Wsparcie psychologiczne dla studentów

Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna

Zapraszamy wszystkich studentów WUM potrzebujących wsparcia psychologicznego do kontaktu z Uniwersytecką Poradnią Psychologiczną – Punkt Konsultacyjny (www.upp.wum.edu.pl).
Konsultacje są bezpłatne dla studentów WUM. Poradnia mieści się na ul. Litewskiej 14a.

Poradnia oferuje:

  • poradnictwo psychologiczne
  • coaching
  • psychoedukację
  • trening biofeedback nakierowany na zwiększenie efektywności radzenia sobie ze stresem
  • edukację psychoseksualną

w formie krótkich interwencji terapeutycznych realizowanych zazwyczaj w trakcie trzech spotkań. Pojedyncze spotkanie trwa 50 minut. Studentom przebywającym na wyjazdach stypendialnych lub innych uzasadnionych sytuacjach, Poradnia oferuje konsultacje za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

W celu umówienia się na konsultację prosimy o kontakt mailowy z kierownikiem Poradni - dr Magdaleną Łazarewicz: magdalena.lazarewicz@wum.edu.pl

Poradnia dostępna jest dla studentów WUM także w okresie pandemii COVID-19. Jednak w tym okresie wszystkie konsultacje przeniesione zostały na komunikatory internetowe (Skype, Zoom, Messanger, Microsoft Teams).

Poradnia prowadzi nowe zapisy w okresie roku akademickiego, w okresie od 1 lipca do 30 września trwa przerwa wakacyjna.

Więcej: www.ucs.wum.edu.pl