Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Program Patronacki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

13 stycznia 2017 roku Warszawski Uniwersytet Medyczny zainaugurował uczelniany Program Patronacki. Pierwsza edycja objęła 3 stołeczne licea. Celem współpracy jest rozwój edukacji w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Patronat potrwa trzy lata i umożliwi licealistom m.in. udział w wykładach ekspertów cyklicznie organizowanych w patronackich liceach, uczestniczenie w konferencjach organizowanych przez Uniwersytet czy dołączenie do uczelnianych zespołów badawczych.  

Program jest objęty Patronatem Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Mirosława Wielgosia. Inicjatorem Programu jest Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak. Nadzór nad Programem sprawuje dr hab. n. med. Ewa Bałkowiec-Iskra - Pełnomocnik Rektora ds. pilotażowego programu patronackiego liceów.

HARMONOGRAM WYKŁADÓW DEDYKOWANYCH 

Relacje z wykładów dedykowanych

WYKŁADY PROWADZONE W WUM, W KTÓRYCH MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ UCZNIOWIE LICEÓW OBJĘTYCH PATRONATEMPodpisanie umowy patronackiej z II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Zespole Szkół nr 66 odbyło się 13 stycznia 2017r.

Umowę ze strony WUM ratyfikował Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, ze strony Liceum - dyrektor Barbara Kordas.

Następnie Uczniowe z Liceum im. Stefana Batorego wzięli udział w spotkaniu, na którym zaprezentowano im Uczelnię oraz jej ofertę rekrutacyjną.

(czytaj więcej)

 

Podpisanie umowy patronackiej z XVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół nr 117 odbyło się 27 stycznia 2017r.

Umowę ze strony WUM ratyfikował Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, ze strony Liceum im. Kopernika - dyrektor Justyna Matejczyk, zaś Liceum im. Frycza Modrzewskiego - dyrektor Piotr Golinowski.

(czytaj więcej)

23 marca odbyło się spotkanie, w  którym uczestniczyli Uczniowie z   Liceum im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Liceum im. Mikołaja Kopernika oraz z Liceum im. Stefana Batorego. Dowiedzieli się na nim o warunkach formalnych, jakie należy spełnić, aby dostać się na studia w WUM oraz tego, jak wygląda nauka na wybranych kierunkach oferowanych przez nasz Uniwersytet.

(czytaj więcej)LICEA OBJĘTE PROGRAMEM PATRONACKIM


   II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Stefana Batorego >>

 XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego >>

 

       XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika >>

 Kontakt:

Pełnomocnik Rektora ds. pilotażowego programu patronackiego liceów - dr hab. n. med. Ewa Bałkowiec-Iskra

(ebalkowiec@wum.edu.pl)

 

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]