Lista prodziekanów i senatorów II Wydziału Lekarskiego

W dniu 16.05.2012 w II Wydziale Lekarskim odbyły się wybory prodziekanów i senatorów.

Prodziekanami zostali:
Dr hab. n. med. Jan Kochanowski – prodziekan II Wydziału Lekarskiego ds. I-III roku studiów
Dr hab. n. med. Wojciech Braksator - prodziekan II Wydziału Lekarskiego ds. IV-VII roku studiów
Prof. dr hab. n. med. Bożena Werner – prodziekan ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim
Dr hab. n. med. Artur Mamcarz – prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii

Do Senatu z grupy profesorów i doktorów habilitowanych wybrano:
Prof. dr hab. n. med. Mirosława Dłużniewskiego
Prof. dr hab. n. med. Macieja A. Karolczaka