Nasze sukcesy

dr Monika Franczak-Rogowska
17.01.2022
Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz 5 innych europejskich uniwersytetów tworzy partnerskie konsorcjum, które zdobyło grant unijny w ramach programu Erasmus + na lata 2022-2024. Pracami polskiego zespołu w ramach projektu o akronimie DOMINOS kieruje dr n. farm. Monika Franczak-Rogowska z Zakładu Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego WUM.
mgr Artur Białoszewski
11.01.2022
Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł powołał Artura Białoszewskiego z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie zdrowia środowiskowego.
dr Beata Olędzka
11.01.2022
Ukazała się pierwsza w Polsce monumentalna monografia autorstwa dr n. hum. Beaty Olędzkiej ze Studium Języków Obcych WUM pt. „Księga łacińskich i polskich nazw chorób od końca XVIII wieku po współczesność”.
Bogusława Czarnowicz
10.01.2022
Konkurs zorganizowała po raz kolejny Krajowa Izba Fizjoterapeutów wraz z czasopismem naukowym Physiotherapy Review. Celem konkursu jest wsparcie i popularyzacja osiągnięć absolwentów oraz zachęcenie ich do rozwoju naukowego. Spośród autorów ponad 90 prac obronionych w roku akademickim 2020/2021 i zgłoszonych do konkursu, jury wytypowało 16 laureatów. Wśród zwycięzców znalazła się absolwentka kierunku fizjoterapia na WUM – Bogusława Czarnowicz. Jej praca dotyczyła występowania dysfunkcji układu ruchu i dolegliwości bólowych wśród skrzypków. Jest to temat, na który wciąż istnieje niewiele badań naukowych.