe, organizowanego w ramach programu ERA-NET E-Rare. Konkurs European Research Projects on Rare Diseases skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich.

Celem konkursu jest umożliwienie badaczom pochodzącym z różnych krajów rozpoczęcia współpracy naukowej, skupiającej się na realizacji projektów badawczych w dziedzinie chorób rzadkich. Zgłaszany projekt powinien zakładać wymianę wiedzy i doświadczeń, wskazując wyraźną wartość dodaną współpracy. Tematyka powinna obejmować badania nad jedną lub wieloma chorobami rzadkimi (według definicji UE). W konkursie nie będą finansowane badania rzadkich nowotworów, rzadkich chorób zakaźnych i rzadkich przypadków niepożądanego działania leków. Nabór wniosków wstępnych (pre-proposals) trwa od 7 grudnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.

Więcej informacji