Komunikaty w sprawie koronawirusa


ZARZĄDZENIA REKTORA

Zarządzenie Rektora nr 150/2020 z dnia 10 lipca zmieniające zarządzenie Rektora nr 111/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności akademickiej WUM z uwzględnieniem zmian, jak w zarządzeniu nr 142/2020 z dnia 6 lipca 2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 142/2020 z dnia 6 lipca aktualizujące zarządzenie w sprawie przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Rektora nr 129/2020 z dnia 22 czerwca zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminów i ich rejestrację

Zarządzenie Rektora nr 100/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia obowiązku przedstawiania zaświadczeń o wykonanych obowiązkowych badaniach lekarskich i szczepieniach przez studentów do umieszczenia

Zarządzenie Rektora nr 89/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminów i ich rejestrację

Zarządzenie Rektora nr 87/2020 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany trybu postępowania przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2

Zarządzenie Rektora nr 54/2020 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania Rektorskiego Zespołu ds. zarządzania kryzysowego administracją w warunkach zagrożenia koronawirusem

Zarządzenie Rektora nr 50/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powiększenia Uczelnianego Zespołu ds. Zagrożenia koronawirusem

Zarządzenie Rektora nr 45/2020 z dnia 12 marca 2020 r.  w sprawie powołania Rektorskiego Zespołu ds. organizacji kształcenia i spraw studenckich w warunkach zagrożenia koronawirusem

Zarządzenie Rektora nr 40/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zagrożenia Koronawirusem


ZARZĄDZENIA ARCHIWALNE

 


KOMUNIKATY

Komunikat nr 18 Biura Prawnego dot. zmiany niektórych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższych i nauce

Komunikat nr 17 Rektora z dnia 1 czerwca 2020 r w sprawie odroczenia płatności za niektóre kierunki studiów podyplomowych_plik pdf_34 Kb

Komunikat nr 14 Rektora z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczepień przeciw grypie w czasie pandemii COVID-19

Komunikat nr 11 Kanclerz z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie  stosowania zabezpieczeń przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 na terenie obiektów WUM

Komunikat Rektora z dnia 24 marca 2020 r. skierowany do kierowników jednostek klinicznych

 

KOMUNIKATY ARCHIWALNE

 


PISMA OKÓLNE REKTORA 

Pismo Okólne Rektora nr 1/2020 dot. odwołania zajęć dydaktycznych z dnia 10.03.2020 r.


APELE REKTORA

Apel Rektora WUM - prof. Mirosława Wielgosia w związku z pandemią koronawirusa z dnia 17.03.2020 r.

Apel Rektora WUM - prof. Mirosława Wielgosia w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem z dnia 14.03.2020 r.

Apel Rektora WUM - prof. Mirosława Wielgosia w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce z dnia 13.03.2020 r.

Apel Rektora WUM - prof. Mirosława Wielgosia o stosowanie się do zaleceń prewencyjnych w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa z dnia 12.03.2020 r.

Apel Rektora WUM - prof. Mirosława Wielgosia do społeczności akademickiej dot. dni wolnych od zajęć dydaktycznych w związku z zagrożeniem koronawirusem z dnia 11.03.2020 r.

Apel Rektora WUM - prof. Mirosława Wielgosia o pozostawienie dzieci w domach w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa z dnia 11.03.2020 r.

Apel Rektora WUM - prof. Mirosława Wielgosia o zamknięcie szkół i uczelni w związku z koniecznością zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa z dnia 11.03.2020 r.


KOMUNIKATY PROREKTORÓW

Komunikat nr 16 Prorektora ds. Personalnych i Organizacyjnych z dnia 17.04.2020 r. w sprawie wykorzystywania urlopów wypoczynkowych

Komunikat nr 15 Prorektora ds. Personalnych i Organizacyjnych z dnia 17.04.2020 r. w sprawie obowiązku korzystania przez pracowników WUM z poczty elektronicznej

Komunikat nr 13 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia z dnia 06.04.2020 r.dotyczący zasad prawidłowego korzystania w platformy e-learningowej WUM

Komunikat nr 8 Prorektora ds. Personalnych i Organizacyjnych z dnia 26.03.2020 r. w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni medycznych na ich terenie

Komunikat nr 6 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia z dnia 23.03.2020 r. w sprawie zajęć e-learningowych z anatomii

Komunikat nr 3 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia z dnia 23.03.2020 r. w sprawie stypendiów i zapomóg

Komunikat nr 2 Prorektora ds. Personalnych i Organizacyjnych z dnia 13.03.2020 r. w sprawie zasad przesyłania dokumentów drogą elektroniczną

Komunikat nr 1 Prorektora ds. Personalnych i Organizacyjnych z dnia 12.03.2020 r. w sprawie pracy zdalnej


Wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna


UCZELNIANY ZESPÓŁ DS. ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM

KOMUNIKATY ARCHIWALNE


REKTORSKI ZESPÓŁ DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ADMINISTRACJĄ W WARUNKACH ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM

Komunikat nr 12 z dnia 06.04.2020 r. w sprawie sposobu załatwiania spraw administracyjnych związanych ze zwrotami kosztów wyjazdów pracowników, studentów i doktorantów

Komunikat nr 5 z dnia 19.03.2020 r. w sprawie załatwiania spraw administracyjnych przez pracowników i studentów

Komunikat nr 4 z dnia 19.03.2020 r. w sprawie obiegu korespondencji z podmiotami zewnętrznymi


Strona Pełnomocnika Rektora ds kontaktu ze studentami w zakresie BHP


WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE


Strona Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Strona Ministerstwa Zdrowia dot. koronawirusa

Rekomendacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot. rozprzestrzeniania się koronawirusa

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej: Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach

 

List otwarty Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego - prof. Katarzyny Wieczorowskiej-Tobis

 


INFORMATORY/ RAPORTY

Informator dla UCZELNI WYŻSZYCH w związku ze zmianami w obowiązujących przepisach i szczególnymi zasadami zasadami funkcjonowania Uczelni w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 

Informator dla lekarzy i lekarzy-dentystów wraz z obowiązującymi przepisami i zasadami funkcjonowania w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2. 

Raport EUROPOLU z marca 2020 r. dotyczący sposobów wykorzystywania przez przestępców epidemii COVID-19, w tym sfałszowanych leków i wyrobów medycznych