Komunikaty w sprawie koronawirusa


UCHWAŁY SENATU

Uchwała nr 20/2020 Senatu WUM z dn. 30 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla nieprzeprowadzania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczonych na dzień 10 maja 2020 r.


ZARZĄDZENIA REKTORA

Zarządzenie nr 40/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zagrożenia Koronawirusem z dnia 02.03.2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 43/2020 dot. koronawirusa z dnia 09.03.2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 44/2020 dot. koronawirusa z dnia 11.03.2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 45/2020 w sprawie powołania Rektorskiego Zespołu ds. organizacji kształcenia i spraw studenckich w warunkach zagrożenia koronawirusem z dnia 12.03.2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 46/2020 dot. koronawirusa z dnia 12.03.2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 49/2020 dot. koronawirusa z dnia 13.03.2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 50/2020 w sprawie powiększenia Uczelnianego Zespołu ds. Zagrożenia koronawirusem z dnia 13.03.2020 r.

Zarządzenie  Rektora  nr 51/2020 w sprawie zasad bezpieczeństwa pracy zdalnej z dnia 16.03. 2020r.

Zarządzenie Rektora nr 52/2020 w sprawie zawieszenia obowiązku poddawania się badaniom medycyny pracy z dnia 16.03.20r. 

Zarządzenie Rektora nr 54/2020 w sprawie powołania Rektorskiego Zespołu ds. zarządzania kryzysowego administracją w warunkach zagrożenia koronawirusem  z dnia 17.03.20 

Zarządzenie Rektora nr 57/2020 dot. koronawirusa z dnia 23.03.2020 r. 

Zarządzenie Rektora nr 58/2020 z dn. 25.03.2020 w sprawie szczególnych zasad świadczenia pracy w okresie zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora 58/2020 z dn. 25.03.2020 - lista obecności

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 58/2020 z dn. 25.03.2020 - oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 58/2020 Rektora z dn. 25.03.2020 - oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 58/2020 Rektora z dn. 25.03.2020 - skierowanie na zaległy urlop wypoczynkowy

Zarządzenie Rektora nr 61/2020 z dn. 26.03.2020 dotyczącego zawieszenia obowiązku poddawania się badaniom medycyny pracy oraz sposobu przeprowadzania szkoleń BHP

 Zarządzenie Rektora  62/2020  z dnia 27.03.2020 r. aktualizujące zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS- CoV-2 

 

KOMUNIKATY REKTORA 

Komunikat Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie epidemii koronawirusa z dnia 28.02.2020 r.

Komunikat Rektora - Prof. Mirosława Wielgosia w sprawie zagrożenia koronawirusem z dnia 03.03.2020 r.

Komunikat Rektora dot. koronawirusa z dnia 10.03.2020 r.

Komunikat Rektora do kierowników jednostek klinicznych z dnia 24.03.20

 

PISMA OKÓLNE REKTORA 

Pismo Okólne Rektora nr 1/2020 dot. odwołania zajęć dydaktycznych z dnia 10.03.2020 r.

 

APELE REKTORA

Apel Rektora WUM - prof. Mirosława Wielgosia o zamknięcie szkół i uczelni w związku z koniecznością zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa z dnia 11.03.2020 r.

Apel Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Mirosława Wielgosia o pozostawienie dzieci w domach w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa z dnia 11.03.2020 r.

Apel Rektora WUM do społeczności akademickiej dot. dni wolnych od zajęć dydaktycznych w związku z zagrożeniem koronawirusem z dnia 11.03.2020 r.

Apel JM Rektora WUM - prof. Mirosława Wielgosia o stosowanie się do zaleceń prewencyjnych w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa z dnia 12.03.2020 r.

Apel JM Rektora WUM - prof. Mirosława Wielgosia w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce z dnia 13.03.2020 r.

Apel JM Rektora WUM - prof. Mirosława Wielgosia w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem z dnia 14.03.2020 r.

Apel JM Rektora WUM - prof. Mirosława Wielgosia w związku z pandemią koronawirusa z dnia 17.03.2020 r.

 

KOMUNIKATY PROREKTORÓW

Komunikat nr 1 Prorektora ds. Personalnych i Organizacyjnych z dnia 12.03.2020 r.

Komunikat nr 2 Prorektora ds. Personalnych i Organizacyjnych z dnia 13.03.2020 r.

Wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły

Komunikat nr 3 Prorektor ds Studenckich i Kształcenia  z dnia 23.03.2020 r.

Komunikat nr 6 Prorektor ds, Studenckich i Kształcenia z dnia 23.03.2020 r.

Komunikat nr 8 Prorektora ds.Personalnych i Organizacyjnych z dnia 26.03.2020 r. w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni medycznych na ich terenie 
 

KOMUNIKATY KANCLERZA

Komunikat nr 7 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25.03.2020r.


UCZELNIANY ZESPÓŁ DS. ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM

Komunikat nr 1

Komunikat nr 2

Komunikat nr 3

REKTORSKI ZESPÓŁ DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ADMINISTRACJĄ W WARUNKACH ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM

Komunikat nr 4

Komunikat nr 5


Strona Pełnomocnika Rektora ds kontaktu ze studentami w zakresie BHP


Strona Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Strona Ministerstwa Zdrowia dot. koronawirusa

Rekomendacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot. rozprzestrzeniania się koronawirusa

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej: Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach

List otwarty Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego - prof. Katarzyny Wieczorowskiej-Tobis