Komunikat nr 15/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

Komunikat nr 15/2021
Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie organizacji zajęć na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń i egzaminów  –  w okresie sesji poprawkowej roku akademickiego 2020/2021
 
 
Mając na uwadze podane dotychczas do wiadomości społeczności akademickiej regulacje w formie zarządzeń i komunikatów dotyczących organizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów do końca roku akademickiego 2020/21 w warunkach stanu epidemii Covid-19, informuję, że Władze Uczelni nie przewidują wprowadzania zmian w powyższym zakresie.  
 
Zajęcia, zaliczenia i egzaminy w okresie sesji poprawkowej bieżącego roku akademickiego będą  prowadzone na zasadach zaplanowanych w sylabusie przedmiotu i podanych  do wiadomości społeczności akademickiej przed dniem wydania niniejszego komunikatu.   

 
Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego