Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

HR Excellence in Research

Warszawski Uniwersytet Medyczny, jako pierwsza uczelnia medyczna w Polsce, uzyskał w czerwcu 2016 r. prawo do posługiwania się znakiem Human Resources Excellence in Research

Nasza Uczelnia wdrożyła zasady określone w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych i zobowiązała się do ich stosowania w celu zwiększenia atrakcyjności warunków pracy naukowców.                              

Proces implementacji tych zasad rozpoczął się pod koniec kwietnia 2015 r., kiedy to Warszawski Uniwersytet Medyczny przedstawił Komisji Europejskiej deklarację wprowadzenia zasad określonych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych.

Celem tego przedsięwzięcia jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności nauki poprzez tworzenie atmosfery sprzyjającej pracy badawczej, zapewnienie naukowcom stabilnych warunków pracy na każdym etapie ścieżki zawodowej oraz przyjaznego i etycznego środowiska pracy.

Komisja Europejska uznała nasze działania za odpowiednie i skuteczne, przyznając nam prawo do posługiwania się prestiżowym logiem tytułu "HR Excellence in Research"

Uzyskanie tego tytułu, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, będzie:

1. premiowane przy uzyskaniu grantów europejskich z programu Horyzont 2020 oraz przy uzyskaniu grantów krajowych,

2. punktowane przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych podczas oceny jednostek,

3. uwzględniane w warunkach konkursów w programach MNiSZW jako dodatkowe kryterium oceny.

Ponadto, stosowanie zasad określonych w Karcie i Kodeksie pomoże naszej Uczelni stać się bardziej konkurencyjnym pracodawcą dla osób pragnących rozwijać karierę naukową.

Prace, związane z wdrożeniem tych zasad, zrealizował 11-sto osobowy zespół składający się z pracowników naukowych z wszystkich wydziałów, doktorantów i administracji, pod przewodnictwem Pani Prorektor ds. Kadr - prof. Renaty Górskiej

Zarządzenie Rektora w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Deklaracja przystąpienia

Strategia rozwoju kadry

Europejska Karta Naukowca_Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Więcej informacji na temat tytułu „HR Excellence in Research”: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index


List Gratulacyjny Wiceministra Zdrowia -Jarosława Pinkasa z okazji przyznania Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu prawa posługiwania się logiem Human Resources Excellence in Research 

 

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube