Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna

Fundacja Rozwoju WUM i Warszawski Uniwersytet Medyczny zawarły umowę, której celem jest kontynuacja współpracy z Uniwersytecką Poradnią Psychologiczną (University Caunselling Services MUW).

Usługi oferowane przez Poradnię obejmują terapię indywidualną, poradnictwo psychologiczne, coaching, trening biofeedback oraz konsultacje seksuologiczne i są darmowe‼ W ramach porozumienia Fundacja Rozwoju WUM dofinansowała realizację projektu kwotą 20.000 zł.

Projekt realizowany będzie na WUM przez cztery miesiące semestru zimowego, bieżącego roku akademickiego (od października 2019 do lutego 2020).

Zespół 8 specjalistów (psychologów, seksuologów) kierowany przez dr Magdalenę Łazarewicz - psychologa i koordynatora Uniwersyteckiej Poradni Psychologicznej udziela porad i konsultacji w języku polskim i angielskim, w przygotowanym do tego celu gabinecie terapii indywidualnej, w budynku przy ul. Litewskiej 14 a, który WUM udostępnia nieodpłatnie, w związku z realizacją umowy.

Zapraszamy na konsultacje, kierując wcześniej korespondencję na: magdalena.lazarewicz@wum.edu.pl

Więcej informacji: www.ucs.wum.edu.pl