Nasze sukcesy

pacjent w szpitalu
20.10.2021
Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO) wydało wytyczne zawierające kluczowe zalecenia dotyczące postępowania w ostatnich tygodniach i dniach życia u dorosłych pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową - Clinical Practice Guideline: Care of the adult cancer patient at the end of life. To pierwsza taka publikacja, skierowana do onkologów i specjalistów opieki paliatywnej, która koncentruje się na komforcie pacjenta poprzez rozwiązywanie problemów fizycznych, psychospołecznych i duchowych. W grupie multidyscyplinarnych ekspertów, którzy opracowali dokument, jest dr Tomasz Dzierżanowski z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM.
STER logo
18.10.2021
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki naboru wniosków w programie „STER Umiędzynarodowienie szkół doktorskich”. Dofinansowanie otrzyma 16 podmiotów prowadzących szkoły doktorskie, w tym Warszawski Uniwersytet Medyczny. Pieniądze zostaną wykorzystane m.in. na zwiększenie atrakcyjności naszych studiów doktoranckich dla kandydatów z zagranicy oraz umożliwienie polskim i zagranicznym doktorantom zdobycia międzynarodowego doświadczenia naukowego.
Ikona serca
18.10.2021
Dr hab. Mariusz Tomaniak z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM został laureatem Nagrody Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za najlepszą publikację oryginalną z dziedziny kardiologii inwazyjnej za rok 2020. Doceniona praca nosi tytuł „Impact of chronic obstructive pulmonary disease and dyspnoea on clinical outcomes in ticagrelor treated patients undergoing percutaneous coronary intervention in the randomized GLOBAL LEADERS trial”.
medycyna
18.10.2021
Zespół naukowców z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM otrzymał od Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Nagrodę Naukową Roku 2020. Nasi specjaliści zostali wyróżnieni za cykl prac pt. „Charakterystyka kliniczna, czynniki rokownicze i leczenie polskich pacjent w przebiegu niewydolności serca”, opublikowanych w czasopismach o międzynarodowym zasięgu. Komisja Nagród PTK przy ocenie publikacji brała pod uwagę ich poziom i wartość naukową.

U-Multirank logo
15.10.2021
W nowo opublikowanym U-Multiranku – globalnym rankingu uniwersytetów, WUM znalazł się w czołówce najlepiej ocenionych polskich uczelni. Nasz uniwersytet otrzymał aż 10 not „A”, co czyni go trzecią polską uczelnią z największą liczbą „bardzo dobrych”.
Eksperci WUM w trakcie debaty
07.10.2021
Naukowcy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wzięli udział w Tygodniu Noblowskim - wydarzeniu organizowanym przez Centrum Dialogu i Współpracy UW, podczas którego wybitni specjaliści na bieżąco komentują decyzje Komitetu Noblowskiego.
Lekarze w trakcie zabiegu
07.10.2021
Specjaliści z Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM wykonali kolejną udaną fetoskopową operację rozszczepu kręgosłupa płodu. W Polsce wada ta zdarza się raz na 1000 urodzeń. Zabieg wymaga niezwykłej precyzji, a ze względu na średnicę igły, którą wykonywane jest szycie - nieco większą niż ludzki włos, metoda ta nazywana jest metodą dziurki od klucza.
próbki w laboratorium
06.10.2021
Symbiotyczne bakterie, grzyby i inne mikroorganizmy obecne w organizmie ludzkim tworzące razem tak zwany ludzki mikrobiom, to przedmiot badań wielu naukowców, którzy próbują pomóc pacjentom cierpiącym m.in. na, zakażenia bakteriami lekoopornymi, zespół jelita drażliwego, choroby metaboliczne czy atopowe zapalenie skóry.
Joanna Niewińska i Piotr Nawrocki
06.10.2021
Joanna Niewińska, Piotr Nawrocki i Joanna Śmida zwyciężyli w 3 konkursach zorganizowanych w ramach V Kongresu Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji, który odbył się w Lublinie. W ocenie prac konkursowych brano pod uwagę oryginalność i innowacyjność podjętego tematu, zakres wykonanych badań, sposób prezentacji, umiejętność dyskusji oraz estetykę pracy, a także walory smakowe.
Przedstawiciele PTEZ, Joanna Sobol, Artur Białoszewski
04.10.2021
Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia przyznało nagrody w 6. edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia. Joanna Sobol, studentka studiów IIgo stopnia na kierunku zdrowie publiczne Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM, została nagrodzona przez Kapitułę Konkursową w kategorii najlepsza praca licencjacka. Jury doceniło jakość merytoryczną pracy oraz jej twórczy i nowatorski charakter.