Złożenie kwiatów na grobie prof. Zdzisława Askanasa i jego uczniów