Terminy posiedzeń Organów Uczelni

 

Terminy posiedzeń organów Uczelni w roku akademickim 2019/2020

 

Senat

Sala Senatu, Rektorat, godz. 13.00

24.02.2020; 30.03.2020; 27.04.2020; 25.05.2020; 29.06.2020; 31.08.2020


Kolegium Rektorskie

Sala 102, Rektorat, godz. 12.00

24.02.2020; 30.03.2020; 27.04.2020; 25.05.2020; 29.06.2020; 31.08.2020


Rada Uczelni

25.03.2020; 20.05.2020; 24.06.2020; 23.09.2020; 25.11.2020; 16.12.2020; godz. 10.00


Rada Wydziału Lekarskiego

12.02.2020; 11.03.2020; 1.04.2020; 29.04.2020; 20.05.2020; 24.06.2020;


Rada Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

Sala 128, Centrum Biblioteczno-Informacyjne, godz. 11.00


Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu

Sala nr 8, Centrum Biblioteczno-Informacyjne, godz. 13.00


Rada Wydziału Medycznego

Sala nr 1.20, Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne

19.02, godz.13:00

18.03, 22.04, 20.05, 24.06, godz.12:00