Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Santander Universidades

Santander Universidades w Polsce

Wspólny cel, który zrzeszył już kilkadziesiąt uczelni!

Santander Universidades to jeden  z fundamentów  społecznego zaangażowania Banku Zachodniego BZWBK oraz Grupy Santander. Od momentu uruchomienia Santander Universidades w Polsce minęło 6 lat. W ciągu tego czasu Santander Universidades nawiązał współpracę z ponad 60 uczelniami wyższymi z największych ośrodków akademickich w kraju. Strategicznym elementem funkcjonowania jest współpraca z uczelniami wyższymi, w tym wspieranie szkolnictwa wyższego poprzez umiędzynarodowienie, zatrudnianie absolwentów oraz promowania idei przedsiębiorczości jak również stypendia dla studentów i kadry akademickiej. Przynależność do Santander Universidades jest dla polskich uczelni wyznacznikiem prestiżu, a także świadczy o chęci międzynarodowego rozwoju oraz wyróżnienia się w środowisku akademickim pod względem oferowanych możliwości edukacyjnych.

Priorytety strategiczne

  • Innowacyjność i przedsiębiorczość: wspieranie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności,
  • Umiędzynarodowienie: stypendia zagraniczne, programy wymiany i projekty realizowane we współpracy między uniwersytetami z różnych krajów,
  • Staże i praktyki dla studentów
  • Cyfryzacja uniwersytetów: wspieranie cyfryzacji i modernizacji uniwersytetów, stosowania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, kampusów wirtualnych oraz tworzenia usług cyfrowych dla świata akademickiego.

 

W ramach umowy zawartej pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A.  im. Stefana Bryły Uniwersytecka Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją otrzymała środki finansowe umożliwiające udział w tzw. Programach Globalnych.

 

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback