Archiwum 2019

29.11.2019
W dniu 29.11.2019 r., w Auli A Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się siódma edycja konferencji pt. „Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym”, organizowanej przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Zakład Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM. 
28.11.2019
28 listopada br. w Centrum Dydaktycznym już po raz piaty odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu pacjenta w systemie opieki zdrowotnej. Organizatorem wydarzenia był Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego wraz z SKN Prawa Medycznego oraz Zakładem Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych. Celem tegorocznego spotkania było przedstawienie wpływu personelu medycznego oraz kadry zarządzającej na bezpieczeństwo pacjenta w podmiotach systemu ochrony zdrowia.
27.11.2019
26 listopada w Auli Wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka Centrum Dydaktycznego WUM odbyła się promocja lekarzy dentystów, doktorów i doktorów habilitowanych nauk medycznych Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. W październiku 2019 r., w związku z reformą szkolnictwa wyższego, po 7 latach funkcjonowania Wydział Lekarsko-Dentystyczny zmienił nazwę na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny.
27.11.2019
W dniach 2-15 grudnia studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mogli testować innowacyjne narzędzie edukacyjne – platformę wirtualnego pacjenta InSimu. Jest to wspólna inicjatywa Centrum Symulacji Medycznych WUM oraz Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM. Dla studentów zaplanowano dwa wydarzenia specjalne: Gastroenterology Challenge i Cardiology Challenge, podczas których mogli poznać wszystkie funkcjonalności InSimu. To pierwszy z tegorocznych testów, do których zaproszono studentów.
26.11.2019
26 listopada 2019 roku w Katedrze i Klinice Neurologii CSK UCK WUM przy ul. Banacha w Warszawie otwarto edukacyjną salę do podań leków dożylnych dla pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane.
25.11.2019
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowe chwile w gronie rodziny i przyjaciół oraz smakowanie tradycyjnych potraw. Ten magiczny czas zazwyczaj kojarzy się nam z ciepłem i wspaniałą, świąteczną atmosferą. Nie wyobrażamy sobie spędzać tych szczególnych dni samotnie…
Tradycja wigilijna mówi o pozostawieniu jednego wolnego miejsca przy stole dla samotnego wędrowca. A może by tak w tym roku nie poprzestawać na samym zwyczaju i zaprosić zagranicznego studenta do świątecznego stołu?
Warszawski Uniwersytet Medyczny po raz pierwszy rozpoczyna akcję „Święta z EDkiem”, której celem jest zaproszenie przez społeczność akademicką WUM studentów English Division do swoich domów w czasie świąt Bożego Narodzenia.
22.11.2019
22 listopada br., w Auli Centrum nowych technologii Uniwersytetu Warszawskiego, odbyła się inauguracji Akademii Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT – Pfizer. Akademia realizowana jest pod patronatem honorowym: Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Z ramienia naszej Uczelni uroczystość otwierał prof. Marek Postuła – Prodziekan ds. Studenckich English Division Wydziału Lekarskiego.
22.11.2019
„Dynamika motywacji” to temat przewodni II Forum Akademickiego, które 22 listopada br. odbyło w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym.
22.11.2019
21 listopada br. z w ramach projektu „Strumień życia” realizowanego w obrębie Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego - SCOPH, IFMSA Poland-Oddział Warszawa zorganizowała akcję poboru krwi, skierowaną do studentów i pracowników Uczelni.
21.11.2019
Wczoraj rozstrzygnięto XI edycję konkursu “Innowator Mazowsza”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wśród laureatów kategorii „Innowacyjny Naukowiec” znalazły się dwie badaczki związane z naszą Uczelnią. Finalistom nagrody wręczył Wicemarszałek Województwa - Wiesław Raboszuk.