Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

HR Excellence in Research

Warszawski Uniwersytet Medyczny, jako pierwsza uczelnia medyczna w Polsce, uzyskał w czerwcu 2016 r. prawo do posługiwania się znakiem Human Resources Excellence in Research

Nasza Uczelnia wdrożyła zasady określone w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych i zobowiązała się do ich stosowania w celu zwiększenia atrakcyjności warunków pracy naukowców.                              

Proces implementacji tych zasad rozpoczął się pod koniec kwietnia 2015 r., kiedy to Warszawski Uniwersytet Medyczny przedstawił Komisji Europejskiej deklarację wprowadzenia zasad określonych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych.

Celem tego przedsięwzięcia jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności nauki poprzez tworzenie atmosfery sprzyjającej pracy badawczej, zapewnienie naukowcom stabilnych warunków pracy na każdym etapie ścieżki zawodowej oraz przyjaznego i etycznego środowiska pracy.

Komisja Europejska uznała nasze działania za odpowiednie i skuteczne, przyznając nam prawo do posługiwania się prestiżowym logiem tytułu "HR Excellence in Research"

Uzyskanie tego tytułu, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, będzie:

1. premiowane przy uzyskaniu grantów europejskich z programu Horyzont 2020 oraz przy uzyskaniu grantów krajowych,

2. punktowane przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych podczas oceny jednostek,

3. uwzględniane w warunkach konkursów w programach MNiSZW jako dodatkowe kryterium oceny.

Ponadto, stosowanie zasad określonych w Karcie i Kodeksie pomoże naszej Uczelni stać się bardziej konkurencyjnym pracodawcą dla osób pragnących rozwijać karierę naukową.

Prace, związane z wdrożeniem tych zasad, zrealizował 11-sto osobowy zespół składający się z pracowników naukowych z wszystkich wydziałów, doktorantów i administracji, pod przewodnictwem Pani Prorektor ds. Kadr - prof. Renaty Górskiej

Zarządzenie Rektora w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Deklaracja przystąpienia

Strategia rozwoju kadry

Europejska Karta Naukowca_Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Więcej informacji na temat tytułu „HR Excellence in Research”: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index


List Gratulacyjny Wiceministra Zdrowia -Jarosława Pinkasa z okazji przyznania Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu prawa posługiwania się logiem Human Resources Excellence in Research 

 

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter