Wybory 2020

 

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA
 

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2020-2024

Komunikaty UKW WUM


 

Wzory zgłoszeń kandydatów na Rektora, Elektora, Senatora

Lista pracowników niebędących nauczycielami akademickimi uprawnionych do głosowania na Senatorów i Elektorów

Lista kandydatów na elektorów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Lista profesorów i profesorów uczelni uprawnionych do głosowania na Senatorów

Lista pozostałych nauczycieli akademickich uprawnionych do głosowania na Senatorów

 

KANDYDACI NA SENATORÓW z grupy profesorów i profesorów Uczelni - Przedstawiciele Wydziałów

KANDYDACI NA SENATORÓW z grupy profesorów i profesorów Uczelni - Przedstawicieli Rad Dyscyplin Naukowych

KANDYDACI NA SENATORÓW z grupy profesorów i profesorów Uczelni - Przedstawicieli Uczelni

KANDYDACI NA SENATORÓW z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

KANDYDACI NA SENATORÓW z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

WYSTĄPIENIA KANDYDATÓW NA REKTORA
 

Wystąpienie prof. Zbigniewa Gacionga - kandydata na Rektora w kadencji 2020-2024 podczas posiedzenia Senatu w dniu 24.02.2020 r. (zamieszczone na prośbę prof. Zbigniewa Gacionga)
 

Wystąpienie prof. Mirosława Wielgosia - kandydata na Rektora w kadencji 2020-2024 podczas posiedzenia Senatu w dniu 24.02.2020 r. (zamieszczone na prośbę prof. Mirosława Wielgosia)
 

Zaproszenie prof. Zbigniewa Gacionga do Społeczności Akademickiej w związku z kandydowaniem w wyborach na Rektora w kadencji 2020-2024 (zamieszczone na prośbę prof. Zbigniewa Gacionga)
 

Wystąpienie kandydata na Rektora - prof. Zbigniewa Gacionga podczas posiedzenia Rady Uczelni w dn. 25 marca 2020 r. (zamieszczone na prośbę prof. Zbigniewa Gacionga)

 

ELEKTORZY 2020-2024

 

Uchwała Nr 3/2020 Rady Uczelni  z dnia 25.03.2020 w sprawie wskazania kandydatów na rektora w kadencji 2020-2024

 KOMISJE WYDZIAŁOWE

 

Przewodniczący Wydziałowych Komisji Wyborczych w kadencji 2020-2024

Komisja Wyborcza Wydziału Lekarskiego

Komisja Wyborcza Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

Komisja Wyborcza Wydziału Farmaceutycznego

Komisja Wyborcza Wydziału Nauk o Zdrowiu

Komisja Wyborcza Wydziału MedycznegoKOMISJA WYBORCZA STUDENTÓW WUM

KOMISJA WYBORCZA DOKTORANTÓW