Organizacje partnerskie

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny współpracuje z wieloma instytucjami, zarówno na płaszczyźnie edukacyjnej, jak i badawczej oraz gospodarczej (komercyjnej).


Współpraca edukacyjna

Warszawski Uniwersytet Medyczny kształci młodych ludzi w oparciu o nowoczesne programy nauczania i obowiązujące standardy europejskie, dlatego współpraca międzynarodowa jest jednym z kluczowych elementów wdrażanej strategii edukacyjnej.

WUM jest członkiem organizacji międzynarodowych: UNESCO, od 2002 r. Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA), od 2004 r. Association for Medical Education in Europe (AMEE), od 2006 r. ECTS-MA – ECTS Medical Association, European Association of Erasmus Coordinators (EAEC-ERACON).

WUM należy również do MEDINE Thematic Network sieci dot. tematów edukacyjnych, instytucjonalnych i jakości nauczania w europejskiej edukacji medycznej.

Uczelnia uczestniczy również w wielu projektach programu Erasmus+, które dotyczą problemów edukacyjnych, instytucjonalnych i zapewnienia jakości nauczania, m.in.: EBP e-Toolkit (Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit for Evidence-Based-Practice to Nursing European Curriculum), czy w konsorcjum ImpENSA (Capacity Building to Improve Early Nutrition and Health in South Africa).
W ramach programu Erasmus+ Uczelnia realizuje wymianę stypendialną dla studentów i pracowników Uczelni ze 115 uczelniami zagranicznymi.

Uniwersytet uczestniczy w wielu projektach wielostronnych. Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są nie tylko koordynatorami i partnerami w międzynarodowych konsorcjach, ale partycypują również w procesie oceny projektów w Komisji Europejskiej.

Wśród głównych partnerów zagranicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są m.in.: McGill University (Kanada), Hamamatsu University School of Medicine (Japonia), Toho University w Tokio (Japonia), University of Pennsylvania (USA), Sanford Health, South Dakota (USA), Universidad Nacional Mayor San Marcos w Limie (Peru), Universidad San Pedro w Chimbote (Peru), University College London (Wielka Brytania), University of Aberdeen (Wielka Brytania), Seconda Universita Degli Studi di Napoli (Włochy), Policlinico di Monza Hospital Group, Novara (Włochy), University of Melbourne (Australia), National and Kapodistraian University of Athens (Grecja), Charité – Universitätsmedizin Berlin (Niemcy), Ludwig-Maximilians-University of Munich (Niemcy), University of Murcia (Hiszpania), University of Granada (Hiszpania), Bogomolets National Medical University (Ukraina), Kharkiv National University of Pharmacy (Ukraina), University of Bergen (Norwegia), Berner Bildungszentrum Pflege (BZ Pflege) (Szwajcaria) i wiele innych.


Współpraca naukowa

Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizują wiele projektów oraz bliską wymianę naukową z instytucjami z całej Europy, w szczególności z Niemiec, Francji, Szwecji, Holandii, Austrii i Wielkiej Brytanii. Obecnie rozwijana jest współpraca z kolejnymi uniwersytetami i organizacjami z Europy, USA, a także z krajów azjatyckich – Chin, Indii i Japonii.

W ramach projektów naukowych WUM obecnie współpracuje z:

AIBLUD Associazione Italiana Banche del Latte Umano Donato, Włochy
Dublin City University, Irlandia
Dutch National Milk Bank, Holandia
Epicom Food Ltd, Irlandia
European Milk Bank Association, Włochy
Hospices Civils de Lyon, Francja
Human Interface Design (HID), Niemcy
King's College London, Wielka Brytania
M. D. Anderson Cancer Center, USA
National University of Ireland Maynooth, Irlandia
Stanford University, USA
The Institute of Computer Science of the Romanian Academy, Rumunia
UAB Biome Co. Ltd., Litwa
Universitaets Klinikum Hamburg-Eppendorf, Niemcy
Universite Lyon 1 Claude Bernard, Francja
University of Bergen, Norwegia
University of Duisburg-Essen, Niemcy
University of Freiburg – Medical Center, Niemcy
University of Pennsylvania, USA
University of Pittsburgh, USA
University of Torino, Włochy
Uniwersytet Lizboński, Portugalia

Uczelnia nawiązała również współpracę z jednostkami zagranicznymi w ramach licznych konsorcjów międzynarodowych, realizowanych w ramach dofinansowania uzyskanego z Komisji Europejskiej.


Współpraca komercyjna

Warszawski Uniwersytet Medyczny współpracuje z przedsiębiorcami oraz tworzy platformę transferu technologii, której celem jest jak najszybsze wprowadzenie osiągnięć naukowych do praktyki medycznej.

W ramach projektu CePT Uczelnia współpracuje z przedsiębiorstwami i innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi, oferując kompleksowe usługi badawcze, pozwalające ograniczyć wydatki na badania, zmniejszyć koszty i skrócić czas procesu wdrożenia nowych technologii i produktów. CePT realizuje zarówno standardowe prace analityczne, jak i złożone projekty badawczo-rozwojowe. Wszystkie projekty prowadzone są w nowoczesnych laboratoriach za pomocą światowej klasy aparatury. Dzięki synergii sieci specjalistycznych, interdyscyplinarnych laboratoriów CePT i naukowców specjalizujących się w różnych dziedzinach badawczych, unikatowym elementem oferty CePT jest możliwość realizacji bardzo złożonych problemów badawczych.

Z usług CePT WUM skorzystali https://cept.wum.edu.pl/dla-biznesu/zaufali-nam/