Konkurs projektów w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych

Biuro Projektów informuje o ogłoszeniu konkursu projektów w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pod nazwą „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” (STRATEGMED).

Program strategiczny koncentruje się na czterech obszarach współczesnej medycyny:
- kardiologii i kardiochirurgii
- onkologii
- neurologii i zmysłach
- medycynie regeneracyjnej
i odpowiada na wyzwanie jakim jest starzejące się społeczeństwo, wzrost zachorowalności na choroby przewlekłe oraz rosnące koszty opieki medycznej.

Głównym celem Programu STRATEGMED jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania, profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych (chorób układu krążenia, nowotworów złośliwych, chorób nerek, cukrzycy, otyłości, chorób neurologicznych, psychicznych, depresji, chorób otępiennych, uzależnień, chorób alergicznych, zaburzeń procesów komunikacyjnych) oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach niniejszego programu.

Budżet Programu przewidywany na lata 2012-2017 to 800 mln złotych.

Więcej informacji o programie