Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Przedstawiciele do Senatu Uczelni z grupy profesorów i doktorów habilitowanych na kadencję 2012-2016.

W dniu 23 maja 2012 r. Rada Wydziału Farmaceutycznego dokonała wyboru:

• Prodziekanów oraz
• Przedstawicieli Wydziału Farmaceutycznego do Senatu Uczelni z grupy profesorów i doktorów habilitowanych

Prodziekanami Wydziału Farmaceutycznego na kadencję 2012-2016 zostali:
• Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej
Prof. dr hab. Grażyna Nowicka
• Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych
Dr hab. n. farm. Agnieszka Pietrosiuk
• Prodziekan ds. Nauki
Dr hab. n. farm. Magdalena Bujalska-Zadrożny

Przedstawicielami Wydziału Farmaceutycznego do Senatu Uczelni z grupy profesorów i doktorów habilitowanych wybrani zostali:
• Prof. dr hab. Marek Naruszewicz
• Dr hab. n. farm. Agnieszka Pietrosiuk