Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Stypendia i praca w projektach WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta w dziedzinie medycyny doświadczalnej.

Termin składania ofert: 30 lipca 2017 r.

[ ogłoszenie w wersji pdf ]


Warszawski Uniwersytet Medyczny we współpracy z Instytutem Chemii Organicznej PAN poszukuje KANDYDATA do realizacji projektu SONATA BIS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Udział siarkowodoru i metanu, metabolitów bakterii jelitowych, w regulacji ciśnienia tętniczego i rozwoju nadciśnienia tętniczego".

Termin składania ofert: 30 lipca 2017 r.

[ ogłoszenie w wersji pdf ]


Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje stypendysty do relizacji projektu "Peptydomimetyki pochodne oksopiperazyny jako potencjalne inhibitory interakcji białek PEX14 i PEX5"

Termin składania ofert: 23 lipca 2017

[ ogłoszenie w wersji pdf ]


Warszawski Uniwersytet Medyczny (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej)

poszukuje doktoranta od realizacji projektu NCN Sonata Bis „Synteza oraz badania fizykochemiczne i biologiczne krystalicznych fosforanów wapnia podstawionych różnorodnymi jonami”. Ogłoszenie 1

Termin składania ofert: 21 lipca

[ogłoszenie w wersji pdf]


Warszawski Uniwersytet Medyczny (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej)

poszukuje doktoranta od realizacji projektu NCN Sonata Bis „Synteza oraz badania fizykochemiczne i biologiczne krystalicznych fosforanów wapnia podstawionych różnorodnymi jonami”. Ogłoszenie 2

Termin skłdania ofert: 21 lipca

[ogłoszenie w wersji pdf]

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback