Komunikaty UKW WUM

Komunikat nr 1 UKW w sprawie kalendarza Wyborczego oraz rozdziału Mandatów Elektorskich z dn. 16.01.20_plik pdf 240 Kb


Komunikat nr 2 UKW w sprawie terminarza wyborów Elektorów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z dn. 16.01.20_plik pdf 187 Kb


Komunikat nr 3 UKW w sprawie terminarza wyborów SENATORÓW z dn. 16.01.20 _plik pdf 290 Kb


Komunikat nr 4 UKW w sprawie możliwości skorzystania przez Wydziałowe Komisję Wyborcze z przeprowadzenia wyborów ELEKTORÓW w formie elektronicznej z dn. 20.01.20_plik pdf_264 Kb


Komunikat nr 5 UKW w sprawie przepisów przejściowych dotyczących czynności wyborczych w radach Wydziałów z dn. 23.01.20_plik pdf_171 Kb


Komunikat nr 6 UKW w sprawie zasad organizacji  spotkań przedwyborczych z Kandydatami na Rektora z dn. 04.02.20_plik pdf_64,2 Kb


Komunikat nr 7 UKW w sprawie ukazania się wewnętrznych  kryteriów oceny kandydatów na Rektora opracowanych przez Radę Uczelni WUM z dn.12.02.20 _plik pdf_61,7 Kb


Komunikat nr 8 UKW w sprawie zgłoszenia do UKW kandydatów na Rektora z dn. 18.02.20_plik pdf_71 Kb


Komunikat nr 9 UKW w sprawie ogłoszenia wyników wyborów elektorów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z dn. 26.02.20 - plik pdf 64 Kb


Komunikat nr 10 UKW w sprawie wyborów Elektorów na Wydziale Lekarskim z dn. 09.03.20_plik pdf_63 Kb


Komunikat nr 11 UKW w sprawie powtórnych wyborów Elektorów na Wydziale Lekarskim z dnia 12.03.20_plik pdf_282 Kb


Komunikat nr 12 UKW w sprawie ogłoszenia wyników wyboru Senatorów z grupy profesorów i profesorów Uczelni z dnia 16.03.20 - plik pdf 128 kb


Komunikat nr 13 UKW w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Wyborczą Wydziału Lekarskiego wyborów elektorów w drodze głosowania elektronicznego z dnia 17.03.20 - plik pdf 200 kb


Komunikat nr 14 UKW w sprawie ogłoszenia wyników wyboru Senatorów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich WUM z dnia 23.03.20  pilk pdf 65 kb 


Komunikat nr 15 UKW z dnia 31 marca 2020r- plik pdf 197 kb


Komunikat nr 16 UKW ws. ogłoszenia wyników wyboru Senatorów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z dnia 31 marca 2020r. - plik pdf 63 kb


Komunikat nr 17 UKW w sprawie nieobsadzenia 1 mandatu Elektorskiego z grupy prof. i dr. hab. Wydziału Lekarskiego z dnia 9 kwietnia 2020r. - plik pdf 120 kb


Komunikat nr 18 UKW w sprawie spotkanie przedwyborczego  kandydatów na Rektora ze społecznością akademicką w dniu 15.04.2020 _plik_pdf_136 kb


Komunikat nr 19 UKW w sprawę spotkani Kolegium Elektorów z Przewodniczącym rady Uczelni w dniu 17.04.2020_plik_pdf_127 kb


Komunikat nr 20 UKW w sprawie zebrania wyborczego Kolegium Elektorów w dniu 21.04.2020_plik_pdf_140 kb 


Komunikat nr 21 UKW w sprawie ciszy wyborczej_plik pdf_187 Kb


Komunikat nr 22 UKW w sprawie odczytywania pytań do Kandydatów w wyborach na Rektora_plik pdf_217 Kb


Komunikat nr 23 UKW w sprawie udostępnienia materiału audiowizualnego ze spotkania przedwyborczego w dniu 15.04.2020 plik pdf_138 kb


Komunikat nr 24 UKW - wyniki wyboru Rektora oraz skład Senatu WUM na kadencję 2020-2024_plik pdf_165 Kb