Archiwum 2019

14.11.2019
14 listopada 2019 roku, w przeddzień okrągłej, 210. rocznicy nauczania medycyny w Warszawie władze rektorskie, dziekańskie i administracyjne złożyły kwiaty pod kamiennym Obeliskiem upamiętniającym Jubileusz 200-lecia naszej Uczelni.
13.11.2019
W dniach 13 -15 listopada br. odbyła się VIII Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii i Porozumienia Spółek Celowych, której organizatorami byli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centra Transferu Technologii trzech Uczelni: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej.
13.11.2019
Zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii z UCK WUM, kierowanej przez prof. Grzegorza Opolskiego, dołączył do wąskiego grona ośrodków w Europie wykonujących zabiegi ablacji ze wsparciem ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation). W przypadku arytmii powodującej niestabilność hemodynamiczną wsparcie ECMO umożliwia przeprowadzenie zabiegu z zapewnieniem odpowiedniej perfuzji narządowej.
13.11.2019
“Phage Therapy: A Practical Approach" to tytuł publikacji, wydanej przez globalną oficynę Springer Nature, której redaktorami są badacze związani z WUM: prof. Andrzej Górski były wieloletni kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej i Rektor naszej uczelni (1996-1999) oraz pracownicy Zakładu - dr Ryszard Międzybrodzki i dr Jan Borysowski.
07.11.2019
7 listopada br. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejnych laureatów w konkursie na pojedyncze działania naukowe MINIATURA 3. W grupie projektów, które uzyskały wsparcie finansowe znalazło się badanie dr n. med. Anny Sulimy-Celińskiej z Katedry i Zakładu Biologii Ogólnej i Parazytologii WUM.
06.11.2019
Zapraszamy do zapoznania się z pismem Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii – prof. Jadwigi Turło dotyczącym nieobecności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na liście beneficjentów konkursu o dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.
06.11.2019
Prof. Agnieszka Szypowska z Kliniki Pediatrii Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM otrzymała nominację profesorską z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy.
06.11.2019
Były rektor naszej Uczelni w latach 2008-2016 oraz wieloletni kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby - prof. Marek Krawczyk został honorowym członkiem Towarzystwa Chirurgów Amerykańskich. Uroczystość przyznania tego zaszczytnego tytułu miała miejsce podczas 105. Dorocznego Kongresu Towarzystwa, który odbył się w San Francisco w dniach w dniach 27-31 października 2019 r.
06.11.2019
„Wielkocząsteczkowe nośniki peptydów przeciwdrobnoustrojowych - synteza, badania strukturalne, fizykochemiczne i biologiczne” to tytuł nagrodzonej przez premiera rozprawy doktorskiej dr farm. Urszuli Piotrowskiej - doktorantki WUM w latach 2013-2018 i laureatki konkursu Fundacji Rozwoju WUM na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów.
06.11.2019
We wtorek, 5 listopada br. odbyło się wspólne, inauguracyjne posiedzenie trzech Rad Dyscyplin Naukowych. W spotkaniu, które otworzył JMR prof. Mirosław Wielgoś uczestniczyły Władze Uczelni, Dziekani, Przewodniczący oraz Członkowie Rad Dyscyplin Naukowych oraz Dyrektor Szkoły Doktorskiej.