Wybory Rad Dyscyplin Naukowych

 

Ramowy Kalendarz Wyborczy dotyczący wyboru Rad Dyscyplin Naukowych


Komunikat nr 1


UWAGA: Komunikat nr 2 UKW - wybrani członkowie Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu  
                 Komunikat nr 3 UKW - wybrani członkowie Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych
                 Komunikat nr 4 UKW- wybrani członkowie Rady Dyscypliny Nauk Medycznych

                Komunikat nr 5 UKW z dnia 26.11.2019 w sprawie wyborów uzupełniających
                Komunikat nr 6 UKW - wyniki wyborów do Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu
                 Komunikat nr 7 UKW - wyniki wyborów do Rady Dyscypliny Nauk Medycznych
                 Komunikat nr 8 UKW - wyniki wyborów do Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych

          


UWAGA:
Ranking naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nauczycieli akademickich zaliczanych do liczby N 2015-2018


UWAGA - LISTY KANDYDATÓW W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH!

Lista kandydatów do Rady Dyscypliny Nauk Medycznych - Niezabiegowe

Lista kandydatów do Rady Dyscypliny Nauk Medycznych - Przedkliniczne

Lista kandydatów do Rady Dyscypliny Nauk Medycznych - Zabiegowe


UWAGA: Wzór zgłoszenia kandydatury do Rady Dyscypliny Nauk


UWAGA:

Listy osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rad Dyscyplin Naukowych

Nauki Medyczne Kliniczne Niezabiegowe

Nauki Medyczne Kliniczne Zabiegowe

Nauki Medyczne Przedkliniczne

Uczelniana Komisja Wyborcza prosi o "sprawdzenie się" na odpowiedniej liście oraz sprawdzenie prawidłowości swojego adresu poczty elektronicznej. Zaproszenie do głosowania zostanie wysłane wyłącznie na służbowy adres poczty elektronicznej.

Wszelkie nieprawidłowości w zakresie adresu mailowego lub jego braku prosimy zgłaszać pod: adresy@wum.edu.pl

Uprawnionym do głosowania jest każdy nauczyciel, który złożył deklarację przynależności do listy „N” i prowadzenia badań w danej dyscyplinie lub subdyscyplinie.