Projekt „Patent na biznes”

Projekt „Patent na biznes” daje możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach przygotowujących do prowadzenia firmy typu spin-off i spin-out.

Może z niego skorzystać 500 osób: studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych oraz pracowników naukowych jednostek badawczych z obszaru województwa mazowieckiego.

W ramach szkoleń uczestnicy będą proszeni o przygotowywanie biznes planów na utworzenie własnej działalności gospodarczej. Nagrodą za najlepszy biznes plan jest 10.000zł. Projekt sfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Rekrutacja trwa od 15 października 2012 r. do 23 lutego 2013 r.

Szczegółowe informacje