O Uczelni

Jedna z największych uczelni medycznych w Polsce i prężny ośrodek badawczy z historią sięgającą 1809 roku.
Innowacyjna medycyna, wysoki poziom nauczania, nowoczesna infrastruktura i światowe metody kształcenia - to WUM!

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustuletnią historią. Swoją niekwestionowaną pozycję lidera na mapie edukacyjnej Polski zawdzięcza z jednej strony wierności najlepszym tradycjom uniwersyteckim, z drugiej zaś dynamicznemu rozwojowi.

Uczelnia oferuje kształcenie na 16 kierunkach w języku polskim, 3 w języku angielskim, 15 kierunkach studiów podyplomowych, studiach MBA oraz licznych kursach specjalizacyjnych, doskonalących i ustawicznych. 

Bazę naukowo-dydaktyczną WUM stanowią największe warszawskie szpitale (patrz: www.wum.edu.pl -> Kliniki). Uczelnia konsekwentnie stawia na rozwój własnej infrastruktury, czego potwierdzeniem są sztandarowe obiekty powstałe w ostatnich latach - Szpital Pediatryczny i Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne oraz Uniwersyteckie Centrum Stomatologii.

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest prężnym ośrodkiem naukowym specjalizującym się zarówno w badaniach klinicznych, jak i medycynie teoretycznej. Rosnąca liczba projektów i innowacyjnych wdrożeń stanowi potwierdzenie wielkiego potencjału naukowego Uczelni.

WUM - co nas wyróżnia?

  • bogata oferta edukacyjna dostosowana do rynku pracy
  • kadra składająca się z doświadczonych dydaktyków i specjalistów
  • działalność badawcza - 204 prowadzone projekty naukowe o wartości 348 mln
  • międzynarodowy wymiar kształcenia - 116 umów w ramach programu ERASMUS+ oraz 40 umów z zagranicznymi ośrodkami
  • szeroka oferta kształcenia podyplomowego - 15 kierunków, studia SGH-WUM MBA w Ochronie Zdrowia, liczne kursy specjalizacyjne, doskonalące, ustawiczne
  • prężnie działające Biuro Karier
  • nowoczesna infrastruktura
  • świetna lokalizacja kampusów