Trzeci polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Biuro Projektów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu MATIMOP/ISERD ogłaszają trzeci wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, posiadające potencjał rynkowy zarówno dla Polski, Izraela, jak i pozostałych krajów Europy. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Projekty powinny spełniać kryteria komercjalizacji. Niniejszy konkurs jest realizowany zgodnie z warunkami analogicznymi jak dla Inicjatywy EUREKA. Zakończenie naboru wspólnych wniosków nastąpi 15 stycznia 2013 roku.

Więcej informacji: tutaj