Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konkurs Santander Universidades

Uniwersytecka Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją, w ramach Programu „Santander Universidades" prowadzonego przez Bank Zachodni WBK.SA, ogłosiła konkurs dla studentów wszystkich kierunków WUM na najlepszą pracę z dziedziny:

- żywienia noworodka i małego dziecka;
- terapii żywieniowa wcześniaków;
- fizjologii i patologii laktacji;
- zastosowania odżywczego i pozaodżywczego mleka kobiecego; 
- laktotechnologii rozumianej jako dostosowywanie składu mleka kobiecego do potrzeb dziecka o specjalnych wymaganiach żywieniowych;
- opieki nad matką i dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem procedur sprzyjających karmieniu piersią oraz wiedzą z zakresu organizacji i idei banku mleka kobiecego.

Zgodnie z zaistniałą zmianą w Regulaminie, przedmiotem Konkursu może być praca naukowa o charakterze eksperymentalnym zgłoszona w jednej z następujących form: 

  1. obroniona praca licencjacka lub magisterska; 
  2. przyjęta do obrony praca licencjacka lub magisterska; 
  3. opublikowana lub przyjęta do druku publikacja naukowa. 

Każda ze wskazanych powyżej form prac konkursowych wymaga złożenia wraz z pełnym tekstem także streszczenia zawierającego najwyżej 250 słów (dalej zwanego „Streszczeniem“). 

 Dla zwycięskich prac (I, II i II miejsce) przewidziane są nagrody pieniężne.

Prace należy wysyłać na adres e-mail: aleksandra.wesolowska@wum.edu.pl w terminie do 31 maja 2017 r.

Patronat nad konkursem objął prof. dr hab. n med. Marek Kuch - Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii.

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Konkursu - dr n. biol. Aleksandra Wesołowska (e-mail: aleksandra.wesolowska@wum.edu.pl).

Regulamin konkursu

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Szczegóły dotyczące Santander Universidades: 
http://www.bzwbk.pl/santanderuniversidades-pl/santander-universidades.html

 

          

 

 

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]