Ranking naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 24.09.2019