Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Dr hab. n. med. Tadeusz Bączkowski

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w wieku 81 lat
wybitnego specjalisty w dziedzinie protetyki stomatologicznej

dr. hab. n. med.
Tadeusza Bączkowskiego


Prodziekana do spraw Oddziału Stomatologicznego I Wydziału Lekarskiego
w latach 1993-1999,

Dyrektora Instytutu Stomatologii naszej Uczelni
w latach 1984-1993 oraz 1999-2002,
a w latach 1978-1984 Zastępcy Dyrektora Instytutu,

Kierownika Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej
w latach 1973-2003,
który przez 42 lata związany był z naszą Uczelnią,
z Oddziałem Stomatologicznym I Wydziału Lekarskiego:
od czasów studiów w tym Oddziale,
aż po sprawowanie funkcji jego Prodziekana;
od stanowiska asystenta aż do stanowiska profesora nadzwyczajnego.

Odszedł wielki Orędownik i Współtwórca kierunku techniki dentystyczne
w naszej Uczelni, Pełnomocnik Rektora do spraw organizacji kształcenia
w zakresie specjalności techniki dentystyczne,
aktywny członek Senatu Uczelni w latach 1987-1999,
który działał w licznych senackich Komisjach.

W osobie Zmarłego nasza Uczelnia traci znakomitego Nauczyciela Akademickiego,
wielkiego Przyjaciela studentów oraz Naukowca.

Był aktywnym Członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego,
Prezesem Oddziału Warszawskiego
w latach 1987-1993,
Członkiem Europejskiego Towarzystwa Protetyki Stomatologicznej
oraz Akademii Pierre Faucharda.

Wielkie zaangażowanie Zmarłego było doceniane
przez gremia uczelniane i pozauczelniane.
Był odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Nagrodami Ministra Zdrowia i Rektora macierzystej Uczelni
oraz Medalami Uniwersytetu w Helsinkach
i Wydziału Stomatologii Uniwersytetu w Buffalo.

Cześć Jego pamięci!

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter