Terminy posiedzeń Organów Uczelni

Senat

godz. 13.00

 30.05.2022, 20.06.2022, 26.09.2022, 24.10.2022, 28.11.2022, 19.12.2022


Kolegium Rektorskie

godz. 12.00

30.05.2022, 20.06.2022, 26.09.2022, 24.10.2022, 28.11.2022, 19.12.2022


Rada Uczelni

18.05.2022; 07.09.2022; 09.11.2022; 07.12.2022


Rada Dyscypliny Nauk Medycznych

godz. 12.00 (on-line)
 
04.05.2022; 18.05.2022; 01.06.2022; 15.06.2022; 29.06.2022


Rada Dyscypliny Nauk o Zdrowiu

godz. 13.00 (on-line)

10.05.2022; 24.05.2022; 07.06.2022; 21.06.2022; 20.09.2022


Rada Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych

godz. 11.00 (on-line)
 
11.05.2022; 08.06.2022; 22.06.2022; 06.07.2022; 21.09.2022


Rada Wydziału Lekarskiego

godz. 12.00 (on-line)

27.04.2022; 11.05.2022; 25.05.2022; 08.06.2022; 22.06.2022


Rada Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

godz. 12:00 (on-line)

8.06.2022


Rada Wydziału Farmaceutycznego

godz. 12.00 (on-line)

20.05.2022, 1.07.2022


Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu

godz. 10.00

21.06.2022


Rada Wydziału Medycznego

godz. 12.00 (on-line)

20.04.2022; 18.05.2022; 15.06.2022; 21.09.2022