Projekt „Kreatorzy innowacji”

Projekt KREATORZY INNOWACJI to projekt szkoleniowy, którego ideą jest nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej realizacji prac badawczo – rozwojowych, w tym zasad komercjalizacji i ochrony własności intelektualnej, przygotowującej do samodzielnego opracowania strategii wdrażania innowacji.

Skierowany jest do pracowników naukowych z jednostek sektora badawczo-rozwojowego, tj. szkół wyższych, instytucji badawczych, instytutów naukowych PAN i konsorcjów naukowych.

Termin nadsyłania formularzy rekrutacyjnych:

- dla edycji VII-XII – 22 lutego 2013 r.

więcej szczegółów