Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Program Patronacki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

13 stycznia 2017 roku Warszawski Uniwersytet Medyczny zainaugurował uczelniany Program Patronacki. Pierwsza edycja objęła 3 stołeczne licea. Celem współpracy jest rozwój edukacji w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Patronat potrwa trzy lata i umożliwi licealistom m.in. udział w wykładach ekspertów cyklicznie organizowanych w patronackich liceach, uczestniczenie w konferencjach organizowanych przez Uniwersytet czy dołączenie do uczelnianych zespołów badawczych.  

Program jest objęty Patronatem Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Mirosława Wielgosia. Inicjatorem Programu jest Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak. Nadzór nad Programem sprawuje dr hab. n. med. Ewa Bałkowiec-Iskra - Pełnomocnik Rektora ds. pilotażowego programu patronackiego liceów.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter