Immatrykulacja Studentów Wydziału Medycznego

Data wydarzenia
Miejsce
Centrum Dydaktyczne WUM, Aula A i B, godz. 12:00